Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Časté dotazy


A. PRAVIDLA SOUTĚŽE

A.1 Co je DiscoverEU?

DiscoverEU je iniciativa Evropské unie, která lidem ve věku 18 let nabízí příležitost cestovat po Evropě a objevovat krásu její krajiny, měst i venkova. Cestovat budou především vlakem (existují však výjimky pro osoby žijící na ostrovech nebo v odlehlých oblastech). Během cesty se budou moci setkávat s podobně smýšlejícími mladými lidmi, získají větší nezávislost a sebedůvěru a lépe poznají pocit evropské identity. Každý rok se konají dvě kola této soutěže, v nichž zástupci Evropské komise vyberou pokaždé několik zájemců, kteří získají časovou jízdenku.  

A.2 Kdo se může soutěže zúčastnit?

Soutěž je určena pouze mladým lidem, kteří dosáhnou ke dni 1. července 2019 věku 18 let. Do soutěže se tedy mohou přihlásit lidé narozeni od 2. července 2000 (včetně) do 1. července 2001 (včetně). Přihlášky bude možné podat prostřednictvím Evropského portálu pro mládež, a to v období od čtvrtka 2. května 2019 (12.00 SELČ) do čtvrtka 16. května 2019 (12.00 SELČ).

A.3 Mohu se přihlásit, i když jsem už získala jízdenku během předchozího kola soutěže, které se konalo v listopadu 2018?

Ne. Jestliže jste už časovou jízdenku v soutěži DiscoverEU získali během kola vyhlášeného v listopadu 2018, nového kola se zúčastnit nemůžete. Pokud tak učiníte, bude tato skutečnost během kontroly přihlášek zjištěna externím dodavatelem, kterého Evropská komise pověřila rezervací jízdenek, nebo samotnou Komisí, a budete ze soutěže vyloučeni. Pokud jste se však v předchozím kole v listopadu 2018 do soutěže přihlásili, ale nebyli jste vybráni, a k 1. červenci 2019 vám stále bude 18 let, nadcházejícího kola se zúčastnit můžete.

A.4 Proč se mohou soutěže zúčastnit pouze mladí lidé ve věku 18 let?

Při přípravě této iniciativy se Evropský parlament rozhodl zaměřit se na mladé lidi, kterým je 18 let, protože právě tento věk představuje významný předěl na cestě k dospělosti a evropskému občanství.

A.5 Nemám e-mailovou adresu. Můžu se do soutěže přesto přihlásit?

Pokud se chcete do soutěže přihlásit, musíte mít platnou e-mailovou adresu. Existuje mnoho bezplatných poskytovatelů e-mailových adres. Zapamatujte si své přihlašovací údaje, protože veškerá komunikace s vámi bude probíhat přes vaši e-mailovou adresu.

A.6 Může se mnou cestovat kamarád nebo příbuzný starší 18 let?

Ano, za předpokladu, že si příslušnou jízdenku zarezervuje a náklady uhradí sám. Doporučujeme vám však, abyste si ubytování ani případné další jízdenky nerezervovali předtím, než obdržíte časovou jízdenku od nás.

A.7. Dostanou přednost konkrétní provozovatelé dopravy?

Ne. Dodavatel, který bude jízdenku rezervovat, může zvolit jakýkoli druh veřejné dopravy a jakékoli provozovatele nebo linku (soukromé automobily a zájezdové autobusy jsou nicméně zpravidla vyloučeny).

A.8 Chci podat přihlášku, ale stále čekám na nový cestovní pas (občanský průkaz). Co mám dělat?

Při podávání přihlášky můžete použít stávající pas či občanský průkaz, i když pozbyl platnosti. Pokud však budete vybráni, budete muset mít platný cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz), abyste si mohli u externího dodavatele zarezervovat jízdenky a cestovat po Evropě.

Jestliže budete vybráni, doporučujeme vám, abyste s potvrzením rezervace počkali až do vydání nového cestovního dokladu. Pokud platnost vašeho pasu či občanského průkazu skončí až po dokončení rezervace, vezměte s sebou jak starý, tak i nový cestovní pas či občanský průkaz.

A.9 Jestli budu vybrán, budete provádět ověření totožnosti?

Pokud jste byli vybráni, budete vyzváni, abyste naskenovali svůj platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

A.10 Pokud budu vybrána, musím taky něco udělat?

Evropská komise by se ráda dozvěděla o tom, jaké zážitky mladí cestovatelé měli. Ocenila by proto, aby své zkušenosti sdíleli. Z tohoto důvodu se všichni účastníci zároveň stávají ambasadory DiscoverEU. Popíšou, jaké zážitky během cesty měli, např. prostřednictvím sociálních médií (na Instagramu, Facebooku či Twitteru), nebo na své škole či ve své obci nebo městě udělají na téma své cesty prezentaci. Uvítáme, když se účastníci stanou členy skupiny na Facebooku, která byla v souvislosti s iniciativou zřízena.

B. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

B.1 Jak probíhá podávání přihlášek?

Jakmile bude zahájena lhůta pro podávání přihlášek, můžete svou přihlášku podat na adrese https://europa.eu/youth/discovereu. Období pro podávání přihlášek potrvá od čtvrtka 2. května 2019 (12.00 SELČ) až do čtvrtka 16. května 2019 (12.00 SELČ).

Budete-li cestovat ve skupině a jste vedoucí této skupiny, musíte se nejprve přihlásit vy a poté poskytnout všem členům skupiny kód vaší přihlášky. Díky němu se budou moci připojit k vaší skupině online. Všichni členové skupiny musí poskytnout údaje o sobě a splňovat kritéria účasti v soutěži (viz otázka A1). Upozorňujeme, že přihlášku lze podat pouze jednou. Pokud na Evropském portálu pro mládež podáte dvě nebo více přihlášek, bude se brát v úvahu pouze ta první. Ostatní přihlášky od vás nebo z vaší skupiny budou zablokovány. Všem členům skupiny musí být 18 let.

 

B.2 Podle čeho jsou vybíráni ti, kdo budou moci vyrazit na cestu?

Výběr uchazečů se uskuteční prostřednictvím internetové přihlášky, která bude k dispozici na Evropském portálu pro mládež (viz otázka B1). Uchazeči musí odpovědět na pět otázek kvízu s možností výběru odpovědi a na jednu doplňující otázku. Evropská komise pak seřadí uchazeče podle správnosti odpovědí a jejich státní příslušnosti. Z uchazečů, kteří správně odpověděli na otázky z kvízu a jejichž odpověď na doplňující otázku byla co nejpřesnější, bude vybráno nejméně 20 000 mladých lidí. Osoby se zvláštními potřebami (např. se sníženou pohyblivostí, zrakově postižení apod.) budou mít nárok na přiměřenou dodatečnou podporu.

B.3 Jak se dozvím, že jsem získala časovou jízdenku DiscoverEU nebo že jsem na rezervním seznamu?

Po ukončení výběrového řízení obdrží všichni členové skupiny e-mail. Uschovejte si prosím kód vaší přihlášky. Nesdílejte jej s nikým (např. na sociálních médiích) s výjimkou schváleného dodavatele z Evropské komise. Stav své přihlášky můžete zkontrolovat na Evropském portálu pro mládež. Výsledky soutěže budou oznámeny všem účastníkům do poloviny června 2019. Pokud jste vybráni nebyli, budete zařazeni na rezervní seznam. V případě, že některý z účastníků svou přihlášku stáhne, můžete být kontaktováni právě vy.

B.4 Existuje nějaká kvóta podle státní příslušnosti?

Ano, výběr bude proveden na základě státní příslušnosti, a to v souladu s počtem jízdenek, které každá země dostane přiděleny. Rozdělení vychází z podílu počtu obyvatel jednotlivých členských států na celkovém počtu obyvatel Evropské unie. V případě, že v některé zemi bude méně zájemců, než kolik jízdenek jí bylo v rámci kvóty přiděleno, budou zbývající jízdenky stejnoměrně rozděleny mezi země, kde počet zájemců kvótu přesáhl. 

B.5 Musím cestovat sama nebo si s sebou můžu vzít kamarádky?

Účastníci mohou cestovat buď samostatně, nebo ve skupině maximálně 5 osob. Tuto skutečnost můžete uvést v přihlášce. Pokud se rozhodnete cestovat ve skupině, musíte nejdříve jmenovat vedoucího skupiny, který vyplní přihlášku, včetně kvízu, a zodpoví doplňující otázku. Poté obdrží kód, který předá ostatním členům skupiny, kteří se s tímto kódem zaregistrují online a vyplní své osobní údaje.

B.6 Budou vybráni všichni členové skupiny?

Ano, protože přihláška skupiny se bude posuzovat jako jediná přihláška. Upozorňujeme však, že vybrány budou pouze ty osoby, které se před skončením lhůty pro podávání přihlášek zaregistrují online a splňují kritéria účasti v soutěži.

B.7 Zaregistroval jsem se jako vedoucí skupiny, ale jízdenku jsem získal jenom já. Jak je to možné?

Pokud ostatní členové skupiny jízdenku nezískali, znamená to, že nevyplnili včas přihlášku na Evropském portálu pro mládež nebo že nesplňují kritéria způsobilosti. Soutěže se mohou zúčastnit pouze ti členové skupiny, kteří přihlášku podali včas prostřednictvím kódu poskytnutého vedoucím skupiny.

B.8 Co když chci nejdříve cestovat sama, ale později bych ráda přizvala i přátele?

Všichni účastníci mohou být také potenciálním vedoucím skupiny. I když jste v přihlášce původně uvedla, že chcete cestovat sama, můžete později přizvat až 4 přátele, kteří však musí splňovat kritéria účasti v soutěži. Aby se k vám mohli připojit, musíte jim zaslat kód své přihlášky, který obdržíte e-mailem. Vaši přátelé musí před uplynutím lhůty pro podávání přihlášek sami podat přihlášku a musí být způsobilí k účasti.

B.9 Co když jsem byl vybrán, ale chci svou účast odříct?

V takovém případě musíte zaslat e-mail s kódem vaší přihlášky externímu dodavateli, kterého Evropská komise určila k zajištění jízdenek. Musíte tak učinit ještě před rezervací jízdenky. Vaše jízdenka pak bude nabídnuta uchazečům na rezervním seznamu. E-mailová adresa dodavatele vám bude sdělena, jakmile budete vybráni.

B.10 Získala jsem časovou jízdenku, ale nemohu jet. Mohou moji přátelé odjet beze mě? Mohu jízdenku převést na někoho jiného?

Pokud jste získala časovou jízdenku, ale z nějakého důvodu jet nemůžete, musíte svou účast odříct (viz otázka B9). Jízdenku nemůžete převést na někoho jiného. Na každé jízdence je totiž vytištěno jméno účastníka, takže ji nelze vyměnit ani převést na jinou osobu.

Pokud odřekne účast některý z členů skupiny (případně její vedoucí), nemá toto rozhodnutí žádný vliv na zbytek skupiny a zbývající členové mohou odcestovat podle plánu. Osobu, která svou účast odřekla, nelze nahradit někým jiným. Nevyužitá časová jízdenka bude přidělena jinému účastníkovi z rezervního seznamu.

B.11 Mohu změnit plány a cestovat sama, i když jsem součástí skupiny?

Ano, můžete. Rezervační formulář vyplňte jenom za sebe a uveďte svůj osobní kód. Nic jiného není třeba dělat. Na ostatní členy skupiny to nebude mít žádný vliv.

B.12 Je možné časovou jízdenku převést na jinou osobu?

Ne, každá jízdenka je na jméno a za žádných okolností ji nelze převést na jinou osobu. Jméno uvedené na jízdence nelze změnit.

B.13 Jsem na rezervním seznamu. Co to znamená?

Všichni nevybraní uchazeči jsou na základě svých odpovědí z kvízu a na doplňující otázku zapsáni na rezervní seznam (ten je organizován podle státní příslušnosti). Stáhne-li některý z vybraných uchazečů svou přihlášku nebo je-li hodnota přidělených jízdenek nižší, než kolik činí dostupný rozpočet, může Evropská komise až do vyčerpání finančních prostředků přidělit jízdenku uchazečům zařazeným na rezervní seznam. Zařazením na rezervní seznam nevzniká uchazečům ve vztahu k Evropské komisi žádný nárok a není zaručeno, že budou vybráni v pozdější fázi soutěže.

Uchazeči z rezervního seznamu mohou být kontaktováni, aby se zaregistrovali na rezervační platformě. Ti, kteří budou kontaktováni ke konci projektu, nemohou žádat o proplacení cesty uskutečněné před výzvou k registraci, ani nemohou požadovat prodloužení doby na cestování.

B.14 Jsem na rezervním seznamu. Jakou mám šanci, že získám časovou jízdenku?

To závisí na dvou faktorech. Jedním z nich je to, kolik vítězů odřekne svou účast – účastníkům zařazeným na rezervní seznam jsou totiž nabízeny jízdenky těch, kdo ze soutěže odstoupí. Druhým faktorem je počet jízdenek, které jsou přiděleny vaší zemi. Evropská komise může rovněž uchazečům, kteří byli zařazeni na rezervní seznam, nabídnout jízdenku až do úplného využití dostupných finančních prostředků.

C. CESTOVÁNÍ

C.1 Kolik dní mohu cestovat?

Můžete cestovat minimálně jeden den a maximálně jeden měsíc. Cesta se musí uskutečnit v období od 1. srpna 2019 (datum zahájení cesty) do 31. ledna 2020 (poslední datum návratu).

C.2 Kolik zemí mohu navštívit?

To závisí na zvolené variantě:

 • neflexibilní varianta: počet zemí je omezen na dvě
 • flexibilní varianta: počet zemí není omezen. Je však omezen počet dnů k cestování. Můžete být například v zahraničí jeden měsíc, během tohoto měsíce však smíte na vlastní cestu (např. vlakem) využít jen několik dní.

Další informace o těchto dvou variantách najdete mezi odpověďmi níže. Více informací vám také poskytne náš dodavatel.

C.3 Mohu zahájit cestu v jiné zemi?

Ano, svou cestu můžete zahájit v zemi, kde nemáte stálé bydliště. Náklady na cestu do této země si však musíte hradit sami.

C.4 Mohou časovou jízdenku použít i na cestování veřejnou dopravou?

Do časové jízdenky DiscoverEU není zahrnuta veřejná (ani soukromá) doprava. Informace o dopravních prostředcích, cenách jízdenek apod. ve všech vašich destinacích si musíte vždy vyhledat sami před cestou nebo během cesty.

Pokud si vyberete flexibilní jízdenku, můžete v řadě měst využít slevu na tzv. City Card. Více informací najdete v tomto odkazu.

C.5 Co je flexibilní varianta jízdenky?

V případě flexibilní jízdenky budete moci cestovat po dobu jednoho měsíce a fyzicky cestovat vlakem ve stanoveném počtu dní (to znamená, že během tohoto měsíce můžete ve vlaku strávit jen určitý počet dní).

Díky flexibilní jízdence můžete cestovat ve vlacích provozovaných evropskými železničními společnostmi téměř ve všech členských státech Evropské unie. Sami si zvolíte vlastní tempo cestování,

protože data, kdy můžete cestovat vlakem, zůstanou flexibilní. Flexibilní jízdenka však má počáteční datum. Od tohoto data je platná po dobu jednoho měsíce. Datum odjezdu lze změnit, ale je třeba mít na paměti, že můžete přijít o několik dní platnosti jízdenky. Jakmile si jízdenku zarezervujete, počáteční datum již změnit nelze.

Vaše jízdenka funguje jako jakákoli jiná běžná jízdenka, takže stačí jednoduše nastoupit do vlaku. Jízdenku můžete také využít u řady vysokorychlostních vlaků (jako TGV nebo AVE) a pro noční vlaky s lůžkovými vozy. Budete si však muset sami zaplatit místenku nebo příplatek za lůžko.

Flexibilní jízdenka je navržena tak, aby vám nabídla co nejlepší železniční spojení v zahraničí. Nelze ji proto využít k cestování ve vaší zemi. Tam je platná pouze v první a poslední den cesty. Své dobrodružství s DiscoverEU tak můžete začít a ukončit ve vaší domovské železniční stanici.

C.6 Co je neflexibilní varianta jízdenky?

U této varianty si musíte zvolit přesná data, jež nelze po předložení rezervačního formuláře změnit. Neflexibilní jízdenky budou rezervovány pro druhou třídu. Počet zemí, které můžete s touto jízdenkou navštívit, je omezen na dvě. Celková cena jízdenky je omezena na 260 eur.

V závislosti na zvolené destinaci budete moci s neflexibilní jízdenkou navštívit jenom dvě země, které byly v době přijetí rozhodnutí o přidělení jízdenek členskými státy Evropské unie. Chcete-li navštívit několik zemí, není tato varianta příliš vhodná. Naopak pokud se rozhodnete navštívit pouze jednu zemi (třeba tu, která sousedí s vaší zemí), je tato varianta dobrým řešením.

Jakmile zažádáte o neflexibilní jízdenku, dodavatel, kterého Evropská komise určila k provádění rezervací, vám do 5 pracovních dnů zašle potvrzení o proveditelnosti vaší cesty. V případě, že se ukáže, že neflexibilní jízdenka není pro vaše cestovní plány vhodná, dodavatel vám nabídne flexibilní variantu jízdenky.

Abyste si udělali jasnější představu o proveditelnosti svých cestovních plánů, doporučujeme vám se podívat na internetové stránky Rome2Rio, které vám pomohou se rozhodnout, zda je váš itinerář po železnici proveditelný, kolikrát budete muset přestupovat, kolik času budete muset ve vlaku strávit. Na stránkách se také dozvíte přibližný odhad ceny.

C.7 Jaký je rozdíl mezi neflexibilní a flexibilní jízdenkou?

Flexibilní jízdenka

Neflexibilní jízdenka

Data, kdy můžete cestovat vlakem, jsou flexibilní. Jízdenka však má na sobě vyznačeno počáteční datum cesty. Od tohoto data je platná po dobu jednoho měsíce.

U této varianty si musíte zvolit přesná data pro cestování, jež nelze po předložení rezervačního formuláře změnit.

Budete moci cestovat po dobu jednoho měsíce a fyzicky cestovat vlakem ve stanoveném počtu dní (to znamená, že během tohoto měsíce můžete ve vlaku strávit jen určitý počet dní – maximálně sedm). Díky flexibilní jízdence můžete cestovat do několika zemí EU!

Budete mít možnost během maximálně jednoho měsíce navštívit až dvě země, které byly v době přijetí rozhodnutí o přidělení jízdenek členskými státy Evropské unie (nepočítá se vaše výchozí země ani země, kterými budete jenom projíždět).

Vybraní uchazeči mohou cestovat několik po sobě následujících dnů, nebo mohou tyto dny rozložit na celou dobu cesty. Mohou cestovat vlaky, které provozují evropské železniční společnosti, trajektem a jinými dopravními prostředky, jež vybere externí dodavatel určený Evropskou komisí.

U některých vlaků je třeba si dopředu rezervovat místo. Tyto místenky si budou muset vybraní uchazeči zaplatit před cestou nebo během cesty sami. Evropská komise nebude proplácet žádné příplatky za rezervaci ani jiné náklady vzniklé během cesty.

Existuje totiž rozpočtové omezení ve výši 260 eur, které je třeba dodržet. Vámi vybraná trasa se proto musí do tohoto rozpočtu vejít.

C.8 Musím vždy cestovat jenom vlakem?

Účastníci budou zpravidla cestovat vlakem. Nicméně v zájmu co nejoptimálnějšího přesunu po různých místech kontinentu nabídne DiscoverEU také možnost alternativních druhů dopravy (např. autobusů nebo trajektů), a to s přihlédnutím ke vzdálenosti, časovým možnostem a k environmentálnímu dopadu cesty. Letadlo lze použít pouze výjimečně.

Výjimky:

 • účastníci cestující z devíti nejvzdálenějších regionů (tzn. Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svatý Martin, Madeira, Azory a Kanárské ostrovy)
 • účastníci cestující ze zemí či regionů, které nejsou přístupné prostřednictvím uvedených dopravních prostředků (železniční sítě, trajekty a autobusy)
 • účastníci, kteří musí cestovat déle než 18 hodin, aby překročili hranice výchozí země
 • mladí lidé s omezenou schopností pohybu a orientace (To bude posuzováno případ od případu.)

Letadlem lze uskutečnit pouze jeden zpáteční let z a do výchozí země. Poté musejí mladí lidé cestovat vlakem nebo jinými alternativními způsoby dopravy (s výjimkou osobních automobilů či zájezdových autobusů).

C.9 Co když chci jet do pobaltských států?

Poté, co jste byli vybráni a obdrželi jste odkaz na online rezervační formulář, který vám zaslal dodavatel, jehož určila Evropská komise k nákupu jízdenek, můžete si zvolit jednu z těchto 2 možností:

 • neflexibilní jízdenka: do své žádosti prostě zahrňte i ta pobaltská města, která chcete během své cesty navštívit. U této varianty je však na nákup jízdenky k dispozici pouze 260 eur.
 • flexibilní jízdenka: u této varianty můžete navštívit kterýkoli pobaltský stát. Stačí, když se obrátíte na dodavatele, jehož určila Evropská komise k nákupu jízdenek. V e-mailu uveďte, že máte zájem o flexibilní jízdenku a chcete také navštívit Pobaltí. Dodavatele kontaktujte minimálně 20 dnů před odjezdem.

C.10 Můžu v rámci jedné země navštívit více lokalit?

Pokud se nejedná o vaši domovskou zemi a nepřekročíte počet dní určených na cestování, můžete v zahraničí navštívit tolik míst, kolik chcete.

C.11 Co když musím svou cestu zrušit nebo ji modifikovat?

Případné poplatky za storno nebo změny budete muset uhradit sami. Pro tento typ výdajů (bez ohledu na jejich důvod) není k dispozici žádný dodatečný rozpočet. K jejich pokrytí můžete využít soukromé cestovní pojištění.

Chcete-li zrušit svou účast v soutěži, zašlete e-mail dodavateli. V takovém případě bude vaše jízdenka nabídnuta jinému uchazeči z rezervního seznamu. E-mailová adresa dodavatele vám bude sdělena, jakmile budete vybráni.

Máte-li flexibilní jízdenku a chcete provést nějakou změnu, nemusíte o tom dodavatele informovat. V případě neflexibilní jízdenky se však musíte obrátit na dodavatele.

C.12 Jak se mohu na cestu připravit?

Na Evropském portálu pro mládež najdete praktické informace a užitečné tipy o cestování po Evropě. Během celé cesty musíte mít u sebe platný cestovní doklad a jízdenku. Za veškeré náležitosti týkající se takového dokladu (např. jeho platnost) zodpovídáte vy sami.

Při cestování po Evropské unii máte ze zákona povinnost mít u sebe platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Také byste měli mít po celou dobu cesty platné zdravotní pojištění. Za veškeré náležitosti týkající se takového dokladu (např. jeho platnost) zodpovídáte vy sami.

C.13 Jaká mám práva jako cestující?

Informace o právech cestujících najdete na Evropském portálu pro mládež v sekci týkající se cestování. Mladí lidé se zdravotním postižením se mohou seznámit se svými právy prostřednictvím tohoto odkazu. Situace osob se zdravotním postižením bude přezkoumána případ od případu, což usnadní naplánování jejich cesty.

C.14 Vyskytly se technické problémy s rezervačním formulářem. Co mám dělat?

Pokud jste například nedostali e-mail s potvrzením či příslušný kód přihlášky nebo jste nesprávně vyplnili osobní údaje, obraťte se na dodavatele, který je zajišťuje rezervaci jízdenek. E-mailová adresa dodavatele vám bude sdělena, jakmile budete vybráni. Pokud e-mailovou adresu neznáte, můžete se na dodavatele obrátit tak, že mu zašlete soukromou zprávu na Facebooku.

C.15 Jsme skupina a jeden z nás musí jet domů dříve. Může zbytek skupiny pokračovat v cestě?

Ano, je to možné, pokud máte flexibilní jízdenku.

C.16 Mohu cestovat ve skupině, i když jsem dostal jízdenku jako jednotlivec?

Máte-li flexibilní jízdenku, můžete nejen cestovat ve skupině, ale dokonce skupinu nebo směr v kterémkoli bodě cesty změnit.

Během rezervace nezapomeňte uvést stejné datum odjezdu jako zbytek členů skupiny, s nimiž chcete cestovat.

Rezervační formulář se automaticky aktualizuje každý den o půlnoci a umožňuje zahájit rezervaci již 14 dnů před datem odjezdu. Doporučujeme vám proto, aby všichni členové skupiny vyplnili rezervační formulář přibližně ve stejnou dobu. Změna data odjezdu po ukončení rezervace již není možná.

C.17 Mám si jízdenku zarezervovat sama?

V žádném případě. Sami si rezervovat jízdenky nesmíte. Jízdenky zakoupené samostatně se neproplácejí. Jízdenky bude rezervovat, kupovat a zasílat výhradně externí dodavatel určený Evropskou komisí.

Rovněž byste neměli rezervovat a platit za ubytování, dokud neobdržíte časovou jízdenku a nebudete si jisti, ve kterých dnech chcete cestovat.

C.18 Jaká je hodnota časové jízdenky?

Základním pravidlem je, že každý účastník bude mít nárok na jízdenku v hodnotě 260 eur. Jízdenka je platná pouze pro 2. třídu. Uvedená částka však může být ve výjimečných případech vyšší, a to:

 • u účastníků cestujících z devíti nejvzdálenějších regionů (tzn. Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svatý Martin, Madeira, Azory a Kanárské ostrovy) na evropskou pevninu. Poté, co tito účastníci dorazí na evropský kontinent, se na ně vztahuje základní pravidlo
 • u účastníků mimo výše uvedené nejvzdálenější regiony, kteří musí cestovat letadlem na evropskou pevninu. Poté, co dorazí na evropský kontinent, se na ně vztahuje základní pravidlo (cestování vlakem).
 • v některých zvláštních situacích, které je třeba posuzovat případ od případu, může být zaplacena cesta navíc vlakem, trajektem či autobusem. Například uchazečům, kteří si zvolí flexibilní jízdenku a cestují z pobaltských států (nebo do těchto zemí), nebo uchazečům, kteří bydlí v Irsku či na jiných ostrovech EU.
 • u účastníků se sníženou mobilitou a/nebo zvláštními potřebami. Náklady budou v jejich případě posouzeny případ od případu podle jejich potřeb. Náklady na zvláštní pomoc (doprovodnou osobu, psa pro zrakově postižené účastníky apod.) mohou být pokryty na základě příslušných dokladů, které zdůvodňují jejich zvláštní potřeby, tak jak to vyžaduje vnitrostátní právo členského státu bydliště.

C.19 Jsou do flexibilní jízdenky zahrnuty i místenky?

Ne, nejsou. Místenky jsou povinné u vysokorychlostních vlaků, mezinárodních vlaků, některých meziměstských vlaků InterCity a u všech vlaků, které jedou přes noc. S flexibilní jízdenkou však můžete bez problémů cestovat řadou místních a regionálních vlaků. Místenku ale nepotřebujete, pokud si zvolíte pomalejší nebo alternativní trasu regionálním vlakem. Do neflexibilní jízdenky jsou místenky zahrnuty (viz otázka C5).

C.20 Jsou v ceně jízdenky zahrnuty některé z těchto položek – cestovní pojištění, ubytování, denní diety nebo další výdaje související s cestou?

Ne. Jízdenka nezahrnuje žádné cestovní pojištění. Pojistit se musíte sami. Ubytování, denní diety, cestovní výdaje vzniklé v důsledku preference účastníka (např. zahájení cesty z jiné země) nebo jakékoli jiné výdaje spojené s cestou si hradí účastníci také sami.

Doporučujeme vám, abyste si pořídili přiměřené zdravotní a cestovní pojištění na celou dobu trvání cesty. Základní zdravotní pojištění během pobytu v jiné zemi Evropské unie je zpravidla pokryto z povinného zdravotného pojištění v jednotlivých členských státech, a to na základě evropského průkazu zdravotního pojištění. Nicméně pojištění na základě evropského průkazu zdravotního pojištění nebo soukromé zdravotní pojištění se nemusí vztahovat na všechny možné případy (repatriace nebo speciální lékařské zásahy). Pro tyto případy je vhodné doplňkové soukromé pojištění.

C.21 Pomůže Evropská komise účastníkům s rezervací ubytování?

Ne, zajistit si ubytování si musí každý účastník sám. Doporučujeme vám, abyste si ubytování nerezervovali, dokud neobdržíte jízdenku.

D. PŘÍSLUŠNÁ KONTAKTNÍ MÍSTA

D.1 Kde najdu další informace o pravidlech soutěže?

Pravidla soutěže najdete na Evropském portálu pro mládež: https://europa.eu/youth/discovereu/rules_cs

D.2 Kde najdu více informací o podmínkách cestování?

Pokud budete vybráni, obdržíte adresu platformy, kde najdete rezervační formulář a často kladené dotazy týkající se všech logistických aspektů cesty. Rovněž obdržíte kontakt na našeho dodavatele. Telefonní spojení k dispozici není, a proto veškerá komunikace probíhá písemně.

Pokud byste potřebovali informace, pomoc nebo radu během cesty, existuje několik kontaktních míst, na která se můžete obrátit:

Kam se obrátit v případě nouze

 • Evropské číslo tísňového volání: V případě nouze volejte číslo 112, které funguje ve všech zemích EU, a hovory jsou z mobilu i z pevné linky bezplatné.
 • V případě ztráty nebo odcizení se musíte obrátit na místní policii. K uplatnění náhrady škody od pojišťovny nebo u soudu budete potřebovat policejní protokol. Pokud ztratíte nebo vám odcizí debetní či kreditní kartu, ihned ji zablokujte. Byl-li vám odcizen cestovní pas, nahlaste to na konzulátu nebo velvyslanectví své země a na policii.

Na koho se obrátit v EU

 • Telefonicky nebo poštou: Na vaše otázky o studiu či stáži v zahraničí nebo o Evropských programech pro dobrovolnickou činnost odpoví pracovníci informační služby pro mládež Eurodesk. Nebudou vám však moci pomoci s technickými otázkami týkajícími se vaší cesty v rámci soutěže DiscoverEU. S těmi vám pomůže cestovní kancelář, která vás bude kontaktovat (pokud budete vybráni). Na nejbližší službu Eurodesk se můžete obrátit prostřednictvím interaktivní mapy (https://map.eurodesk.eu/).
 • Online: Informace ve všech úředních jazycích Evropské unie jsou dostupné na internetových stránkách Europa.
 • Osobně: Po celé Evropě byly zřízeny stovky místních informačních středisek EU. Adresu nejbližšího střediska najdete zde.
 • Telefonicky nebo poštou: Na vaše dotazy o Evropské unii odpoví pracovníci služby Europe Direct. Můžete se na ně obrátit na bezplatné telefonní lince: 00 800 67 89 10 11 (někteří operátoři mobilních telefonů neumožňují přístup k číslům 00800 nebo mohou tyto hovory zpoplatnit) nebo e-mailem.
 • Publikace o Evropě: Publikace o EU si můžete stáhnout či objednat na internetových stránkách EU Bookshop.
 • Zastoupení Evropské komise: Zastoupení Evropské komise zvyšují povědomí o činnosti Komise a sledují vývoj veřejného mínění v dané zemi. Poskytují informace o EU prostřednictvím nejrůznějších akcí a distribuce brožur, letáků a jiných materiálů.
 • Informační kanceláře Evropského parlamentu: Jejich úkolem je zvyšovat informovanost o Evropském parlamentu a Evropské unii a motivovat občany k tomu, aby hlasovali ve volbách do Evropského parlamentu.