Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

FAQs


Hvem kan deltage?

Alle unge, der er 18 år den 1. juli 2018, kan ansøge. Det betyder, at unge, som er født fra og med den 2. juli 1999 til og med den 1. juli 2000, kan deltage i initiativet. Ansøgninger skal sendes gennem Den Europæiske Ungdomsportal fra den 12. juni 2018 til den 26. juni 2018.

Hvorfor henvender initiativet sig kun til 18-årige?

Europa-Parlamentet besluttede i henhold til EU's budget for 2018 at fokusere på unge mennesker, der fylder 18 år, fordi denne alder markerer overgangen til voksenalderen og europæisk medborgerskab.

Hvor mange dage kan deltagerne rejse?

De unge kan rejse fra og med 1 dag til og med 30 dage. De kan besøge fra 1 til 4 fremmede lande (blandt de 28 EU-lande) med returrejse. Rejsen skal begynde mellem den 9. juli 2018 og den 30. september 2018.

Skal de unge altid rejse med tog?

Som hovedregel rejser deltagerne altid med tog. Fra et tog på vej gennem Europa kan de se et landskab, der hele tiden forandrer sig i et evigt skift mellem by og land, som får dem til at opdage og forstå Europa bedre.

Men for at give flest muligt adgang bliver der også mulighed for andre transportmidler som busser og færger.

De unge vil kun kunne rejse med fly i helt særlige tilfælde:

  • i de ni regioner i den yderste periferi (Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorerne og De Kanariske Øer)
  • i lande/regioner, der ikke er adgang til med de nævnte transportmidler (tog, færge og bus)
  • hvis de unge skal rejse i over 18 timer over land eller vand, før de forlader det land, hvor rejsen starter.

Kun én returrejse kan foregå med fly. Derefter skal de unge rejse med tog eller en af de andre muligheder (som ikke omfatter privatbil eller charterbus).

Kan man rejse alene eller sammen med en gruppe venner?

Deltagerne kan vælge at rejse alene eller i en gruppe på op til 5 mennesker. Hvis der er tale om en gruppe, skal der udpeges en gruppeleder. Gruppelederen udfylder ansøgningsskemaet. Gruppelederen modtager en kode, når han/hun indsender ansøgningen. Den skal han/hun give videre til gruppemedlemmerne, så de kan tilmelde sig. De andre gruppemedlemmer bruger koden fra gruppelederen, når de registrerer sig online og udfylder deres personlige oplysninger.

Bliver alle gruppemedlemmer udvalgt samlet?

Ja, en gruppetilmelding behandles som en enkelt tilmelding.

Hvordan udvælges deltagerne?

Deltagerne vælges med et registreringsværktøj, der findes online på Den Europæiske Ungdomsportal. Ansøgerne skal besvare 5 spørgsmål og et tillægsspørgsmål, så EU-Kommissionen kan lave en rangliste, hvis der kommer for mange ansøgninger i forhold til budgettet. Ansøgningsrunden strækker sig over to uger i juni 2018. Unge med særlige behov (f.eks. nedsat syn eller mobilitet osv.) har ret til passende ekstra støtte. Der vil blive udvalgt omkring 15 000 unge under ansøgningsrunden i juni 2018.

Er der kvoter for de enkelte lande?

Udvælgelsen foregår pr. land i henhold til, hvor mange billetter det enkelte land har fået tildelt. Tildelingen er baseret på, hvor stor landets befolkning er i forhold til EU's samlede indbyggertal. Hvis der er færre ansøgninger i visse lande, end der er tildelt billetter, omfordeles de resterende billetter til de lande, hvor der er flere ansøgere, end der er tildelt billetter. Kvoten pr. land findes i bilag I under konkurrencereglerne.

Kommer der en anden ansøgningsrunde i 2018?

EU-Kommissionen ser på muligheden for at organisere en anden ansøgningsrunde i efteråret 2018.

Skal de udvalgte deltagere selv bestille billetter?

Nej. Deltagerne skal ikke selv bestille billetter, og billetter, der er købt separat, bliver ikke refunderet. Billetterne til de udvalgte deltagere bookes, købes og leveres af den eksterne leverandør, som EU-Kommissionen har udpeget til opgaven.

Hvor meget er billetterne værd?

Grundlæggende har hver deltager ret til billetter til en værdi af 255 euro (i gennemsnit). Rejserne foregår kun på 2. klasse. Men dette beløb kan være højere i særlige tilfælde:

  • For deltagere, der rejser fra regionerne i den yderste periferi (Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorerne og De Kanariske Øer) til Europa. Når deltagerne kommer til Europa, gælder hovedreglen.
  • For deltagere uden for de nævnte regioner i den yderste periferi, som har ret til at rejse med fly til det europæiske kontinent: Når de kommer til det europæiske fastland, gælder hovedreglen.
  • For deltagere, med nedsat mobilitet og/eller særlige behov. Udgifterne vurderes i de enkelte tilfælde ud fra deltagernes behov. Der kan blive tale om at dække udgifter til særlig assistance (ledsager eller førerhund for synshæmmede osv.)
Kan familiemedlemmer og venner over 18 år rejse sammen med en deltager?

Ja, men de skal selv bestille og betale for rejsen.

Kan billetten overdrages til en anden person?

Nej. Hver billet er på navn og kan under ingen omstændigheder overføres til en anden person. Navnet på billetten må ikke ændres.

Hvad sker der, hvis deltagerne bliver nødt til at aflyse eller ændre rejsen?

Deltagerne skal selv betale eventuelle aflysnings- eller ændringsgebyrer. Der er ikke noget budget til den slags udgifter, uanset årsag.

Er følgende udgifter dækket: rejseforsikring, ophold, leveomkostninger eller andre udgifter i forbindelse med rejsen?

Nej. Initiativet dækker ikke rejseforsikring. Deltageren er selv ansvarlig for sin forsikringsdækning. Deltagerne betaler også selv udgifter til ophold, leveomkostninger, tillæg, der skal betales under rejsen, eller andre udgifter i forbindelse med rejsen.

Deltagerne bør sørge for en passende syge- og rejseforsikring, der dækker hele rejsen. Normalt giver deltagerens nationale sygesikring grundlæggende sundhedsforsikringsdækning under opholdet i et andet EU-land gennem det europæiske sygesikringskort. Det europæiske sygesikringskort eller en privat sygeforsikring dækker imidlertid ikke nødvendigvis alle tænkelige tilfælde, især hvis der opstår behov for transport til hjemlandet eller særlig lægebehandling. Derfor tilrådes det at tegne privat sygeforsikring.

Hjælper Kommissionen deltagerne med at booke deres ophold?

Nej. Deltagerne skal selv sørge for indkvartering.

Giver Kommissionen forrang til bestemte trafikselskaber?

Nej. Den leverandør, der booker rejserne kan frit vælge mellem de forskellige offentlige transportmidler, firmaer og linjer (privatbiler og charterbusser er som hovedregel udelukket).

Hvordan kan deltagerne forberede rejsen?

EU-Kommissionen sender en infopakke til de udvalgte deltagere med nyttige tip til rejsen. Deltagerne skal have gyldigt rejsedokument/billet på sig under rejsen. Alt i forbindelse med dette dokument (gyldighed osv.) er deltagerens ansvar.

Det tilrådes kraftigt, at de unge har et gyldigt pas eller Id-kort, når de rejser rundt i EU. Alt i forbindelse med dette dokument (gyldighed osv.) er deltagerens ansvar.

Hvad forventes der af de udvalgte deltagere?

EU-Kommissionen vil gerne høre fra de unge rejsende og opfordrer dem til at fortælle om deres erfaringer og oplevelser. Derfor bliver deltagerne ambassadører for initiativet. De bliver bedt om at fortælle om deres rejseoplevelser, f.eks. på sociale medier som Instagram, Facebook og Twitter eller til at holde en fremlæggelse på deres skole eller i deres lokalsamfund.  Der vil blive oprettet en Facebookgruppe, og deltagerne er meget velkomne til at slutte sig til den.

Kan unge med britisk statsborgerskab også deltage på trods af Brexit?

Unge britiske statsborgere kan deltage i initiativet, så længe Storbritannien er med i EU med alle rettigheder og pligter. De udvalgte deltagere kan også vælge Storbritannien som et af deres rejsemål.

Hvor kan jeg læse mere om reglerne for konkurrencen?

Reglerne for konkurrencen offentliggøres på Den Europæiske Ungdomsportal.

Jeg har ingen e-mailadresse. Kan jeg søge om at deltage i DiscoverEU?

Hvis du gerne vil rejse sammen med en gruppe venner, skal kun ét medlem af gruppen – gruppelederen – have en e-mailadresse. Du kan stadig søge som gruppemedlem! Hvis du vil rejse alene, skal du desværre have en e-mailadresse. Der er mange sites, hvor du kan oprette en gratis e-emailkonto.