Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

FAQs


A. REGLER

A.1 Hvad er DiscoverEU?

DiscoverEU er et EU-initiativ, der giver 18-årige mulighed for at rejse rundt i Europa. Ved at rejse med tog (der er dog undtagelser, som giver dem, der bor på øer eller i fjerntliggende områder, mulighed for at deltage) vil de unge få øjnene op for Europas fantastiske landskaber og højst forskellige byer. Rejsen vil også give dem mulighed for at møde andre rejsende, blive mere uafhængige og føle sig som EU-borgere. Unge kan ansøge i løbet af de to ansøgningsrunder, der afvikles hvert år, og EU giver de udvalgte ansøgere et rejsekort.  

A.2 Hvem kan deltage?

DiscoverEU henvender sig kun til 18-årige, og det vil i år sige unge, som er 18 år den 1. juli 2019. Det betyder, at unge, som er født mellem den 2. juli 2000 og den 1. juli 2001 (begge dage inkl.), kan deltage. Ansøgninger skal indsendes via Den Europæiske Ungdomsportal fra torsdag den 2. maj 2019 kl. 12.00 (dansk sommertid) til tirsdag den 16. maj 2019 kl. 12.00 (dansk sommertid).

A.3 Kan jeg deltage, hvis jeg allerede har rejst med et rejsekort fra DiscoverEU efter ansøgningsrunden i november 2018?

Nej, unge, som har rejst med et rejsekort fra DiscoverEU efter ansøgningsrunden i november 2018, kan ikke indsende en ny ansøgning. Hvis de ansøger, vil det blive opdaget, når ansøgningen er indsendt. Hvis det, mens DiscoverEU løber, konstateres, at der er ansøgninger fra unge, som allerede har fået et rejsekort fra DiscoverEU under ansøgningsrunden i november, bliver ansøgeren udelukket. Dette gælder, uanset om det er den eksterne leverandør, som EU-Kommissionen har udpeget til at tage sig af bookingerne, eller Kommissionen selv, der opdager det. Men hvis du har ansøgt i ansøgningsrunden i november 2018 og ikke fået noget rejsekort, kan du godt deltage i denne runde, hvis du stadig er 18 år gammel den 1. juli 2019.

A.4 Hvorfor er DiscoverEU kun for 18-årige?

Da Europa-Parlamentet søsatte initiativet, besluttede det at fokusere på unge mennesker, der fylder 18 år, fordi denne alder markerer overgangen til voksenalderen og europæisk medborgerskab.

A.5 Jeg har ingen e-mailadresse. Kan jeg alligevel godt ansøge om at deltage i DiscoverEU?

Hvis du vil ansøge, skal du have en gyldig e-mailadresse. Der er mange sites, hvor du kan oprette en gratis e-mailkonto! Sørg for at tjekke indbakken, da alle beskeder vil blive sendt til den.

A.6 Kan familiemedlemmer og venner over 18 år rejse sammen med en deltager?

Ja – de skal bare selv bestille og betale for rejsen. Vi anbefaler dog, at du ikke booker billetter eller ophold, før du modtager dit rejsekort fra DiscoverEU.

A.7 Vil bestemte rejseoperatører blive foretrukket?

Nej. Den leverandør, der booker rejserne kan frit vælge mellem de forskellige offentlige transportmidler, firmaer og linjer (privatbiler og charterbusser er som hovedregel udelukket).

A.8 Jeg venter på et nyt pas eller ID-kort, mens jeg ansøger. Hvad skal jeg gøre?

Når du ansøger, kan du godt bruge dit nuværende pas eller ID-kort, selv om det er udløbet. Hvis du bliver udvalgt, skal du dog have et gyldigt rejsedokument (pas eller nationalt identitetskort), når du bestiller rejsekort hos leverandøren, og når du rejser i Europa.

Hvis du bliver udvalgt, anbefaler vi, at du venter med at bekræfte din booking, indtil du har modtaget dit nye rejsedokument. Hvis dit pas eller ID-kort udløber, efter du har foretaget din booking, skal du huske at have både det gamle og det nye pas/ID-kort med, når du rejser.

A.9 Bliver min identitet kontrolleret, hvis jeg bliver udvalgt?

Hvis du bliver udvalgt, vil du blive bedt om at indscanne et gyldigt rejsedokument (pas eller nationalt ID-kort) med f.eks. kameraet på din telefon eller et webcam.

A.10 Hvad forventes der af mig som deltager i DiscoverEU?

EU-Kommissionen vil gerne høre fra de unge rejsende og opfordrer dem til at fortælle om deres erfaringer og oplevelser. Derfor bliver alle udvalgte deltagere ambassadører for DiscoverEU. De bliver bedt om at fortælle om deres rejseoplevelser, f.eks. på sociale medier som Instagram, Facebook og Twitter, eller om at holde en fremlæggelse på deres skole eller i deres lokalsamfund. Der er også oprettet en DiscoverEU-Facebookgruppe, og deltagerne er meget velkomne til at melde sig ind i den.

B. UDVÆLGELSESPROCEDURE

B.1 Hvordan ansøger jeg?

Hvis du vil deltage, skal du indsende en ansøgning om at få et rejsekort fra DiscoverEU på https://europa.eu/youth/discovereu, når ansøgningsperioden starter. Der er åbent for ansøgninger fra torsdag den 2. maj 2019 kl. 12.00 (dansk sommertid) til tirsdag den 16. maj 2019 kl. 12.00 (dansk sommertid).

Hvis du rejser i en gruppe og er gruppeleder, skal du ansøge først og derefter give alle medlemmerne din ansøgningskode. Gruppemedlemmerne skal bruge denne kode til at tilslutte sig din gruppe online. Alle gruppemedlemmer skal indsende deres oplysninger og være berettiget (se spørgsmål A.1) til at deltage i DiscoverEU for at kunne blive udvalgt. Bemærk, at du kun kan søge en gang. Hvis du indsender to eller flere ansøgninger, er det kun den første ansøgning, der er registreret på Den Europæiske Ungdomsportal, som bliver taget i betragtning. Hvis du indsender flere ansøgninger (som enkeltperson eller som del af en gruppe) vil de blive blokeret. Alle medlemmer af gruppen skal være 18 år.

B.2 Hvordan udvælges deltagerne?

Deltagerne udvælges via det registreringsværktøj, der findes på Den Europæiske Ungdomsportal (se spørgsmål B.1). Ansøgerne skal besvare 5 multiple choice-spørgsmål og et tillægsspørgsmål. EU-Kommissionen laver en rangliste over deltagerne for hvert land ud fra deres svar på quizzen og tillægsspørgsmålet. Mindst 20 000 unge vil blive udvalgt blandt de ansøgere, som har besvaret spørgsmålene rigtigt, og som er kommet tættest på at besvare tillægsspørgsmålet rigtigt. Unge med særlige behov (f.eks. nedsat syn eller mobilitet osv.) har ret til passende ekstra støtte.

B.3 Hvordan kan jeg vide, om jeg får tildelt et DiscoverEU-rejsekort, eller om jeg står på reservelisten?

Når udvælgelsesproceduren er afsluttet, modtager alle gruppens medlemmer en e-mail om deres ansøgning. Sørg for at opbevare din DiscoverEU-ansøgningskode sikkert. Lad være med at give din ansøgningskode til andre (f.eks. på de sociale medier) end den leverandør, Europa-Kommissionen har godkendt. Du kan tjekke statussen for din ansøgning på Den Europæiske Ungdomsportal. Inden midten af juni vil alle ansøgere, uanset om de er blevet udvalgt eller ej, få besked om det via e-mail. Hvis du ikke er blevet udvalgt, vil du komme på reservelisten og eventuelt blive kontaktet på et senere tidspunkt, hvis nogle deltagere beslutter at melde fra.

B.4 Er der en kvote efter statsborgerskab?

Udvælgelsen foregår efter statsborgerskab alt efter, hvor mange rejsekort det enkelte land har fået tildelt. Tildelingen er baseret på, hvor stor landets befolkning er i forhold til EU's samlede indbyggertal. Hvis der er færre ansøgninger i nogle lande end antallet af tildelte rejsekort, omfordeles de resterende rejsekort ligeligt blandt de lande, hvor der er flere ansøgere, end der er tildelt rejsekort. 

B.5 Kan jeg rejse alene eller sammen med en gruppe venner?

Deltagerne kan vælge at rejse alene eller i en gruppe på op til 5 personer. Du kan angive dit valg på ansøgningsformularen. Hvis du beslutter at rejse som en del af en gruppe, skal der udpeges en gruppeleder, før du indsender ansøgningen. Gruppelederen udfylder ansøgningsformularen og besvarer quizzen og tillægsspørgsmålet. Gruppelederen modtager en kode, når han/hun indsender ansøgningen. Den skal han/hun give videre til de højst 4 gruppemedlemmer, så de kan tilmelde sig. De andre gruppemedlemmer bruger koden fra gruppelederen, når de registrerer sig online og udfylder deres personlige oplysninger.

B.6 Bliver alle gruppemedlemmer udvalgt samlet?

Ja, en gruppeansøgning behandles som én samlet ansøgning. Men husk, at det kun er dem, som tilmelder sig online (og som opfylder kriterierne for at deltage) inden fristen, der kan blive udvalgt.

B.7 Jeg har ansøgt som gruppeleder, men jeg er den eneste, der er udvalgt. Hvorfor?

Hvis du er blevet udvalgt som gruppeleder, men dine gruppemedlemmer ikke er blevet udvalgt, skyldes det, at de ikke har indsendt deres ansøgning i tide via Den Europæiske Ungdomsportal, eller at de ikke opfylder kriterierne for at deltage. Kun gruppemedlemmer, som har indsendt deres ansøgning inden fristen med den kode, de har fået af gruppelederen, kan deltage i DiscoverEU.

B.8 Hvad hvis jeg har angivet, at jeg ønsker at rejse alene, men jeg alligevel gerne vil have mine venner med?

Alle deltagere kan blive gruppeledere. Som deltager kan du tilføje op til 4 venner, som opfylder betingelserne for at deltage i DiscoverEU, selv om du har angivet på ansøgningsformularen, at du ønsker at rejse alene. Hvis du vil have dine venner med på din ansøgning, skal du give dem den ansøgningskode, som du modtager pr. e-mail. De skal ansøge i løbet af ansøgningsperioden og være berettiget til at deltage.

B.9 Hvad hvis jeg er blevet udvalgt og alligevel ikke ønsker at deltage?

Du skal bare sende en e-mail med din kode til den eksterne leverandør, som EU-Kommissionen har udpeget til at tage sig af rejsekortene. Det skal ske, før du bestiller rejsen med bookingformularen. Dit rejsekort vil så gå til en anden på reservelisten. Du får leverandørens e-mailadresse, hvis du bliver udvalgt.

B.10 Jeg er blevet udvalgt, men kan ikke tage af sted. Kan min ven/mine venner tage af sted uden mig? Kan jeg overføre rejsekortet til en anden?

Hvis du har fået et rejsekort, men dine planer har ændret sig, kan du ikke gøre andet end at trække din deltagelse tilbage (se spørgsmål B.9), da du ikke kan overføre rejsekortet til en af dine venner. Desuden er den enkelte deltagers navn trykt på rejsekortet, så det kan ikke ændres eller overdrages til en anden.

Hvis et medlem af din gruppe (eller gruppelederen) annullerer sin rejse, vil dette ikke påvirke gruppen, og de resterende gruppemedlemmer kan stadig rejse som planlagt. Den person, der har meldt fra, kan ikke udskiftes, og det ubrugte rejsekort vil blive givet til en ansøger på reservelisten.

B.11 Kan jeg ændre planer og rejse alene, hvis jeg er med i en gruppe?

Hvis du er blevet udvalgt som medlem af en gruppe, men du har ændret planer og hellere vil rejse alene, kan det godt lade sig gøre. Du skal bare udfylde bookingformularen som enkeltperson med din personlige kode. Du behøver ikke gøre andet, og det påvirker ikke de andre gruppemedlemmer.

B.12 Kan rejsekortet overdrages til en anden person?

Nej. Hvert rejsekort er personligt og kan under ingen omstændigheder overføres til en anden person. Navnet på rejsekortet kan ikke ændres.

B.13 Jeg står på reservelisten. Hvad betyder det?

Alle ansøgere, der ikke er blevet udvalgt, opføres på en reserveliste, der er opdelt efter land, hvor de rangordnes efter svarene på quizzen og tillægsspørgsmålet. Hvis en udvalgt ansøger trækker sin ansøgning tilbage, eller hvis prisen på de tildelte rejsekort er lavere end det afsatte beløb, kan EU-Kommissionen tildele rejsekort til ansøgere på reservelisten, indtil det samlede budget er brugt. Optagelse på reservelisten forpligter ikke EU-Kommissionen og er ingen garanti for, at deltagerne udvælges til at rejse senere.

Ikke-udvalgte ansøgere på reservelisten kan blive kontaktet og opfordret til at tilmelde sig via platformen. Ansøgere, der bliver kontaktet tæt på afslutningen af den pågældende runde af DiscoverEU, fordi de står på reservelisten, kan ikke få refunderet rejser, de har foretaget, før de blev kontaktet, og de kan heller ikke få rejseperioden forlænget.

B.14 Jeg står på reservelisten, hvad er mine chancer for at få tilbudt et rejsekort?

Det afhænger af to faktorer. Den ene er, hvor mange udvalgte deltagere, der ikke bekræfter deres plads (deltagerne på reservelisten tilbydes de rejsekort, der ikke bliver brugt af andre deltagere, som har meldt fra). Den anden er antallet af rejsekort, der tildeles i dit land. Europa-Kommissionen kan også tildele rejsekort til ansøgere, der står på reservelisten for at få brugt alle de penge, der er afsat til DiscoverEU.

C. REJSER

C.1 Hvor mange dage kan jeg rejse?

Du kan rejse fra 1 dag op til 1 måned. Rejsen skal foregå mellem den 1. august 2019 (tidligste startdato) og den 31. januar 2020 (seneste hjemrejsedato).

C.2 Hvor mange lande må jeg besøge?

Det afhænger af, hvilken mulighed du vælger:

 • fastlagt rejse: højst to lande
 • fleksibel rejse: ubegrænset antal lande. Men antallet af rejsedage er begrænset. Du kan opholde dig i udlandet i op til en måned, men i løbet af denne måned kan du kun rejse i et bestemt antal dage (f.eks. med tog).

Du kan læse mere om de to muligheder i svarene nedenfor. Leverandøren giver dig også flere oplysninger, hvis du bliver udvalgt.

C.3 Kan jeg starte min rejse fra et andet land?

Ja, det er muligt at starte din rejse fra et land, der ikke er dit bopælsland. Udgifterne til at rejse til det pågældende land er dog ikke dækket af DiscoverEU, og du rejser dertil på eget ansvar.

C.4 Kan jeg tage med offentlige transportmidler med mit rejsekort?

Offentlig transport (og privat transport) er ikke dækket af DiscoverEU. Du skal selv finde information om transportmidler, billetpriser osv. i alle dine rejsemål, enten før eller under rejsen.

Hvis du vælger en fleksibel DiscoverEU-rejse, kan du få rabat på bytransportbilletter i en række byer. Du kan finde information om disse fordele her.

C.5 Hvad går det fleksible rejsekort ud på?

Med et fleksibelt rejsekort kan du rejse inden for en periode på én måned og helt konkret rejse et fastlagt antal rejsedage (det vil sige, at du kan bruge et fastlagt antal dage på togrejser i løbet af denne måned).

Det fleksible rejsekort gør det muligt for dig at køre i tog i næsten alle EU-lande. Du kan rejse i dit eget tempo og i tog, der køres af de europæiske jernbaneselskaber.

Dine rejsedatoer er fleksible. Men vær opmærksom på, at det fleksible rejsekort har en startdato. Dit rejsekort vil være gyldigt i én måned fra denne dato. Du kan godt ændre din afrejsedato, men så skal du være klar over, at du måske mister nogle dage af rejsekortets gyldighedsperiode. Når dit rejsekort er bestilt, er det ikke muligt at ændre dets startdato.

Du kan bruge rejsekortet som en normal billet, så du skal bare gå ombord på toget. Du kan bruge rejsekortet til mange højhastighedstog som TGV og AVE samt nattog, men du skal betale tillægsgebyr for at reservere plads eller køje.

Det fleksible rejsekort skal give dig den bedste form for togrejse i udlandet, og derfor kan du ikke bruge den i hjemlandet. Det fleksible rejsekort kan bruges i dit eget land på første og sidste rejsedag. Det betyder, at du kan begynde og afslutte din DiscoverEU-rejse på en station, der ligger i nærheden af dig.

C.6 Hvad er en fastlagt rejse?

En fastlagt rejse betyder, at du skal vælge faste rejsedatoer, som ikke kan ændres, efter at du har sendt din bookingformular. Rejsekort til en fastlagt rejse gælder til standard-/økonomiklasse. Antallet af lande, du kan besøge med denne ordning, er begrænset til 2. Der er ingen reservationsudgifter forbundet med rejsekort til en fastlagt rejse, men der er et budgetloft på 260 euro.

Afhængigt af hvilke bestemmelsessteder du vælger, giver en fastlagt rejse dig kun mulighed for at besøge to lande, som er medlemmer af EU på det tidspunkt, hvor du bliver udvalgt. Derfor er denne mulighed ikke velegnet, hvis du vil besøge flere lande. Til gengæld er en fastlagt rejse en god mulighed, hvis du kun vil besøge et enkelt land, som er et naboland.

Når du har ansøgt om en fastlagt rejse, fortæller den leverandør, som EU-Kommissionen har udpeget, dig inden for 5 arbejdsdage, om din rejse kan lade sig gøre. Hvis det viser sig, at den fastelagte rejse ikke passer med dine rejseplaner, vil leverandøren anbefale en fleksibel rejse.

Hvis du vil have en bedre fornemmelse af, om dine rejseplaner kan lade sig gøre, anbefaler vi, at du besøger websitet Rome2Rio, som kan give dig en god idé om, hvorvidt din rejse kan ske med tog, hvor mange gange du skal skifte tog, hvor meget tid du skal regne med at bruge ombord på togene, og hvad det omtrent vil koste.

C.7 Hvad er forskellen på en fastlagt og en fleksibel rejse?

Fleksibel rejse

Fastlagt rejse

Dine rejsedatoer er fleksible. Men vær opmærksom på, at rejsekortet har en "startdato". Dit rejsekort vil være gyldigt i én måned fra denne dato.

Du skal vælge faste rejsedatoer, som ikke kan ændres, efter at du har sendt din bookingformular.

Du kan rejse inden for en periode på én måned og helt konkret rejse på et fastlagt antal rejsedage (det vil sige, at du kan bruge et fastlagt antal dage – 7 i alt – ombord på tog). Med den fleksible rejse har du mulighed for at rejse til mange EU-lande!

Du kan besøge op til 2 lande, som er med i EU på det tidspunkt, hvor du bliver udvalgt (dette omfatter hverken det land, hvor rejsen begynder, eller de lande, du rejser gennem), i en periode på op til én måned.

De udvalgte ansøgere kan rejse på sammenhængende dage, eller de kan sprede dem over hele rejseperioden. De må rejse med tog, der drives af de europæiske jernbaneselskaber samt færger og andre transportmidler, som EU-Kommissionens eksterne leverandør vælger.

Bemærk, at det kan være nødvendigt at bestille plads på visse tog. I så fald skal de udvalgte ansøgere selv sørge for at bestille plads inden eller i løbet af rejseperioden. Europa-Kommissionen dækker ikke ekstraudgifter til pladsbilletter eller andre udgifter under rejsen.

Der er et udgiftsloft på 260 euro, som skal overholdes. Så sørg for, at den rejseplan, du ansøger om, kan gennemføres inden for dette budget.

C.8 Skal deltagerne altid rejse med tog?

Som hovedregel rejser deltagerne altid med tog. Men for at give flest muligt adgang til DiscoverEU bliver der også mulighed for andre transportmidler som busser og færger under hensyntagen til miljøet, tidrammen og afstande. Det kan kun komme på tale at rejse med fly i helt særlige tilfælde.

Undtagelserne omfatter:

 • Ansøgere, som bor i de ni regioner i den yderste periferi (Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorerne og De Kanariske Øer)
 • Ansøgere i lande/regioner, der ikke er adgang til med de nævnte transportmidler (tog, færge og bus)
 • Hvis deltagerne skal rejse i over 18 timer, før de forlader det land, hvor rejsen starter
 • Unge med nedsat mobilitet eller handicap. Dette vil blive vurderet fra sag til sag.

Der kan kun flyves tur/retur fra det land, rejsen starter i. Derefter skal de unge rejse med tog eller en af de andre muligheder (som ikke omfatter privatbil eller charterbus).

C.9 Hvad hvis jeg vil rejse til et af de baltiske lande?

Når du er blevet udvalgt og har modtaget et link til onlinebookingformularen fra den leverandør, EU-Kommissionen har udpeget til at arrangere din rejse, kan du vælge en af følgende to muligheder:

 • Fastlagt rejse: du angiver, hvilke byer du ønsker at rejse til. Så skal du bare inkludere de byer i de baltiske lande, du gerne vil besøge, i din ansøgning. Vær opmærksom på, at når du vælger en fastlagt rejse, skal den ønskede rejse holde sig inden for DiscoverEU-budgettet på 260 euro.
 • Fleksibel rejse: du kan rejse til et baltisk land med den fleksible rejsemulighed. Du skal kontakte den leverandør, som EU-Kommissionen har udpeget til at arrangere rejserne. I din e-mail skal du fortælle leverandøren, at du vælger en fleksibel rejse sammen med et besøg i et baltisk land. Husk at kontakte leverandøren omkring 20 dage, før du tager af sted.

C.10 Kan jeg besøge flere steder inden for et enkelt land?

Du kan besøge lige så mange byer inden for et enkelt land, som du har lyst til, bare det ikke er dit hjemland. og bare antallet af rejsedage ikke overskrides.

C.11 Hvad sker der, hvis jeg bliver nødt til at aflyse eller ændre rejsen?

Du skal selv betale eventuelle aflysnings- eller ændringsgebyrer. Der er ikke noget budget til den slags udgifter, uanset årsag. Der findes forskellige private rejseforsikringer til dækning af sådanne udgifter.

Hvis du ønsker at aflyse din deltagelse, bedes du sende en e-mail til leverandøren. I så fald går dit rejsekort til en ansøger på reservelisten. Du får leverandørens e-mailadresse, hvis du bliver udvalgt.

Hvis du har valgt en fleksibel rejse, og du ønsker at foretage ændringer, behøver du ikke oplyse leverandøren om det. Hvis du har valgt en fastlagt rejse, skal du skrive til leverandøren.

C.12 Hvordan kan jeg forberede rejsen?

På Den Europæiske Ungdomsportal kan du finde praktiske oplysninger og nyttige tips om at rejse i Europa. Du skal have gyldigt rejsedokument/billet med på rejsen. Alt i forbindelse med dette dokument (gyldighed osv.) er dit eget ansvar.

Du har pligt til at medbringe et gyldigt pas eller ID-kort, når du rejser rundt i EU. Du bør også sørge for at have en sygesikring, der gælder for hele rejsen. Alt i forbindelse med dette dokument (gyldighed osv.) er dit eget ansvar.

C.13 Hvad er mine rettigheder som passager?

Du kan få mere at vide om dine rettigheder som passager på Den Europæiske Ungdomsportals del om rejser. Unge med et handicap kan sætte sig ind i deres rettigheder via dette link. Vær opmærksom på, at alle bestemmelser, der gælder for deltagere med et handicap, anvendes ud fra den konkrete sag, så det er lettere at planlægge deres rejse.

C.14 Tekniske problemer med bookingformularen

Hvis du kommer ud for tekniske problemer, f.eks. hvis du ikke modtager en bekræftelseskode/e-mail, eller hvis der er fejl i oplysningerne, bedes du kontakte den leverandør, der er ansvarlig for bookingen. Du får leverandørens e-mailadresse, hvis du bliver udvalgt. Hvis du ikke kender e-mailadressen, kan du kontakte leverandøren ved at sende en privat besked til Den Europæiske Ungdomsportal på Facebook.

C.15 Vi rejser som en gruppe, og en af os bliver nødt til at tage tidligere hjem. Kan resten af gruppen fortsætte rejsen?

Ja, det kan godt lade sig gøre, hvis I har valgt en fleksibel rejse.

C.16 Må jeg godt rejse som del af en gruppe, selv om jeg har fået en rejse som enkeltperson?

Når du vælger en fleksibel rejse, kan du frit vælge at rejse som del af en gruppe. Du kan også skifte gruppe og retning, hvis du får lyst til det under rejsen.

Når du booker rejsekort, skal du huske at angive samme startdato som de andre deltagere, du ønsker at rejse sammen med.

Bookingformularen opdateres automatisk hver dag ved midnat og gør det muligt at booke tidligst 14 dage før afrejsen. Derfor anbefaler vi, at alle gruppemedlemmer udfylder formularen på nogenlunde samme tid. Når du har booket, er det ikke muligt at ændre afrejsedatoen.

C.17 Skal jeg selv bestille rejsekort?

Nej. Du skal ikke selv bestille rejsekort, og billetter, der er købt separat, bliver ikke refunderet. Rejsekortene bookes, købes og leveres af den eksterne leverandør, som EU-Kommissionen har udpeget til opgaven.

Vi anbefaler også, at du ikke booker og betaler for indkvartering, før du er sikker på dine rejsedatoer og har modtaget dit pas.

C.18 Hvor meget er rejsekortene værd?

Som udgangspunkt har hver deltager ret til rejsekort til en værdi af 260 euro. Rejserne foregår kun på 2. klasse. Men dette beløb kan være højere i særlige tilfælde:

 • For deltagere, der rejser fra regionerne i den yderste periferi (dvs. Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorerne og De Kanariske Øer) til Europa. Når deltagerne kommer til Europa, gælder hovedreglen.
 • For deltagere uden for de nævnte regioner i den yderste periferi, som har ret til at rejse med fly til det europæiske kontinent. Når de kommer til det europæiske fastland, gælder hovedreglen.
 • I visse særlige situationer, der vurderes fra sag til sag (f.eks. udvalgte ansøgere, der vælger den fleksible rejse og rejser fra/til de baltiske lande, eller for udvalgte ansøgere, der bor i Irland eller andre øer i EU), kan der blive tale om at dække en yderligere rejse med tog, færge eller bus.
 • For deltagere, med nedsat mobilitet og/eller særlige behov. Udgifterne vurderes i de enkelte tilfælde ud fra deltagernes behov. Udgifter til særlig assistance (ledsager, førerhund til synshæmmede osv.) kan evt. dækkes, hvis der fremlægges passende dokumentation for de særlige behov i henhold til bopælslandets lovgivning.

C.19 Hvor store er udgifterne til reservationer, og er de dækket (fleksibel rejse)?

Nej. Reservationer indgår ikke i det fleksible rejsepas. Der kræves reservation til de fleste højhastighedstog, internationale tog, visse intercitytog og alle nattog. Med dit rejsepas kan du dog nemt rejse uden reservation med mange lokal- og regionaltog. Du kan også ofte undgå at skulle reservere, hvis du tager et langsommere tog eller en anden rute med et regionaltog. I den faste rejsemulighed indgår reservationer (se spørgsmål C.5).

C.20 Er følgende udgifter dækket: rejseforsikring, ophold, leveomkostninger eller andre udgifter i forbindelse med rejsen?

Nej. Initiativet dækker ikke rejseforsikring. Deltageren er selv ansvarlig for sin forsikringsdækning. Desuden skal deltagerne selv betale for ophold, leveomkostninger, rejseudgifter, der skyldes deltagernes eget valg (f.eks. hvis du begynder rejsen i et andet land), og alle andre udgifter i forbindelse med rejsen.

Deltagerne bør sørge for en passende syge- og rejseforsikring, der dækker hele rejsen. Normalt giver deltagerens nationale sygesikring grundlæggende sundhedsforsikringsdækning under opholdet i et andet EU-land gennem det europæiske sygesikringskort. Det europæiske sygesikringskort eller en privat sygeforsikring dækker imidlertid ikke nødvendigvis alle tænkelige tilfælde, især hvis der opstår behov for transport til hjemlandet eller særlig lægebehandling. Derfor tilrådes det at tegne privat sygeforsikring.

C.21 Hjælper Kommissionen deltagerne med at booke deres ophold?

Nej. Deltagerne skal selv sørge for indkvartering. Vi anbefaler kraftigt, at du ikke booker indkvartering, før du har modtaget dit rejsekort.

D. VIGTIGE KONTAKTPUNKTER

D.1 Hvor kan jeg læse mere om reglerne for DiscoverEU?

Reglerne for konkurrencen offentliggøres på Den Europæiske Ungdomsportal: https://europa.eu/youth/discovereu/rules_da

D.2 Hvor kan jeg læse mere om selve transporten?

Hvis du bliver udvalgt, modtager du adressen på en platform, hvor du finder bookingformularen samt spørgsmål og svar om transport under rejsen. Du får også leverandørens kontaktoplysninger. Det er ikke muligt at ringe, og derfor foregår al kontakt via e-mail.

Hvis du har brug for information, støtte eller gode råd på rejsen, er der forskellige kontaktpunkter, du kan bruge:

Hvis noget går galt

 • Det europæiske alarmnummer: Nummeret til alarmcentralen er 112 i alle EU-lande, uanset om du ringer fra en mobiltelefon eller fastnet. Opkald er gratis.
 • I tilfælde af tab eller tyveri, skal du henvende dig til det lokale politi. Du har brug for en politirapport, hvis du vil fremsætte krav over for forsikringsselskabet eller krav om erstatning. Mistede eller stjålne kreditkort bør spærres hurtigst muligt. Hvis du får dit pas stjålet, skal det anmeldes til dit hjemlands konsulat eller ambassade og til politiet.

Kontakt EU

 • Telefon eller e-mail: Eurodesk er en informationstjeneste for unge, der svarer på dine spørgsmål om ophold i Europa (f.eks. europæiske volontørprogrammer, studier eller praktikophold i udlandet). Bemærk, at de ikke kan hjælpe med tekniske spørgsmål om din rejse med DiscoverEU. De spørgsmål tager rejsebureauet sig af, når de kontakter dig (hvis du bliver udvalgt). Du kan kontakte det nærmeste Eurodesk-infopoint fra det interaktive kort (https://map.eurodesk.eu/).
 • Online: Du finder oplysninger på alle EU's officielle sprog på Europa-websitet.
 • Personlig henvendelse: Der findes hundredvis af lokale EU-infocentre over hele Europa. Her finder du adressen på det nærmeste center.
 • Telefon eller e-mail: Europe Direct er en tjeneste, der besvarer dine spørgsmål om EU. Du kan ringe (gratis inden for EU): 00 800 67 89 10 11 (visse mobiloperatører giver ikke mulighed for at ringe til 00800-numre eller tager muligvis betaling for opkald) eller pr. e-mail.
 • Læs om Europa: Klik dig ind på EU Bookshop og få mere at vide om EU.
 • Europa-Kommissionens repræsentationer: Kommissionens repræsentationer fungerer som dens talerør og følger den offentlige opinion i landet. De informerer  om EU ved arrangementer og uddeler brochurer og andre materialer.
 • Europa-Parlamentets informationskontorer: Deres rolle er at udbrede kendskabet til Europa-Parlamentet og EU og at opfordre folk til at stemme, når der er valg til Europa-Parlamentet.