Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

ЧЗВ


A. ПРАВИЛА

A.1 Какво представлява DiscoverEU?

DiscoverEU е инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на 18-годишни младежи да пътуват из Европа. Пътувайки предимно с влак (има изключения за участниците, които живеят на остров или в отдалечен район), младежите опознават впечатляващите пейзажи на Европа и безкрайното ѝ разнообразие от големи и малки градове. Пътуването им дава възможност също така да се запознаят с други пътешественици като тях, да развият своята независимост и самочувствие и да изследват европейската си идентичност. Всяка година се провеждат два кръга на кандидатстване и Европейският съюз присъжда на избраните участници карти за пътуване.

A.2 Кой може да участва?

Инициативата DiscoverEU е достъпна единствено за младежи, които ще бъдат на възраст 18 години на 30 юни 2020 г. Това са родените между 1 юли 2001 г. (включително) и 30 юни 2002 г. (включително). Кандидатурите трябва да бъдат подадени чрез Европейския младежки портал през периода за кандидатстване от 12:00 ч. централноевропейско време на 12 март 2020 г., четвъртък, до 12:00 ч. централноевропейско време на 26 март 2020 г., четвъртък.

A.3 Мога ли да участвам, ако вече съм пътувал/а с карта за пътуване от DiscoverEU в рамките на кръга за кандидатстване от ноември 2019 г.?

Младежите, които са пътували с DiscoverEU в рамките на кръга за кандидатстване от ноември 2019 г., не могат да кандидатстват за втори път. Ако кандидатстват отново, това ще бъде установено на етапа на подаване на кандидатури. Ако на който и да е етап от инициативата Европейската комисия или външният изпълнител, упълномощен от нея да урежда резервациите за пътуване, открият кандидатури от младежи, получили карта за пътуване от DiscoverEU в рамките на кръга на кандидатстване от ноември 2019 г., те ще бъдат дисквалифицирани. Ако обаче сте кандидатствали по време на предишния кръг през ноември 2019 г. и ако още сте на 18 години на 30 юни 2020 г., можете да кандидатствате отново в текущия кръг, ако:

 • не сте били избран/а за участие или
 • сте били избран/а, но сте се отказали от участие преди пътуването.

А.4 Защо инициативата е достъпна само за младежи на възраст 18 години?

Когато създаваше инициативата, Европейският парламент реши да се ограничи до младежи на възраст 18 години, тъй като това е преломна възраст по пътя към зрелостта и европейското гражданство.

А.5 Нямам електронен адрес. Мога ли да кандидатствам за DiscoverEU?

Ако желаете да кандидатствате, трябва да имате валиден електронен адрес. Съществуват много безплатни доставчици на електронна поща, които можете да ползвате! Не забравяйте потребителското си име и парола, тъй като цялата кореспонденция ще се изпраща на този електронен адрес.

А.6 Може ли роднина или приятел на възраст над 18 години да пътува с мен?

Да, ако сами направят резервациите си и платят пътните си разходи. Въпреки това ви съветваме да не резервирате билети или хотел, преди да получите вашата карта за пътуване от DiscoverEU.

А.7 Ще се отдава ли предпочитание на определени превозвачи?

Не. Външният изпълнител, който резервира пътуванията ще може да избира всеки вид обществен транспорт и всеки превозвач и маршрут (частните автомобили и наетите автобуси по принцип са изключени).

А.8 В момента на кандидатстване чакам за нов паспорт или лична карта. Какво да направя?

Когато кандидатствате, можете да използвате настоящия си паспорт или лична карта, дори да са изтекли. Ако обаче бъдете избран/а за участие, трябва да разполагате с валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта), когато резервирате картата си за пътуване с външния изпълнител на Комисията и когато пътувате в Европа.

Ако бъдете избран/а, препоръчваме да изчакате да получите новия си документ за самоличност, преди да потвърдите резервацията си. Ако паспортът или личната ви карта изтекат след приключване на резервацията, вземете стария и новия си документ, когато пътувате. Можете да носите сканирано копие от вашия изтекъл документ за самоличност със себе си, когато пътувате.

A.9 Ще бъде ли проверена самоличността ми, ако бъда избран/а?

Когато попълвате формуляра за резервации, ще трябва да качите сканирано копие от валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) или да го снимате с камерата на използваното от вас устройство.

А.10 Какво се очаква от мен като участник в DiscoverEU?

Европейската комисия желае да чуе разказите на младите пътешественици и ги насърчава да споделят своите преживявания и приключения. Ето защо, след като бъдат избрани, всички участници стават посланици на DiscoverEU. Те се приканват да споделят преживяното по време на пътуването чрез социални медии като Instagram, Facebook или Twitter или като изнесат презентация в своето училище или местна общност. Всички участници са добре дошли в официалната група на #DiscoverEU във Facebook.

Б. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

Б.1 Как протича процесът на кандидатстване?

За да участвате в инициативата DiscoverEU, трябва да кандидатствате за карта за пътуване чрез https://europa.eu/youth/discovereu по време на периода за кандидатстване. Този период е от 12:00 ч. централноевропейско време на 12 март 2020 г., четвъртък, до 12:00 ч. централноевропейско време на 26 март 2020 г., четвъртък. Ако сте кандидатствали по време на предишния кръг през ноември 2019 г. и ако още сте на 18 години на 30 юни 2020 г., можете да кандидатствате отново в текущия кръг, ако:

 • не сте били избран/а за участие или
 • сте били избран/а, но сте се отказали от участие преди пътуването.

Ако искате да пътувате в група и да бъдете ръководител на групата, вие трябва да кандидатствате най-напред, след което трябва да съобщите кода на кандидатурата си на останалите членове на групата. Те имат нужда от този код, за да се присъединят към групата онлайн. За да бъдат избрани в рамките на периода за кандидатстване, посочен по-горе, всички членове на групата трябва да са на 18 години, да изпратят своите данни и да отговарят на условията за участие в DiscoverEU (вж. правилото в точка А.2). Моля, имайте предвид, че всички членове на групата могат да кандидатстват само веднъж. Ако подадете повече от една кандидатура, ще бъде разгледана само първата регистрирана на Европейския младежки портал кандидатура. Всички други кандидатури от вас (като отделно лице или като член на група) ще бъдат игнорирани.

Б.2 Как се избират младите хора?

Подборът на кандидатите се извършва чрез инструмент за онлайн регистрация, достъпен на Европейския младежки портал, както е посочено по-горе (вж. правилото в точка Б.1). Кандидатите трябва да отговорят на 5 въпроса с избор между няколко отговора и на 1 допълнителен въпрос. Европейската комисия ще класира кандидатите по националности според отговорите им на 5-те въпроса от викторината и на допълнителния въпрос. Поне 30 000 младежи ще бъдат избрани измежду кандидатите, които са отговорили правилно на викторината и чийто отговор на допълнителния въпрос е най-близо до истината. Младежите със специални нужди (напр. ограничена мобилност, увредено зрение и др.) ще имат право да получат подходяща допълнителна помощ.

Б.3 Как да разбера дали съм спечелил/a карта за пътуване от DiscoverEU или съм в списъка с резерви?

Когато подборът приключи, всички членове на групата ще получат резултатите по електронната поща. Моля, запазете копие от кода на вашата кандидатура за конкурса DiscoverEU. Не споделяйте този код (напр. в социалните медии) освен с упълномощения външен изпълнител на Европейската комисия. Можете да проверите статуса на вашата кандидатура на Европейския младежки портал. До средата на май 2020 г. всички кандидати ще получат уведомление. Ако не сте избран/а, ще попаднете в списъка с резерви и може да се свържат с вас на по-късен етап, ако някои от избраните участници решат да оттеглят кандидатурата си.

Б.4 Има ли квоти по националности?

Подборът се извършва по националности в съответствие с броя карти за пътуване, отпуснати на всяка държава. Този брой съответства на дела на населението на държавата от общото население на Европейския съюз. В случай че в дадена страна има по-малко кандидати от отпуснатата квота, оставащите карти за пътуване се разпределят поравно между страните, в които има повече участници от отпуснатата квота. Квотите по страни се публикуват заедно с резултатите от подбора.

Б.5 Мога ли пътувам самостоятелно или с група приятели?

Участниците могат да пътуват самостоятелно или в група от максимум 5 души. Можете да посочите това във вашия формуляр за кандидатстване. Ако решите да пътувате като част от група, преди да изпратите кандидатурата си, трябва да определите ръководител на групата, който да попълни формуляра за кандидатстване и да отговори на въпросите от викторината и на допълнителния въпрос. След като изпрати кандидатурата, ръководителят ще получи код, който трябва да съобщи на максимум 4 други членове, за да могат да се регистрират. Използвайки този код, останалите членове на групата могат да се регистрират онлайн, като попълнят личните си данни. Всички членове на групата трябва да щракнат върху бутона за изпращане, за да се регистрират.

Б.6 Всички членове на групата ли ще бъдат избрани?

Да, груповата кандидатура се оценява като единична кандидатура. Моля, имайте предвид, че само членовете на групата, които се регистрират онлайн преди края на периода за кандидатстване и отговарят на критериите за допустимост, ще бъдат взети предвид при подбора. Групата може да се състои от максимум 5 души.

Б.7 Кандидатствах като ръководител на група, но само аз получих карта за пътуване. Защо?

Ако сте получили карта за пътуване като ръководител на група, но членовете на вашата група не са получили карти, това означава, че те не са се регистрирали навреме на Европейския младежки портал или че не отговарят на критериите за допустимост, или че не са щракнали върху бутона за изпращане в края на процедурата за кандидатстване. Това може също да означава, че вашите приятели са изпратили многобройни кандидатури — в този случай е била взета предвид само първата им изпратена кандидатура. Само членовете на група, които са подали своята кандидатура преди крайния срок чрез кода, предоставен им от ръководителя на групата, могат да участват в DiscoverEU.

Б.8 Какво се случва, ако съм посочил, че искам да пътувам самостоятелно, но след това пожелая да сформирам група с мои приятели?

Всички участници са потенциални ръководители на група. Като участник в конкурса можете да добавите до 4 приятели, които отговарят на критериите за допустимост на DiscoverEU, дори ако сте посочили във вашия формуляр, че искате да пътувате самостоятелно. За да могат приятелите ви да се присъединят към вашата кандидатура, трябва да им предоставите кода на кандидатурата, който ще получите по електронната поща. Те трябва да кандидатстват преди изтичане на крайния срок и да отговарят на условията за допустимост (вж. правилото в точка А.2).

Б.9 Какво се случва, ако бъда избран, но реша да не участвам?

Всичко, което трябва да направите, е да изпратите електронно съобщение с кода на вашата кандидатура на външния изпълнител, определен от Европейската комисия за уреждане на картите за пътуване. Трябва да направите това, преди да резервирате вашето пътуване чрез формуляра за резервации. Вашата карта за пътуване ще бъде дадена на кандидат от списъка с резерви. Електронният адрес на външния изпълнител ще ви бъде изпратен, ако бъдете избран/а за участие.

Б.10 Бях избран за участие, но не мога да отида. Могат ли моите приятели да участват без мен? Мога ли да прехвърля картата си за пътуване на някой друг?

Ако сте спечелили карта за пътуване, но плановете ви са се променили, можете само да се оттеглите от участие (вж. правилото в точка Б.9), тъй като прехвърлянето на спечелена карта на приятел е невъзможно. Освен това името на участника се отпечатва върху всяка карта за пътуване — тя не може да се променя или прехвърля на друго лице.

Ако член на вашата група или нейният ръководител отменят плановете си за пътуване, това решение не засяга останалите членове на групата, които могат да пътуват по план. Оттеглилият се участник не може да бъде заменен и неизползваната карта за пътуване ще бъде предоставена на участник от списъка с резерви.

Б.11 Мога ли да променя плановете си и да пътувам самостоятелно, ако съм част от група?

Ако сте били избран/а като член на група, но плановете ви са се променили и искате да пътувате самостоятелно, това е възможно. Трябва просто да попълните формуляра за резервации като отделно лице с вашия личен код. Не се изискват допълнителни действия и другите членове на групата няма да бъдат засегнати.

Б.12 Може ли картата за пътуване да бъде прехвърлена на друг човек?

Не. Всяка карта за пътуване е поименна и в никакъв случай не може да се прехвърля на друг човек. Името върху картата за пътуване не може да бъде променено.

Б.13 В списъка с резерви съм. Какво означава това?

Всички кандидати, които не са преминали първоначалния подбор, се включват в списък с резерви, организиран по националности и според отговорите на викторината и на допълнителния въпрос. Когато избран кандидат оттегли кандидатурата си или стойността на предоставените карти за пътуване е по-ниска от наличния бюджет, Европейската комисия може да предостави карти за пътуване на кандидатите от списъка с резерви до пълно изчерпване на наличния бюджет. Включването в списъка с резерви не дава права по отношение на Европейската комисия и не гарантира, че кандидатите ще бъдат избрани на по-късен етап.

Младите хора от списъка с резерви може да получат покана да се регистрират на платформата за резервации. Кандидатите, получили покана към края на проекта, не могат да искат възстановяване на разходите за пътувания, които са извършили преди поканата поради факта, че са в списъка с резерви, нито да искат удължаване на периода за пътуване.

Б.14 В списъка с резерви съм. Какви са шансовете ми да получа карта за пътуване?

Това зависи от три фактора:

 • как сте отговорили на въпросите от викторината;
 • колко от избраните участници няма да потвърдят или ще се откажат от участие (на участниците в списъка с резерви се предлагат карти за пътуване, останали неизползвани от избрани участници);
 • броя карти за пътуване, отпуснати за вашата страна. Европейската комисия може също да предложи карти за пътуване на кандидати от списъка с резерви до пълно оползотворяване на наличните средства.

В. ПЪТУВАНЕ

B.1 Колко дни мога да пътувам?

Можете да пътувате в продължение на минимум един ден и максимум един месец. Пътуването трябва да се извърши между 1 юли 2020 г. (най-ранна възможна начална дата) и 28 февруари 2021 г. (последна дата на връщане).

B.2 Колко държави мога да посетя?

Това зависи от избрания вариант:

 • фиксиран вариант: броят на дестинациите е ограничен до 2 държави или два града в рамките на една и съща държава;
 • гъвкав вариант: броят на държавите е неограничен. Въпреки това има ограничение за броя дни на пътуване. Можете например да бъдете в чужбина до един месец, но в рамките на този месец можете да прекарате в действително пътуване (напр. с влак) не повече от определен брой дни.

Повече информация за двата варианта ще намерите по-долу. Външният изпълнител също ще ви предостави повече информация, ако бъдете избран/а.

 

B.3 Мога ли да започна да пътувам от държава, различна от моята държава на пребиваване?

Да, възможно е да започнете пътуването си в държава, която не е вашата държава на пребиваване, но трябва сами да организирате и заплатите за пътуването си до тази друга държава, тъй като разходите за това не се покриват от DiscoverEU.

B.4 Мога ли да използвам картата си за пътуване от DiscoverEU, за да пътувам с обществен транспорт?

Картата за пътуване на DiscoverEU не покрива пътуването с местен обществен и частен транспорт. Потърсете информация за видовете транспорт и цените на билетите във всички ваши дестинации, преди да тръгнете на път или по време на пътуването.

Ако изберете гъвкавата карта за пътуване на DiscoverEU, ще можете да се ползвате с намаления при пътуване с обществен транспорт в редица градове. отстъпки.

B.5 Какво представлява гъвкавата карта за пътуване?

С гъвкава карта за пътуване можете да пътувате физически през общо 7 дни в рамките на период от 1 месец (т.е. можете да прекарате определен брой дни, пътувайки с влак, в рамките на този едномесечен период).

Гъвкавата карта за пътуване ви позволява да пътувате с влак в почти всички държави от Европейския съюз. Можете да пътувате със свое собствено темпо и с влакове на европейски железопътни компании.

Датите, на които пътувате, остават гъвкави. Имайте предвид обаче, че гъвкавата карта за пътуване ще има начална дата, на която започва да тече едномесечната ѝ валидност. Можете да променяте вашата дата на отпътуване, но така можете също да изгубите няколко дни от периода, през който можете да пътувате. След като веднъж резервирате вашата карта за пътуване, вече не може да променяте началната ѝ дата.

Можете да използвате картата за пътуване като обикновен билет — достатъчно е да попълните данните за маршрута и да се качите във влака. С тази карта можете да използвате и множество нощни и скоростни влакове, като например TGV и AVE. Ще трябва обаче да платите допълнително за запазване на място или легло в тях.

B.6 Как да използвам входящото и изходящото пътуване?

Можете да използвате своя Interrail Global Pass във вашата страна на пребиваване или гражданство два пъти — за едно изходящо пътуване (напускане на вашата страна) и едно входящо пътуване (влизане във вашата страна). Това не са непременно първото и последното пътуване — те могат да се извършат по всяко време от вашето пътешествие. Ако се нуждаете от повече от едно изходящо и входящо пътуване, например за да прекосите вашата собствена страна по време на пътешествието, винаги можете да си купите допълнителни билети от една точка до друга от железопътния превозвач във вашата страна. Изходящите и входящите пътувания трябва да бъдат извършени по време на валидността на вашата карта за пътуване.

Освен че трябва да отбележите дните на пътуване в календара на вашата карта за пътуване (т.е. върху самата карта), ако използвате изходящо или входящо пътуване по време на вашия период на пътуване, трябва да отбележите тези дати и в специално предвидените за това полета в дневника, който придружава вашата карта за пътуване. В този дневник трябва също да посочите данните за конкретното пътуване (дата, час и гари). Повече информация ще намерите на уебсайта на Interrail.

B.7 Какво представлява фиксираният вариант за пътуване?

Фиксираните карти за пътуване са с фиксирани дати, които не можете да променяте, след като изпратите своя формуляр за резервация. Фиксираните карти за пътуване се резервират във втора класа. Броят държави, които можете да посетите с този вариант, е ограничен до 2. Поради това този вариант може да се окаже неподходящ, ако искате да посетите няколко държави. Ако обаче искате да посетите само една държава, съседна на вашата, фиксираният вариант е добро решение. За пътуването с фиксирани карти няма разходи за резервация, но максимално допустимият бюджет е 258 евро.

След като кандидатствате за фиксирания вариант за пътуване, външният изпълнител, определен от Европейската комисия за уреждане на резервациите за пътуване, ще ви потвърди осъществимостта на вашия маршрут в рамките на 5 работни дни. Ако фиксираният вариант се окаже неподходящ за вашите планове за пътуване, външният изпълнител ще ви препоръча гъвкавия вариант.

За да добиете по-ясна представа за осъществимостта на вашите планове, ви препоръчваме да разгледате уебсайта Rome2Rio, на който ще видите дали можете да пропътувате вашия маршрут с влак, колко прекачвания и влакове са необходими, колко дълго ще ви отнемат пътуванията и приблизително колко ще ви струва това.

B.8 Каква е разликата между фиксирания и гъвкавия вариант за пътуване?

Вижте инфографиката:

https://europa.eu/youth/sites/default/files/infographic_flexibleandfixed.pdf

Гъвкав вариант за пътуване

Фиксиран вариант за пътуване

Датите, на които пътувате, остават гъвкави. Картата за пътуване обаче ще има начална дата и валидност от един месец.

Трябва да изберете фиксирани дати за пътуване, които не можете да променяте, след като изпратите своя формуляр за резервация.

Пътуването ви може да продължи един месец и можете да пътувате физически през определен брой дни (т.е. в рамките на този месец можете да прекарате определен брой дни — общо 7 на брой — пътувайки с влак). Гъвкавият вариант ви позволява да пътувате до множество държави от ЕС!

Можете да посетите до 2 държави, които са членки на Европейския съюз към момента на определянето на наградените (това не включва държавата, от която потегляте, нито държавите, които прекосявате), през период от максимум един месец.

Избраните кандидати могат да пътуват в последователни дни или в различни моменти от периода на пътуване. Те могат да пътуват с влакове на европейски железопътни компании, както и с фериботи и други видове транспорт, избрани от външния изпълнител, определен от Европейската комисия.

Моля, имайте предвид, че за определени влакове може да са нужни резервации. В тези случаи избраните кандидати трябва да направят тези резервации сами преди или по време на периода си на пътуване. Европейската комисия не покрива допълнителните разходи за резервации или други разходи, възникнали по време на пътуването.

Максимално допустимият бюджет от 258 евро трябва да се спазва. Затова се уверете, че желаният от вас маршрут е изпълним в рамките на този бюджет.

B.9 Само с влак ли се пътува?

Участниците по правило пътуват с влак. Въпреки това, за да се гарантира възможно най-широк достъп, DiscoverEU ще предлага алтернативни видове транспорт, като например фериботи и автобуси, като се имат предвид ограниченията, свързани с околната среда, времето и разстоянията. Пътуването със самолет ще бъде възможно само в изключителни случаи.

Изключенията включват:

 • Младежи, живеещи в деветте най-отдалечени региона (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови);
 • Младежи, живеещи в страните/регионите, които не са достъпни с гореспоменатите видове транспорт (влак, ферибот и автобус);
 • Младежи, които трябва да пътуват повече от 18 часа, за да прекосят границата на държавата на заминаване;
 • Младежи с намалена подвижност или увреждания. Изключенията се оценяват във всеки отделен случай.

Само едно двупосочно пътуване от/до държавата на произход може да бъде със самолет. След това младежите трябва да пътуват с влак или друг вид транспорт (с изключение на частни автомобили и автобуси под наем).

B.10 Мога ли да посетя различни места в една и съща държава?

Можете да пътувате до колкото градове желаете (включително във вашата страна на произход), при условие че посетите поне една чужда страна и не превишите броя на дните за пътуване.

B.11 Ами ако ми се наложи да отменя своето пътуване или да го променя?

Всички евентуални такси за отмяна или промяна се покриват от вас. Не е предвиден допълнителен бюджет за покриване на разходи от този вид, независимо от причината. Съществуват частни пътнически застраховки, които покриват подобни разходи.

Ако желаете да се откажете от участие, моля изпратете електронно писмо до външния изпълнител. В такъв случай кандидат от списъка с резерви ще получи вашата карта за пътуване. Електронният адрес на външния изпълнител ще ви бъде изпратен, ако бъдете избран/а за участие.

Ако сте избрали гъвкавия вариант за пътуване и искате да направите промени, не е необходимо да уведомявате външния изпълнител за това. Ако сте избрали фиксирания вариант, трябва да се свържете с изпълнителя.

B.12 Как мога да се подготвя за пътуването?

На Европейския младежки портал ще намерите практическа информация и съвети за пътуването в Европа. По време на пътуването трябва да носите със себе си валиден документ/карта за пътуване. Вие носите отговорност за всичко, свързано с този документ (валидност и др.).

По закон сте длъжни да притежавате валиден паспорт или лична карта, когато пътувате в Европейския съюз. Имате нужда и от валидна здравна застраховка за целия период на пътуването. Вие носите отговорност за всичко, свързано с този документ (валидност и др.).

В.13 Какви са правата ми като пътник?

Запознайте се с правата си на пътник в раздела за пътуванията на Европейския младежки портал. Младите хора с увреждания могат да се запознаят с правата си тук. Имайте предвид, че всички разпоредби за хората с увреждания се разглеждат за всеки отделен случай, което им позволява по-лесно да планират пътуването си.

В.14 Технически проблеми с вашия формуляр за резервация

В случай на технически проблем, като например ако не получите код/електронно съобщение за потвърждение или при неправилно подадени данни, моля, свържете се с външния изпълнител, отговарящ за резервациите. Електронният адрес на външния изпълнител ще ви бъде изпратен, ако бъдете избран/а за участие. Ако не знаете електронния адрес, можете да се свържете с външния изпълнител, като изпратите лично съобщение до European Youth(Европейска младеж) във Facebook.

В.15 Ние пътуваме като група, но на един от нас се налага да се върне по-рано. Могат ли останалите членове на групата да продължат пътуването си?

Да, това е възможно, ако изберете гъвкавия вариант за пътуване.

В.16 Мога ли да пътувам с група, ако съм избран/а за участие като отделно лице?

Когато избирате гъвкавия вариант за пътуване, можете да пътувате с група, да сменяте групи и дори посоката на пътуване по всяко време.

По време на процеса на резервация посочете същата начална дата като участниците, с които искате да пътувате.

Формулярът за резервации се актуализира автоматично всеки ден в полунощ и позволява резервиране не по-рано от 14 дни преди датата на заминаване. Ето защо препоръчваме всички членове на групата да попълнят формуляра за резервации приблизително по едно и също време. Промяната на датата на заминаване след приключване на резервацията е невъзможна.

В.17 Сам/а ли трябва да резервирам билетите си за пътуване?

Не. Не запазвайте билетите си за пътуване сами, тъй като средствата за билети, закупени отделно, няма да се възстановяват. Картите за пътуване по линия на DiscoverEU ще бъдат резервирани, закупувани и доставяни изключително и само от външния изпълнител, определен от Европейската комисия.

За предпочитане е също да не резервирате и плащате за настаняване, преди да се уверите на кои дати ще пътувате и преди да получите своята карта за пътуване.

В.18 Каква е стойността на картата за пътуване?

По правило всеки участник ще има право на карта за пътуване на стойност 258 евро. Пътува се само във втора класа. Тази сума обаче може да бъде по-висока в някой от следните изключителни случаи:

 • за участници, пътуващи от най-отдалечените региони (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови) до континентална Европа. След като участниците пристигнат на континента важи основното правило;
 • за участници извън територията на гореспоменатите най-отдалечени региони, които имат право да пътуват със самолет до континентална Европа. След като пристигнат на континента, важи основното правило;
 • в някои специфични ситуации, които се оценяват поотделно (напр. избрани кандидати, живеещи на острови, които са част от ЕС), е възможно да бъде покрито допълнително пътуване с влак/ферибот/автобус;
 • за участници с намалена подвижност и/или специални потребности. Разходите ще се оценяват за всеки отделен случай в зависимост от техните нужди. Разходите за специална помощ (придружител, куче водач за участници с увредено зрение и др.) е възможно да бъдат покрити, въз основа на подходящи документи за обосноваване на специалните нужди и в съответствие с националното законодателство на държавата членка на пребиваване.

В.19 Какво представляват разходите за запазване на места и включени ли са те в гъвкавия вариант за пътуване?

Не, разходите за резервиране на места не са включени в гъвкавата карта за пътуване. За повечето бързи и международни влакове, за някои междуградски влакове и за всички нощни влакове се изисква да имате запазено място. С вашата карта за пътуване обаче можете лесно да пътувате без запазено място с редица местни и регионални влакове. Това означава, че можете да пътувате между два града, свързани с високоскоростна ЖП линия, по по-бавни или алтернативни маршрути, обслужвани от регионални влакове, за да избегнете разходите за резервация. С приложението Rail Planner можете лесно да скриете влаковете, за които са нужни резервации, когато планирате вашето пътуване. Резервациите на места са включени във фиксирания вариант за пътуване (вж. правилото в точка В.6).

Вижте инфографиката

В.20 Покриват ли се разходите за застраховка за пътуване, настаняване, дневни разходи или други разноски, свързани с пътуването?

Не. Инициативата не включва застраховка за пътуване. Отговорност за своята застраховка носи единствено участникът. Освен това разходите за настаняване и храна, както и разходите, породени от предпочитанията на участниците (напр. заминаване от друга държава), и всички други разходи, свързани с пътуването, се покриват само от участниците. Interrail предлага отстъпки за настаняване, съхраняване на багаж и редица други услуги в цяла Европа (моля, вижте портала за предимства на Eurail).

Участниците трябва да си набавят подходяща здравна застраховка и застраховка за пътуване за цялото времетраене на пътуването. Националната здравна осигуровка на участниците обикновено осигурява базово здравно покритие по време на престоя им в друга страна от ЕС чрез Европейската здравноосигурителна карта. Въпреки това покритието на Европейската здравноосигурителна карта или на частната здравна застраховка може да не включва всички възможни случаи, особено ако е необходимо репатриране или специфична медицинска намеса. В подобни случаи е препоръчителна допълнителна частна застраховка.

В.21 Европейската комисия ще помогне ли на участниците с резервациите за настаняване?

Не. Отговорност за своето настаняване носи единствено участникът. Моля, не резервирайте настаняване, преди да получите вашата карта за пътуване.

Г. ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ

Г.1 Къде мога да намеря повече информация за правилата на конкурса DiscoverEU?

Правилата на конкурса DiscoverEU са публикувани на Европейския младежки портал

Г.2 Къде мога да намеря повече практическа информация за условията за пътуване?

Ако ви изберат за участие, ще получите връзка към формуляра за резервации и към често задаваните въпроси за всички логистични аспекти, свързани с пътуването. Ще получите също координати за връзка с външния изпълнител, избран от Комисията. Няма да се осъществява комуникация по телефона — цялата комуникация е в писмена форма.

Ако се нуждаете от информация, помощ или съвет по време на вашето пътуване, можете да се свържете с:

Ако нещата се объркат

 • Наберете 112, за да се свържете със службите за спешна помощ във всяка страна на ЕС и от всеки телефон, стационарен или мобилен. Обаждането е безплатно.
 • В случай на загуба или кражба, подайте жалба до местната полиция. Когато предявявате застрахователен иск или иск за обезщетение, трябва да приложите полицейския доклад. Незабавно анулирайте всички изгубени или откраднати дебитни или кредитни карти. Ако откраднат паспорта ви, сигнализирайте за това на консулството или посолството на вашата държава и на полицията.

За връзка с ЕС

 • По телефона или по електронната поща: Евродеск е информационна услуга за младежи, която ви помага да намерите отговори на вашите въпроси за европейски възможности (напр. за европейски програми за доброволчество, учене или стажове в чужбина). Моля, имайте предвид, че те няма да могат да ви помогнат по технически въпроси, свързани с пътуването по линия на DiscoverEU. На тези въпроси ще може да отговори външният изпълнител, който ще се свърже с вас (ако бъдете избран/а за участие). Можете да се свържете с най-близкия център „Евродеск“, като използвате данните от интерактивната карта (https://map.eurodesk.eu/).
 • Онлайн: информация на всички официални езици на Европейския съюз ще намерите на уебсайта Europa.
 • Лично: в цяла Европа има стотици местни информационни центрове на Европейския съюз. Потърсете адреса на най-близкия център.
 • По телефона или по електронната поща: Europe Direct е служба, която отговаря на вашите въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете със службата по телефона на безплатния номер 00 800 67 89 10 11 (някои мобилни оператори не позволяват достъп до номера, започващи с 00800, или могат да ви таксуват за обаждането) или по електронна поща.
 • Прочетете за Европа: множество публикации за ЕС са само на едно щракване разстояние на уебсайта на EU Bookshop.
 • Представителства на Европейската комисия: представителствата изразяват позицията на Европейската комисия и следят за общественото мнение в съответната страна. Те предоставят информация за ЕС чрез прояви и разпространение на брошури, дипляни и други материали.
 • Информационни бюра на Европейския парламент: тяхната роля е да повишават осведомеността за Европейския парламент и Европейския съюз и да насърчават хората да гласуват на изборите за Европейски парламент.

Г.3 Информация за коронавируса

Ако се притеснявате във връзка с коронавируса, можете да намерите най-актуалната информация на уебсайта на Европейската комисия.