Europski portal za mlade
Informacije i mogućnosti za mlade u Europi

Najčešća pitanja


A. PRAVILA

A.1. Što je DiscoverEU?

DiscoverEU je inicijativa Europske unije koja osamnaestogodišnjacima daje priliku za putovanje Europom. Putujući uglavnom vlakom (uz iznimke za sudionike koji žive na otocima ili udaljenim područjima) mladi će uživati u prekrasnim krajolicima i beskrajnoj raznolikosti gradova Europe. Na tom će putovanju moći upoznati druge putnike poput sebe, postati samostalniji i samopouzdaniji te oblikovati svoj europski identitet. Mladi se za sudjelovanje mogu prijaviti u dva kruga prijava koji se održavaju svake godine, a Europska unija odabranima će dodijeliti putne propusnice.  

A.2. Tko može sudjelovati?

Inicijativa DiscoverEU namijenjena je isključivo mladima koji će 1. srpnja 2019. imati navršenih 18 godina. To znači da uvjete za sudjelovanje u inicijativi ispunjavaju oni koji su rođeni između 2. srpnja 2000. (uključujući taj datum) i 1. srpnja 2001. (uključujući taj datum). Prijave se moraju podnijeti preko Europskog portala za mlade u razdoblju za prijavu, koje traje od četvrtka, 2. svibnja 2019. u 12 sati do četvrtka, 16. svibnja 2019. u 12 sati (prema srednjoeuropskom ljetnom vremenu).

A.3. Mogu li sudjelovati i oni koji su putne propusnice već dobili u krugu prijava iz studenoga 2018.?

Mladi koji su u krugu prijava iz studenoga 2018. već putovali u okviru inicijative DiscoverEU ne mogu se ponovno prijaviti. To će se provjeravati u fazi podnošenja prijava. Ako vanjski izvođač kojeg je Europska komisija angažirala za putne rezervacije ili sama Europska komisija u bilo kojoj fazi provedbe inicijative otkrije da su prijave podnijeli oni koji su putne propusnice dobili u krugu prijava iz studenoga, ti će kandidati biti diskvalificirani. Međutim, oni koji su se u prethodnom krugu u studenome 2018. prijavili, ali nisu odabrani, mogu sudjelovati u ovome krugu, pod uvjetom da 1. srpnja 2019. još uvijek imaju 18 godina.

A.4. Zašto je inicijativa dostupna samo osamnaestogodišnjacima?

Europski parlament odlučio je usmjeriti inicijativu baš na mlade koji navršavaju 18 godina jer se ta dob smatra velikim korakom u odrastanju i pripadnosti europskom građanstvu.

A.5. Nemam adresu e-pošte. Mogu li se prijaviti za inicijativu DiscoverEU?

Ako se želiš prijaviti, moraš imati valjanu adresu e-pošte. Možeš se poslužiti nekom od brojnih besplatnih usluga e-pošte! Sva će se komunikacija odvijati preko te adrese e-pošte, pa nikako nemoj zaboraviti korisničko ime i lozinku.

A.6. Može li sa mnom putovati rođak ili prijatelj stariji od 18 godina?

Da, ako sâm rezervira i plati putovanje. No tebi savjetujemo da ne rezerviraš putovanja ni smještaj prije nego što dobiješ svoje putne propusnice u okviru inicijative DiscoverEU.

A.7. Hoće li određeni prijevoznici imati prednost?

Neće. Izvođač zadužen za rezervaciju može odabrati bilo koji način javnog prijevoza te bilo koje prijevoznike ili linije (privatni automobili i zakupljeni autobusi u pravilu su isključeni).

A.8. Želim se prijaviti, ali čekam novu putovnicu ili osobnu iskaznicu. Što trebam učiniti?

Za prijavu možeš upotrijebiti putovnicu ili osobnu iskaznicu koju imaš, čak i ako je istekla. Međutim, odabrani kandidati morat će pri rezervaciji s vanjskim izvođačem i tijekom putovanja po Europi imati valjanu putnu ispravu (putovnicu ili osobnu iskaznicu).

Odabranim sudionicima preporučuje se da pričekaju novu putnu ispravu prije nego što rezerviraju putovanje. Ako tvoja putovnica / osobna iskaznica istekne nakon što rezerviraš putovanje, na put svakako ponesi i staru i novu putovnicu / osobnu iskaznicu.

A.9. Ako me odaberu, hoću li morati proći provjeru identiteta?

Odabrani sudionici trebat će očitati valjanu osobnu ispravu kamerom na mobitelu ili računalu.

A.10. Što se očekuje od mene kao sudionika inicijative DiscoverEU?

Europska komisija želi povratne informacije od mladih koji putuju te ih potiče da podijele svoja iskustva i pustolovine. Zato svi odabrani sudionici postaju ambasadori inicijative DiscoverEU. Bit će pozvani da izvijeste o svojim iskustvima s putovanja, primjerice putem društvenih mreža, kao što su Instagram, Facebook i Twitter, ili da održe prezentaciju u svojoj školi ili lokalnoj zajednici. Osnovana je grupa na Facebooku te se sudionici pozivaju da joj se pridruže.

B. POSTUPAK ODABIRA

B.1. Kako izgleda postupak prijave?

Za sudjelovanje u inicijativi moraš podnijeti prijavu za putne propusnice u okviru inicijative DiscoverEU na stranici https://europa.eu/youth/discovereu kad počne razdoblje za podnošenje prijava. Razdoblje za prijavu trajat će od četvrtka, 2. svibnja 2019. u 12 sati do četvrtka, 16. svibnja 2019. u 12 sati (prema srednjoeuropskom ljetnom vremenu)).

Ako putuješ u skupini, a ti si voditelj skupine, moraš se prijaviti prije ostalih članova, a zatim im proslijediti šifru prijave. Članovi skupine morat će unijeti tu šifru kako bi na se internetu pridružili tvojoj skupini. Kako bi mogli biti odabrani, svi članovi skupine moraju dostaviti svoje podatke i ispunjavati uvjete za sudjelovanje (vidjeti pravilo A1) u inicijativi DiscoverEU. Napominjemo da se svatko može prijaviti samo jednom. Ako zaprimimo više od jedne prijave istog kandidata, pri odabiru će se u obzir uzeti samo prva prijava zaprimljena putem Europskog portala za mlade. Sve ostale prijave istog kandidata (pojedinačne ili u skupini) bit će odbačene. Svi članovi skupine moraju biti punoljetni.

B.2. Na čemu će se temeljiti odabir?

Dobitnici se biraju putem internetskog alata za registraciju dostupnog na Europskom portalu za mlade, kako je prethodno navedeno (vidjeti pravilo B1). Kandidati moraju odabrati odgovor na pet pitanja iz kviza i odgovoriti na jedno dodatno pitanje. Europska komisija zatim će ih razvrstati prema državljanstvu i rangirati prema tim odgovorima. Među mladima koji točno odgovore na pitanja iz kviza i što točnije odgovore na dodatno pitanje odabrat će se najmanje 20 000 mladih. Mladi sa smanjenom pokretljivošću i/ili posebnim potrebama (npr. slabovidne osobe) imat će pravo na odgovarajuću dodatnu podršku.

B.3. Kako ću znati jesam li među odabranim sudionicima ili sam na pričuvnoj listi?

Kad postupak odabira završi, svi članovi skupine primit će poruku e-pošte u vezi s njihovom prijavom. Zabilježi svoju šifru prijave za DiscoverEU. Nemoj je dijeliti (npr. objaviti na društvenim medijima) ni s kime osim s ovlaštenim izvođačem kojeg je odabrala Europska komisija. Status svoje prijave možeš provjeriti na Europskom portalu za mlade. Do sredine lipnja svi kandidati, i oni odabrani i oni na pričuvnoj listi, primit će obavijest e-poštom. Kandidati koji ne budu odabrani bit će uvršteni na pričuvnu listu te u kasnijoj fazi mogu primiti obavijest da su odabrani jer su drugi sudionici povukli prijavu.

B.4. Postoje li kvote po državljanstvu?

Odabir će se provesti po državljanstvu u skladu s brojem putnih propusnica raspodijeljenih svakoj zemlji. Raspodjela se temelji na udjelu broja stanovnika svake zemlje u ukupnom broju stanovnika Europske unije. Ako se iz neke zemlje zaprimi manje prijava od za nju predviđenog broja putnih propusnica, preostale će se putne propusnice ravnopravno raspodijeliti zemljama iz kojih uvjete ispunjava više kandidata od predviđene kvote. 

B.5. Mogu li sudionici putovati sami ili s prijateljima?

Sudionici mogu putovati sami ili u skupini od najviše pet osoba. U obrascu za prijavu možeš navesti koju od tih opcija želiš. Ako odlučiš putovati kao dio skupine, prije podnošenja prijava tvoja skupina mora odabrati voditelja. Voditelj skupine ispunjava obrazac za prijavu te odgovara na pitanja iz kviza i dodatno pitanje. Kad podnese prijavu, voditelj skupine zaprimit će šifru koju mora proslijediti ostalim članovima skupine kako bi se i oni mogli registrirati. Ostalih članova smije biti najviše četvero. Sa šifrom koju dobiju od voditelja preostali članovi skupine mogu registrirati i unijeti osobne podatke na portalu.

B.6. Hoće li svi članovi skupine biti odabrani zajedno?

Da, prijava skupine razmotrit će se kao jedinstvena prijava. Napominjemo da odabrani mogu biti samo kandidati koji podnesu prijavu na internetu (i ispunjavaju uvjete za sudjelovanje) prije isteka roka.

B.7. Što ako propusnice dobije samo voditelj skupine, ali ne i ostali članovi?

Ako voditelj skupine bude odabran, a članovi skupine ne, to znači da nisu na vrijeme podnijeli prijavu preko Europskog portala za mlade ili nisu ispunili uvjete za sudjelovanje. U inicijativi DiscoverEU mogu sudjelovati samo članovi skupine koji na vrijeme podnesu prijavu i pritom unesu šifru koju im pošalje voditelj skupine.

B.8. Mogu se li oni koji u prijavi navedu da žele putovati sami predomisliti i pozvati prijatelje da im se pridruže?

Svi sudionici mogu biti voditelji skupina. Čak i ako su na početku naveli da žele putovati sami, mogu svojoj prijavi naknadno dodati do četvero prijatelja. Uvjet je da ti prijatelji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje. Kako bi se tvoji prijatelji mogli priključiti tvojoj prijavi, morat ćeš im poslati šifru prijave koju primiš e-poštom. Oni će morati podnijeti prijavu prije isteka roka i ispunjavati uvjete.

B.9. Što ako me odaberu, ali odlučim odustati od sudjelovanja?

Dovoljno je da pošalješ poruku e-pošte sa svojom šifrom na adresu vanjskog izvođača kojeg je Europska komisija angažirala za rezervacije putovanja. Važno je da to bude prije nego što rezervacija putovanja bude potvrđena. Priliku za putovanje tada će dobiti netko s pričuvne liste. Odabrani kandidati dobit će adresu e-pošte vanjskog izvođača.

B.10. Iako sam među odabranim sudionicima, ipak ne mogu putovati. Mogu li moji prijatelji putovati bez mene? Mogu li propusnicu prenijeti na nekog drugog?

Ako si među odabranim sudionicima, ali su ti se planovi promijenili, jedino što možeš jest povući prijavu (vidjeti pravilo B9) jer odluka o odabiru nije prenosiva. Osim toga, na svakoj putnoj propusnici bit će otisnuto ime sudionika, pa se ona ne može promijeniti niti je može iskoristiti netko drugi.

Ako član tvoje skupine (ili voditelj skupine) otkaže svoje putovanje, to ne utječe na skupinu i preostali članovi skupine mogu putovati kako su planirali. Osobu koja odustane od putovanje ne može zamijeniti netko drugi, nego će priliku za putovanje dobiti netko s pričuvne liste.

B.11. Mogu li oni koji su se prijavili kao dio skupine odlučiti da će ipak putovati sami?

Ako im se planovi promijene, kandidati odabrani kao članovi skupine mogu odlučiti da će ipak putovati sami. Dovoljno je da ispune obrazac za rezervaciju kao pojedinci i unesu osobnu šifru. To neće utjecati na ostale članove skupine.

B.12. Jesu li putne propusnice prenosive na drugu osobu?

Nisu. Svaka će putna propusnica biti izdana na ime putnika te se nikako ne može prenijeti na drugu osobu. Ime na putnim propusnicama ne može se mijenjati.

B.13. Na pričuvnoj sam listi. Što to znači?

Sve prijave koje ne budu odabrane uvrstit će se na pričuvnu listu, koja će se razvrstati prema državljanstvu te rangirati prema odgovorima na kviz i dodatno pitanje. Ako neki od odabranih sudionika povuče svoju prijavu ili ako vrijednost dodijeljenih propusnica bude manja od raspoloživih sredstava, Europska komisija može dodijeliti propusnice kandidatima s pričuvne liste, dok se ne iskoriste sva raspoloživa sredstva. Uvrštavanjem sudionika na pričuvnu listu Europska komisija ne obvezuje se i ne jamči im da će biti odabrani u kasnijoj fazi.

Kandidati s pričuvne liste koji ne budu odabrani mogu biti pozvani da se registriraju na platformu za rezervacije putovanja. Oni koji taj poziv prime pred kraj projekta jer su bili na pričuvnoj listi ne mogu tražiti povrat troškova putovanja na kojima su bili prije nego što su primili poziv niti tražiti produljenje razdoblja putovanja.

B.14. Ako sam na pričuvnoj listi, kakve su šanse da ću ipak dobiti putne propusnice?

To ovisi o dvije stvari. Prva je koliko odabranih sudionika neće potvrditi sudjelovanje (sudionicima na pričuvnoj listi propusnice se dodjeljuju ako se neki odabrani kandidati povuku iz natječaja). Druga je broj putnih propusnica koje će se dodijeliti za tvoju zemlju. Europska komisija može dodijeliti putne propusnice kandidatima s pričuvne liste i kako bi u potpunosti iskoristila raspoloživa sredstva.

C. PUTOVANJE

C.1. Koliko smije trajati putovanje?

Putovanje može trajati od jednog do mjesec dana, i to u razdoblju između 1. kolovoza 2019. (prvi dan za polazak) i 31. siječnja 2020. (zadnji dan za povratak).

C.2. Koliko zemalja mogu posjetiti?

To ovisi o odabranoj opciji:

 • fiksna opcija: najviše dvije zemlje
 • fleksibilna opcija: broj zemalja nije ograničen, ali ograničen je broj dana na koje možeš putovati; npr. netko može biti u inozemstvu mjesec dana, ali u tih mjesec dana smije samo određen broj dana provesti stvarno putujući (u samom vlaku).

Više informacija o tim opcijama možeš doznati iz odgovora u nastavku. Odabrani sudionici informacije će dobiti i od izvođača.

C.3. Mogu li na putovanje krenuti iz druge zemlje?

Da, na putovanje možeš krenuti iz zemlje koja nije tvoja zemlja boravišta. Međutim, trošak odlaska u tu drugu zemlju ne snosi inicijativa DiscoverEU, nego ga preuzimaš na sebe.

C.4. Hoće li mi putna propusnica vrijediti za javni prijevoz?

Javni i privatni prijevoz nisu pokriveni putnim propusnicama inicijative DiscoverEU. Informacije o prijevoznim sredstvima i cijenama karata za javni prijevoz doznaj prije nego što kreneš na put.

Ako odabereš fleksibilnu opciju putovanja, možeš ostvariti popust na karte za javni prijevoz u mnogim gradovima. Više o takvim pogodnostima doznaj ovdje.

C.5. Što je fleksibilna opcija putovanja?

Fleksibilne putne propusnice omogućuju ti da putuješ u razdoblju od mjesec dana, s unaprijed određenim brojem dana za putovanje (odnosno, broj dana koje ćeš moći provesti u vlaku u tom razdoblju bit će ograničen).

Te fleksibilne putne propusnice možeš iskoristiti za putovanje vlakom u gotovo svim državama članicama Europske unije. Možeš putovati kad ti odgovara i voziti se vlakovima europskih željezničkih poduzeća.

Datumi tvojeg putovanja nisu unaprijed određeni. Međutim, na tvojim putnim propusnicama bit će naveden „početni datum”. Putne propusnice vrijedit će mjesec dana od tog početnog datuma. Moći ćeš promijeniti datum polaska, ali moguće je da ćeš tako izgubiti nekoliko dana valjanosti putnih propusnica. Nakon što rezerviraš putne propusnice, nećeš moći promijeniti početni datum putovanja.

Putne propusnice koje dobiješ moći ćeš upotrebljavati kao i uobičajene karte, odnosno s njima se jednostavno ukrcati na vlak. Te putne propusnice vrijede i za putovanja brojnim brzim vlakovima, npr. vlakovima TGV ili AVE, i za putovanja vlakovima s vagonima za spavanje, ali morat ćeš platiti dodatnu naknadu za rezervaciju mjesta / ležaja na tim vlakovima.

Fleksibilne putne propusnice ne možeš upotrijebiti za putovanje svojom zemljom jer su osmišljene kako bi se sudionicima omogućilo što ljepše iskustvo putovanja u inozemstvo. U svojoj zemlji možeš ih upotrijebiti za prvi i zadnji dan svojeg putovanja. To znači da pustolovinu koju ti nudi inicijativa DiscoverEU možeš započeti i završiti na željezničkoj postaji u svojoj blizini.

C.6. Što je fiksna opcija putovanja?

Ako odabereš fiksnu opciju, morat ćeš odabrati fiksne datume putovanja, koje nakon slanja obrasca za rezervaciju više nećeš moći mijenjati. Fiksne putne propusnice služit će za putovanje drugim ili ekonomskim razredom. S tom opcijom moći ćeš posjetiti najviše dvije zemlje. Nema ograničenja za troškove rezervacije fiksnih putnih propusnica, ali ukupni trošak putovanja ne smije prijeći 260 EUR.

Ovisno o odabranom odredištu ili odredištima u fiksnoj opciji moći ćeš posjetiti najviše dvije zemlje koje su u trenutku donošenja odluke o dodjeli države članice Europske unije. Stoga ta opcija možda nije za tebe ako želiš posjetiti više zemalja. Ako pak želiš posjetiti samo jednu zemlju, npr. zemlju koja graniči s tvojom, fiksna opcija dobro je rješenje.

Nakon što odabereš fiksnu opciju putovanja, izvođač kojeg Europska komisija angažira za rezervacije putovanja potvrdit će ti u roku od pet radnih dana je li planirano putovanje izvedivo. Ako se ispostavi da tvoji planovi putovanja nisu izvedivi u okviru fiksne opcije, izvođač će ti predložiti da odabereš fleksibilnu opciju putovanja.

Svim sudionicima preporučuje se da posjete stranicu Rome2Rio, na kojoj mogu provjeriti može li se vlakom doći na planirano odredište, koliko bi bilo zaustavljanja i presjedanja, koliko bi te vožnje vlakom trajale i kolike bi bile okvirne cijene putnih karata.

C.7. Koja je razlika između fiksne i fleksibilne opcije putovanja?

Fleksibilna opcija putovanja

Fiksna opcija putovanja

Dani koje ćeš provesti putujući (u vlaku) nisu unaprijed određeni. Ipak, na putnim propusnicama u svakom će slučaju biti naveden početni datum. One će vrijediti mjesec dana od tog datuma.

Morat ćeš odabrati fiksne datume putovanja, koje nakon slanja obrasca za rezervaciju više nećeš moći mijenjati.

Moći ćeš putovati unutar tih mjesec dana, s unaprijed određenim brojem dana za putovanje (tj. ukupno 7 dana koje u tih mjesec dana možeš provesti u vlaku). Fleksibilna opcija putovanja omogućuje ti da putuješ u mnogo zemalja EU-a!

Moći ćeš posjetiti najviše dvije zemlje koje su u trenutku donošenja odluke o dodjeli države članice Europske unije (ne računajući zemlju polaska ni zemlje kroz koje ćeš proći na putu do odredišta) u razdoblju od najviše mjesec dana.

Odabrani kandidati mogu biti na putu nekoliko dana zaredom ili dane za putovanje rasporediti tijekom razdoblja putovanja. Dopušteno im je putovati vlakovima kojima upravljaju europska željeznička poduzeća te trajektima i drugim prijevoznim sredstvima koja odabere vanjski izvođač kojeg odredi Europska komisija.

Napominjemo da je za određene vlakove potrebna rezervacija mjesta. U tim slučajevima odabrani kandidati moraju sami rezervirati mjesto u vlaku prije ili tijekom putovanja. Europska komisija neće nadoknađivati troškove doplate za rezervaciju vlaka ni druge troškove koji nastanu tijekom putovanja.

Ukupni trošak putovanja ne smije prijeći 260 EUR. Pripazi na to ograničenje kad planiraš putovanje.

C.8. Hoće li svi sudionici putovati željeznicom?

Osnovno je pravilo da sudionici putuju željeznicom. Međutim, kako bi se osigurao što širi pristup, u inicijativi DiscoverEU nudit će se i alternativna prijevozna sredstva kao što su trajekti ili autobusi, uzimajući u obzir aspekte okoliša, trajanja putovanja i udaljenosti. Let zrakoplovom doći će u obzir samo u iznimnim slučajevima.

Te iznimke uključuju:

 • sudionike s boravištem u devet najudaljenijih regija (tj. Guadeloupeu, Francuskoj Gvajani, Martiniqueu, Réunionu, Mayotteu, Saint Martinu, Madeiri, Azorima i Kanarskim otocima)
 • sudionike s boravištem u zemljama/regijama kojima se ne može pristupiti prethodno navedenim prijevoznim sredstvima (vlakom, trajektom i autobusom)
 • sudionike koji moraju putovati više od 18 sati kako bi prešli granicu zemlje polaska
 • mlade sa smanjenom pokretljivošću ili invaliditetom. Svaki slučaj razmotrit će se zasebno.

Let može biti samo jedno povratno putovanje iz zemlje polaska. Nakon toga mladi moraju putovati željeznicom ili alternativnim prijevoznim sredstvima (osim privatnim automobilima i zakupljenim autobusima).

C.9. Mogu li otputovati u baltičke države?

Odabrani sudionici primit će od izvođača kojeg je za rezervacije putovanja angažirala Europska komisija poveznicu na elektronički obrazac za rezervaciju, koji moraju ispuniti i odabrati jednu od dvije opcije:

 • Fiksna opcija putovanja: sudionici navode u koje gradove žele otputovati, a to mogu biti i gradovi baltičkih država. Imaj na umu da je putovanje u okviru fiksne opcije izvedivo samo unutar ograničenja od 260 EUR.
 • Fleksibilna opcija putovanja: s tom opcijom možeš putovati i u baltičke države. Za putne aranžmane obrati se izvođaču kojeg je angažirala Europska komisija. U poruci e-pošte izvođaču navedi da želiš putovati u okviru fleksibilne opcije i posjetiti jednu ili više baltičkih država. Svakako mu se javi dvadesetak dana prije datuma polaska.

C.10. Mogu li u jednoj zemlji posjetiti više lokacija?

Sve dok ne premašiš broj dana za putovanje, unutar jedne zemlje možeš posjetiti koliko god želiš gradova i lokacija, ali to ne možeš u svojoj zemlji boravišta.

C.11. Što ako moram otkazati put ili izmijeniti plan putovanja?

Sve potencijalne naknade za otkazivanje ili izmjenu sudionici će morati platiti sami. Nije predviđen dodatni proračun za troškove te vrste, neovisno o razlogu otkazivanja ili izmjene. Za takve troškove moguće je izvaditi privatno putno osiguranje.

Ako želiš odustati od sudjelovanja, o tome obavijesti izvođača porukom e-pošte. U tom će slučaju priliku za sudjelovanje dobiti kandidat s pričuvne liste. Odabrani sudionici dobit će adresu e-pošte vanjskog izvođača.

Izvođača zaduženog za putne rezervacije ne moraš obavijestiti o izmjenama u okviru fleksibilne opcije putovanja, ali moraš ako planiraš putovanje u okviru fiksne opcije.

C.12. Kako da se pripremim za putovanje?

Na Europskom portalu za mlade možeš pronaći praktične informacije i korisne savjete o putovanju Europom. Sudionici moraju tijekom putovanja sa sobom imati valjanu putnu ispravu / propusnicu. Sami su odgovorni za sve što se odnosi na takve isprave (npr. za njihovu valjanost).

Svi koji putuju Europskom unijom po zakonu moraju sa sobom imati valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu. Osim toga, sudionici bi se trebali pobrinuti da imaju valjano zdravstveno osiguranje za vrijeme putovanja. Za to su sami odgovorni.

C.13. Koja prava imam kao putnik?

Informacije o pravima putnika dostupne su na Europskom portalu za mlade, u odjeljku o putovanju. Mladi s invaliditetom više o svojim pravima mogu doznati ovdje. Napominjemo da će se posebna podrška sudionicima s invaliditetom razmatrati i odobravati pojedinačno kako bi im se olakšalo planiranje putovanja.

C.14. Tehničke poteškoće s obrascem za rezervaciju

U slučaju tehničkih poteškoća, npr. ako ne zaprimiš šifru potvrde ili ako uneseš pogrešnu adresu e-pošte ili druge podatke, obrati se izvođaču zaduženom za putne rezervacije. Odabrani sudionici dobit će adresu e-pošte vanjskog izvođača. Ako nemaš adresu e-pošte vanjskog izvođača, možeš s njim stupiti u kontakt na stranici European Youth na Facebooku.

C.15. Putujemo u skupini, ali netko se mora ranije vratiti kući. Može li ostatak skupine nastaviti putovanje?

Da, to je moguće u okviru fleksibilne opcije putovanja.

C.16. Mogu li sudionici prijavljeni kao pojedinci odlučiti putovati u skupini?

U okviru fleksibilne opcije putovanja možeš se u bilo kojem trenutku priključiti skupini, promijeniti skupinu, pa čak i smjer putovanja.

Važno je da tijekom postupka rezervacije uneseš isti početni datum kao ostali sudionici s kojima želiš putovati.

Obrazac za rezervaciju automatski se ažurira svaki dan u ponoć, a putovanje možeš rezervirati najranije 14 dana prije datuma polaska. Zato preporučujemo da svi članovi skupine za svaki slučaj ispune obrazac za rezervaciju u otprilike isto vrijeme. Nakon rezervacije nije moguće promijeniti datum polaska.

C.17 Trebaju li sudionici sami rezervirati putne karte?

Ne. Odabrani sudionici putne karte ne bi trebali rezervirati sami jer im trošak odvojeno kupljenih karata neće biti nadoknađen. Putne propusnice rezervirat će, kupiti i dostaviti isključivo vanjski izvođač kojeg odredi Europska komisija.

Savjetujemo ti da s rezervacijama i plaćanjem smještaja pričekaš dok ne dobiješ putne propusnice i utvrdiš točno kada ćeš putovati.

C.18. Koja je vrijednost putnih propusnica?

Osnovno je pravilo da svaki sudionik ima pravo na putnu propusnicu u vrijednosti od 260 EUR. Putovat će se samo drugim ili ekonomskim razredom. Međutim, ta vrijednost može biti viša u iznimnim slučajevima:

 • Za sudionike koji putuju iz najudaljenijih regija (tj. Guadeloupea, Francuske Gvajane, Martiniquea, Réuniona, Mayottea, Saint Martina, Madeire, Azora i Kanarskih otoka) u kontinentalni dio Europe. Nakon što stignu u kontinentalni dio, i za njih vrijedi osnovno pravilo.
 • Za sudionike koji nisu iz prethodno navedenih najudaljenijih regija, a imaju pravo u kontinentalni dio Europe doputovati zrakoplovom. Nakon što stignu u kontinentalni dio, i za njih vrijedi osnovno pravilo.
 • U posebnim situacijama, od kojih će se svaka zasebno procjenjivati (npr. za odabrane kandidate koji su odabrali fleksibilnu opciju te putuju u baltičke zemlje ili iz tih zemalja, ili za odabrane kandidate s boravištem u Irskoj ili drugim otočnim predjelima EU-a), moguće je ostvariti nadoknadu troškova dodatnog putovanja vlakom/trajektom/autobusom.
 • Za sudionike sa smanjenom pokretljivošću i/ili posebnim potrebama. Troškovi se ocjenjuju na osnovi potreba svakog pojedinca. Može se ostvariti nadoknada troškova posebne pomoći (osoba u pratnji, pas vodič za slabovidne sudionike itd.) na temelju odgovarajuće dokumentacije kojom se opravdava potreba za tom pomoći, u skladu s nacionalnim pravom države članice boravišta.

C.19. Što su troškovi rezervacije i jesu li uključeni (u fleksibilnu opciju)?

Ne, troškovi rezervacije nisu uključeni u putne propusnice u fleksibilnoj opciji putovanja. Rezervacije su potrebne za većinu brzih vlakova, međunarodnih vlakova, neke međugradske vlakove i sve vlakove s ležajevima za spavanje. Međutim, putne propusnice koje dobiješ omogućuju ti putovanje mnogim lokalnim i regionalnim vlakovima bez rezervacija. Osim toga, često postoji sporija ili alternativna ruta kojom prometuju regionalni vlakovi i koju možeš odabrati te tako izbjeći troškove rezervacije. Rezervacije su uključene u fiksnu opciju putovanja (vidjeti pravilo C5).

C.20. Jesu li uključeni koji od sljedećih troškova: troškovi putnog osiguranja, smještaja, hrane ili bilo koji drugi trošak povezan s putovanjem?

Ne. Inicijativa ne uključuje nikakvo putno osiguranje. Osiguranje je isključiva odgovornost sudionika. Jednako tako, troškove smještaja, hrane, posebnih aranžmana (npr. polazak iz druge zemlje) i sve ostale troškove povezane s putovanjem sudionici snose sami.

Sudionici bi trebali imati odgovarajuće zdravstveno i putno osiguranje za vrijeme čitavog putovanja. Osnovno zdravstveno osiguranje tijekom boravka u drugoj zemlji Europske unije sudionik obično ima unutar nacionalnog sustava zdravstvenog osiguranja, preko europske kartice zdravstvenog osiguranja. Međutim, europska kartica zdravstvenog osiguranja ili privatno zdravstveno osiguranje možda ne pokrivaju sve moguće slučajeve, osobito ako je potreban povratak u matičnu zemlju ili posebna medicinska intervencija. U tom se slučaju preporučuje dopunsko privatno osiguranje.

C.21. Hoće li Europska komisija sudionicima pomoći oko rezervacije smještaja?

Ne. Rezervacija smještaja isključiva je odgovornost sudionika. Svakako se preporučuje da sudionici ne rezerviraju smještaj prije nego što dobiju putnu propusnicu.

D. RELEVANTNE KONTAKTNE TOČKE

D.1. Gdje mogu pronaći više informacija o pravilima natječaja?

Referentni dokument s pravilima natječaja DiscoverEU objavljen je na Europskom portalu za mlade i dostupan na: https://europa.eu/youth/discovereu/rules_hr

D.2. Gdje mogu pronaći više informacija o logističkim aspektima putovanja?

Odabrani kandidati dobit će poveznicu na platformu na kojoj će moći pronaći obrazac za rezervaciju i odgovore na najčešća pitanja o logističkim aspektima putovanja. Osim toga, dobit će i podatke za kontakt vanjskog izvođača. Ne postoji mogućnost za kontakt telefonom, zato je potrebno svu komunikaciju voditi pisanim putem.

Za informacije, podršku ili savjete tijekom putovanja dostupno je nekoliko kontaktnih točaka:

U slučaju problema

 • Europski broj za hitne slučajeve: 112. Hitne službe u svim zemljama EU-a možeš nazvati s fiksnog ili mobilnog telefona pozivom na besplatan broj 112.
 • U slučaju gubitka ili krađe osobnih predmeta ili isprava treba se javiti lokalnoj policiji. Zahtjevu za osiguranje ili odštetnom zahtjevu morat ćeš priložiti policijsko izvješće. Odmah poništi izgubljene ili ukradene debitne ili kreditne kartice. Ako ti je ukradena putovnica, prijavi krađu konzulatu ili veleposlanstvu svoje zemlje i policiji.

Kako stupiti u kontakt s EU-om

 • Telefonom ili e-poštom: Eurodesk je mreža za informiranje mladih o mogućnostima u Europi (npr. o europskim programima za volontiranje, studij ili stažiranje u inozemstvu). Napominjemo da Eurodesk nije nadležan za rješavanje tehničkih poteškoća povezanih s putovanjima u okviru inicijative DiscoverEU. Za eventualne tehničke poteškoće bit će zadužena putnička agencija koja stupi u kontakt s odabranim sudionicima. Najbližu informacijsku točku Eurodeska možeš pronaći na interaktivnoj karti (https://map.eurodesk.eu/).
 • Na internetu: informacije na svim službenim jezicima Europske unije dostupne su na internetskim stranicama Europa.
 • Osobno: diljem Europe postoje stotine lokalnih informacijskih centara Europske unije. Adresu najbližeg centra možeš pronaći ovdje.
 • Telefonom ili e-poštom: služba Europe Direct može ti dati odgovore na pitanja o Europskoj uniji. Službi se možeš obratiti besplatnim pozivom na broj: 00 800 67 89 10 11 (neki mobilni operateri ne dopuštaju pristup brojevima koji počinju s 00 800 ili se takvi pozivi naplaćuju) ili e-poštom.
 • Publikacije o Europi: publikacije o EU-u dostupne su na internetskim stranicama EU Bookshop.
 • Predstavništva Europske komisije: Uredi predstavništava zastupaju Europsku komisiju i prate javno mnijenje u zemlji domaćinu. Oni organiziraju događanja i distribuiraju brošure, letke i slične informativne materijale o EU-u.
 • Informacijski uredi Europskog parlamenta: njihova je zadaća informirati javnost o Europskom parlamentu i Europskoj uniji te potaknuti građane da glasuju na izborima za Europski parlament.