Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

ЧЗВ


A. ПРАВИЛА

A.1 - Кой може да участва?

DiscoverEU е предназначена единствено за младежи, които са граждани на държава от ЕС и ще бъдат на възраст 18 години на 31 декември 2018 г. Това са родените между 1 януари 2000 г. (включително) и 31 декември 2000 г. (включително). Кандидатурите трябва да бъдат подадени чрез Европейския младежки портал през периода за кандидатстване от 12:00 ч. централноевропейско време на 29 ноември 2018 г., четвъртък, до 12:00 ч. централноевропейско време на 11 декември 2018 г., вторник.

A.2 - Мога ли да участвам, ако вече съм пътувал с карта за пътуване от DiscoverEU по време на първия кръг на кандидатстване през юни 2018 г.?

Младежите, които са получили карта за пътуване от DiscoverEU по време на първия кръг на кандидатстване през юни 2018 г., не могат да кандидатстват за втори път. Ако кандидатстват отново, това ще бъде установено на етапа на подаване на кандидатури. Ако на който и да е етап от прилагането на инициативата Европейската комисия или външният изпълнител, упълномощен от нея да урежда резервациите за пътуване, открият кандидатури от младежи, получили карта за пътуване от DiscoverEU по време на първия кръг на кандидатстване, те ще бъдат дисквалифицирани.

Ако обаче сте кандидатствали и не сте били избрани през юни и още сте на 18 години на 31 декември 2018 г., можете да участвате отново в текущия кръг.

А.3 - Защо инициативата е достъпна само за младежи на възраст 18 години?

Когато създаваше инициативата, Европейският парламент реши да се ограничи до младежи на възраст 18 години, тъй като това е преломна възраст по пътя към зрелостта и европейското гражданство.

А.4 - Нямам електронен адрес. Мога ли да кандидатствам за DiscoverEU?

Ако желаете да кандидатствате, трябва да имате валиден електронен адрес. Съществуват много безплатни доставчици на електронна поща, които можете да ползвате!

A.5 - Може ли роднина или приятел на възраст над 18 години да пътува с мен?

Да, ако сами резервират билетите и платят пътните си разходи. Въпреки това ви съветваме да не резервирате билети или хотел, преди да получите вашата карта за пътуване от DiscoverEU.

А.6 - Ще се отдава ли предпочитание на определени превозвачи?

Не. Външният изпълнител, който резервира пътуванията ще може да избира всеки вид обществен транспорт и всеки превозвач и маршрут (частните автомобили и наетите автобуси по принцип са изключени).

А.7 - В момента на кандидатстване чакам за нов паспорт или лична карта. Какво да направя?

Когато кандидатствате, можете да използвате настоящия си паспорт или лична карта, дори да са изтекли. Ако обаче бъдете избран за участие, ще имате нужда от валиден документ за пътуване (паспорт или лична карта), докато пътувате.

Ако бъдете избран, препоръчваме да изчакате да получите новия си документ за пътуване, преди да потвърдите резервацията си. Ако паспортът или личната ви карта изтекат след приключване на резервацията, вземете стария и новия си документ, когато пътувате.

A.8 - Ще бъде ли проверена самоличността ми, ако бъда избран?

Ако бъдете избран, ще ви помолим да сканирате валиден документ за самоличност (паспорт, национална лична карта), като използвате камерата на вашето устройство или уебкамера.

А.9 - Какво се очаква от мен като участник в DiscoverEU?

Европейската комисия желае да чуе разказите на младите пътешественици и ги насърчава да споделят своите преживявания и приключения. Ето защо, след като бъдат избрани, всички участници стават посланици на DiscoverEU. Участниците ще бъдат приканени да споделят преживяното по време на пътуването, например чрез социални медии като Instagram, Facebook или Twitter, или като изнесат презентация в своето училище или местна общност.  Създадена е група във Facebook на инициативата, в която участниците са добре дошли.

A.10 - Опитах се да потвърдя моя електронен адрес, но така и не получих електронно писмо с връзка за започване на процеса? Какво мога да направя?

 • Проверете папката със спам или други папки в пощенската си кутия.
 • Уверете се, че пощенската ви кутия не е препълнена.
 • Изчакайте още малко. В повечето случаи електронното писмо пристига за по-малко от 10 минути. Но може да има извънредни/временни проблеми, които могат да забавят доставянето на електронната поща. Затова бъдете търпеливи!
 • Ако електронното съобщение не е пристигнало след 1 час, можете да се свържете с нашето бюро за помощ.

Б. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

Б.1 - Как протича процесът на кандидатстване?

За да участвате в инициативата DiscoverEU, трябва да кандидатствате за карта за пътуване чрез https://europa.eu/youth/discovereu по време на периода за кандидатстване. Този период е от четвъртък, 29 ноември 2018 г., 12:00 ч. централноевропейско време, до вторник, 11 декември 2018 г., 12:00 ч. централноевропейско време.

Ако пътувате в група и сте ръководител на групата, вие трябва да кандидатствате първи, след което трябва да съобщите кода на кандидатурата си на останалите членове на групата. Те имат нужда от този код, за да се присъединят към групата онлайн. Всички членове на групата трябва да подадат своите данни и да отговарят на условията за участие в DiscoverEU, за да бъдат избрани. Моля, имайте предвид, че можете да кандидатствате само веднъж. Ако подадете повече от една кандидатура, ще бъде разгледана само първата регистрирана на Европейския младежки портал кандидатура. Всички други кандидатури от вас (като отделно лице или като член на група) ще бъдат блокирани.

Б.3 - Как се избират младите хора?

Подборът на кандидатите се извършва чрез инструмент за онлайн регистрация, достъпен на Европейския младежки портал, както е посочено по-горе. Кандидатите трябва да отговорят на 5 въпроса с избор между няколко отговора и на 1 допълнителен въпрос. Европейската комисия ще класира кандидатите по националности според отговорите им на 5-те въпроса от викторината и на допълнителния въпрос. Поне 12 000 младежи ще бъдат избрани измежду кандидатите, които са отговорили правилно на викторината и чийто отговор на допълнителния въпрос е най-близо до истината. Младежите със специални нужди (напр. ограничена мобилност, увредено зрение и др.) ще имат право да получат подходяща допълнителна помощ.

Б.4 - Мога ли пътувам самостоятелно или с група приятели?

Участниците могат да пътуват самостоятелно или в група от максимум 5 души. Можете да посочите това във вашия формуляр за кандидатстване. Ако пътувате в група, трябва да изберете ръководител на групата, който да попълни формуляра за кандидатстване и да отговори на въпросите от викторината и на допълнителния въпрос. След като изпрати кандидатурата, ръководителят ще получи код, който трябва да съобщи на максимум 4 други членове, за да могат да се регистрират. Използвайки този код, останалите членове на групата могат да се регистрират онлайн, като попълнят личните си данни.

Б.5 Всички членове на групата ли ще бъдат избрани?

Да, груповата кандидатура се оценява като единична кандидатура. Имайте предвид обаче, че само членовете на групата, които се регистрират онлайн (и отговарят на критериите за допустимост) преди края на периода за кандидатстване, ще бъдат взети предвид при подбора.

Б.6 Кандидатствах като ръководител на група, но само аз получих билет за пътуване. Защо?

Ако сте получили билет за пътуване като ръководител на група, а членовете на вашата група не са получили билети, това означава, че те не са се регистрирали навреме на Европейския младежки портал или че не отговарят на критериите за допустимост. Само членовете на група, които са подали своята кандидатура преди крайния срок чрез кода, предоставен им от ръководителя на групата, могат да участват в DiscoverEU.

Б.7 - Какво се случва, ако посоча, че искам да пътувам самостоятелно, но след това пожелая приятелите ми да дойдат с мен?

Всички участници са потенциални ръководители на група. След като изпратите кандидатурата си и преди крайния срок за кандидатстване, можете да добавите до 4 приятели, които отговарят на критериите за допустимост на DiscoverEU, дори ако сте посочили във вашия формуляр, че искате да пътувате самостоятелно. За да могат приятелите ви да се присъединят към вашата кандидатура, трябва да им предоставите кода на кандидатурата, който ще получите по електронната поща. 

Б.8 - Какво се случва, ако бъда избран, но реша да не участвам?

Всичко, което трябва да направите, е да изпратите електронно съобщение с вашия код на външния подизпълнител, определен от Европейската комисия за уреждане на билетите. Трябва да направите това, преди да резервирате вашето пътуване чрез формуляра за резервации. Вашият билет ще бъде даден на кандидат от списъка с резерви. Ще получите електронния адрес на външния изпълнител, ако бъдете избран за участие.

Б.9 - Мога ли да променя плановете си и да пътувам самостоятелно, ако съм част от група?

Ако сте били избрани като член на група, но плановете ви са се променили и искате да пътувате самостоятелно, това е възможно. Трябва просто да попълните формуляра за резервации като отделно лице с вашия личен код. Не се изискват допълнителни действия и другите членове на групата няма да бъдат засегнати.

Б.10 - Може ли билетът за пътуване да бъде прехвърлен на друг човек?

Не. Всеки билет за пътуване ще бъде поименен и в никакъв случай не може да се прехвърля на друг човек. Името върху билета за пътуване не може да се променя.

Б.11 - В списъка с резерви съм. Какво означава това?

Всички кандидатури, които не са преминали първоначалния подбор, се включват в списък с резерви, организиран по националности и според отговорите на викторината и на допълнителния въпрос. Когато избран кандидат се откаже от участие или когато стойността на предоставените билети е по-ниска от наличния бюджет, Европейската комисия може да предостави билети на кандидатите от списъка с резерви до пълно изчерпване на наличния бюджет. Включването в списъка с резерви не дава права по отношение на Европейската комисия и не гарантира, че кандидатите ще бъдат избрани на по-късен етап.

Неизбраните кандидати от списъка с резерви може да получат покана да се регистрират на платформата за резервации. Кандидатите, получили покана към края на проекта, не могат да искат възстановяване на разходите за пътувания, които са извършили преди поканата поради факта, че са в списъка с резерви, нито да искат удължаване на периода за пътуване.

В. ПЪТУВАНЕ

В.1 - Колко дни мога да пътувам?

Можете да пътувате между един ден и максимум един месец. Пътуването трябва да се извърши между 15 април 2019 г. (най-ранна възможна начална дата) и 31 октомври 2019 г. (последна дата на връщане).

В.2 - Колко държави мога да посетя?

Това зависи от избрания вариант:

 • фиксиран вариант: броят на държавите е ограничен до 2;
 • гъвкав вариант: броят на държавите е неограничен. Въпреки това има ограничение за броя дни на пътуване. Можете например да бъдете в чужбина до един месец, но в рамките на този месец можете да пътувате не повече от определен брой дни.

Повече информация за двата варианта ще намерите по-долу. Външният изпълнител също ще предостави повече информация, ако бъдете избран.

B.3 - Какво представлява гъвкавата карта за пътуване?

С гъвкава карта за пътуване можете да пътувате през период от 1 месец и да пътувате физически през определен брой дни за пътуване (т.е. в рамките на този едномесечен период можете да прекарате определен брой дни, пътувайки с влак).

Гъвкавата карта за пътуване ви позволява да пътувате с влак в почти всички държави — членки на Европейския съюз. Можете да пътувате със свое собствено темпо и с влакове на европейски железопътни компании.

Датите, на които пътувате, остават гъвкави. Имайте предвид обаче, че гъвкавата карта за пътуване ще има начална дата, на която започва да тече едномесечната ѝ валидност. Можете да промените вашата дата на отпътуване, но и да изгубите нялколко дни от периода на валидност на вашата карта. Не можете да променяте началната дата на вашата карта за пътуване.

Можете да използвате картата като обикновен билет — достатъчно е да се качите във влака. С тази карта за пътуване можете да използвате редица скоростни влакове, като например TGV и AVE, както и влакове със спални вагони, но ще трябва да заплатите допълнителни такси, за да резервирате места или легла в тях.

Гъвкавата карта за пътуване има за цел да ви осигури възможно най-удобно пътуване с влак в чужбина, поради което не можете да я използвате в собствената си страна. Гъвкавата карта е валидна за пътуване във вашата страна на пребиваване само на първия и последния ден от вашето пътуване. Това означава, че можете да започнете и приключите вашето приключение с DiscoverEU от възможно най-близката до вашия дом гара.

B.4 - Какво представлява фиксираният вариант за пътуване?

Фиксираните билети за пътуване са с фиксирани дати, които не можете да променяте, след като изпратите своя формуляр за резервация. Фиксираните билети за пътуване се резервират във втора класа. Броят държави, които можете да посетите с този вариант, е ограничен до 2. За пътуването с фиксирани билети няма разходи за резервация, но максимално допустимият бюджет е 260 евро.

В зависимост от избраните от вас дестинации, фиксираният вариант ви позволява да посетите само две държави, които са членки на Европейския съюз към момента на определянето на наградените. Поради това този вариант може да се окаже неподходящ, ако искате да посетите няколко държави. Ако обаче искате да посетите само една държава, съседна на вашата, фиксираният вариант е добро решение.

След като кандидатствате за фиксирания вариант за пътуване, изпълнителят, определен от Европейската комисия за уреждане на резервациите за пътуване, ще ви потвърди осъществимостта на вашия маршрут в рамките на 5 работни дни. Ако фиксираният вариант се окаже неподходящ за вашите планове за пътуване, изпълнителят ще ви препоръча гъвкавия вариант.

За да добиете по-ясна представа за осъществимостта на вашите планове, ви препоръчваме да разгледате уебсайта Rome2Rio, на който ще видите дали можете да пропътувате вашия маршрут с влак, колко прекачвания и влакове са необходими, колко дълго ще ви отнемат пътуванията и приблизително колко ще ви струва това.

В.5 - Каква е разликата между фиксирания и гъвкавия вариант за пътуване?

Гъвкав вариант за пътуване

Фиксиран вариант за пътуване

Датите, на които пътувате, остават гъвкави. Картата за пътуване обаче ще има начална дата и валидност от един месец.

Трябва да изберете фиксирани дати за пътуване, които не можете да променяте, след като изпратите своя формуляр за резервация.

Можете да пътувате през период от един месец и да пътувате физически през определен брой дни (т.е. в рамките на този месец можете да прекарате определен брой дни пътувайки с влак). Гъвкавият вариант ви позволява да пътувате до множество държави от ЕС!

Можете да посетите до 2 държави, които са членки на Европейския съюз към момента на определянето на наградените (това не включва държавата, от която потегляте, нито държавите, които прекосявате), през период от максимум един месец.

Избраните кандидати могат да пътуват в последователни дни или в различни моменти от периода на пътуване. Те могат да пътуват с влакове на европейски железопътни компании, както и с фериботи и други видове транспорт, избрани от външния изпълнител, определен от Европейската комисия. Моля, имайте предвид, че за определени влакове може да са нужни резервации. В тези случаи избраните кандидати трябва да направят резервациите сами по време на периода си на пътуване. Европейската комисия не покрива допълнителните разходи за резервации или други разходи, възникнали по време на пътуването.

Максимално допустимият бюджет от 260 евро трябва да се спазва. Затова се уверете, че желаният от вас маршрут е изпълним в рамките на този бюджет.

В.6 - Само с влак ли се пътува?

Участниците по правило пътуват с влак. Въпреки това, за да се гарантира възможно най-широк достъп, проектът ще предлага алтернативни видове транспорт, като например фериботи и автобуси, като се имат предвид ограниченията, свързани с околната среда, времето и разстоянията. Пътуването със самолет ще  бъде възможно само в изключителни случаи.

Някои от изключенията се отнасят до:

●       Младежи, живеещи в деветте най-отдалечени региона (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови);

●       Младежи, живеещи в страните/регионите, които не са достъпни с гореспоменатите видове транспорт (влак, ферибот и автобус);

●       Младежи, които трябва да пътуват повече от 18 часа, за да прекосят границата на държавата на заминаване;

●       Младежи с намалена подвижност или увреждания. Изключенията се оценяват във всеки отделен случай.

Само едно двупосочно пътуване от/до държавата на произход може да бъде със самолет. След това младежите трябва да пътуват с влак или друг вид транспорт (с изключение на частни автомобили и автобуси под наем).

В.7 - Ами ако искам да посетя балтийските страни?

След като бъдете избран и получите връзка към онлайн формуляра за резервация от външния изпълнител, определен от Европейската комисия за уреждане на вашето пътуване, можете да изберете един от следните 2 варианта:

 • Фиксиран вариант за пътуване: вие посочвате до кои градове желаете да пътувате. Просто включете градовете от балтийските държави, които искате да посетите, в своя формуляр. Моля, имайте предвид, че при фиксирано пътуване трябва да се вместите в бюджета на DiscoverEU от 260 евро. 
 • Гъвкав вариант за пътуване: можете да пътувате с гъвкав билет за пътуване в комбинация с балтийска държава. За тази цел се свържете с изпълнителя, определен от Европейската комисия за уреждане на пътуванията. В своето електронно писмо уведомете изпълнителя, че желаете да използвате гъвкавия вариант в комбинация с посещение на балтийските държави. Моля, свържете се с изпълнителя поне 20 дни преди датата на заминаване.

 

В.8 - Мога ли да посетя различни места в една и съща държава?

Можете да пътувате до колкото искате градове в рамките на една държава, стига това да не е вашата държава на произход.

В.9 - Ами ако ми се наложи да отменя своето пътуване или да го променя?

Всички евентуални такси за отмяна или промяна се покриват от вас. Не е предвиден допълнителен бюджет за покриване на разходи от този вид, независимо от причината.

Ако желаете да се откажете от участие, моля изпратете електронно писмо до външния изпълнител. В такъв случай кандидат от списъка с резерви ще получи вашето място. Ще получите електронния адрес на външния изпълнител, ако бъдете избран за участие.

Ако сте избрали гъвкавия вариант за пътуване и искате да направите промени, не е необходимо да уведомявате изпълнителя за това. Ако сте избрали фиксирания вариант, трябва да се свържете с изпълнителя.

В.10 - Как мога да се подготвя за пътуването?

ще намерите практическа информация и съвети за пътуването в Европа. По време на пътуването трябва да носите със себе си валиден документ за пътуване и своя билет. Вие носите отговорност за всичко, свързано с този документ (валидност и др.).

По закон сте длъжни да притежавате валиден паспорт или лична карта, когато пътувате в Европейския съюз. Имате нужда и от валидна здравна застраховка за целия период на пътуването. Вие носите отговорност за всичко, свързано с този документ (валидност и др.).

 

В.11 - Какви са правата ми като пътник?

Запознайте се с правата си на пътник в раздела за пътуванията на Европейския младежки портал. Младите хора с увреждания могат да се запознаят с правата си тук. Имайте предвид, че всички разпоредби за хората с увреждания се разглеждат за всеки отделен случай, което им позволява по-лесно да планират пътуването си. 

 

В.12 - Технически проблеми с вашия формуляр за резервация

В случай на технически проблем, като например ако не получите код/електронно съобщение за потвърждение или при неправилно подадени данни, моля, свържете се с изпълнителя, отговарящ за резервациите. Ще получите електронния адрес на външния изпълнител, ако бъдете избран за участие.

 

В.13 - Ние пътуваме като група, но на един от нас се налага да се върне по-рано. Могат ли останалите членове на групата да продължат пътуването си?

Да, това е възможно, ако изберете гъвкавия вариант за пътуване.

 

В.14 - Мога ли да пътувам с група, ако съм бил избран за участие като отделно лице?

Когато избирате гъвкавия вариант за пътуване, можете да пътувате с група, да сменяте групи и дори посоката на пътуване по всяко време.

По време на процеса на резервация посочете същата начална дата като участниците, с които искате да пътувате.

Формулярът за резервации се актуализира автоматично всеки ден в полунощ и позволява резервиране не по-рано от 14 дни преди датата на заминаване. Ето защо препоръчваме всички членове на групата да попълнят формуляра за резервации приблизително по едно и също време. Промяната на датата на заминаване след приключване на резервацията е невъзможна.

 

В.15 - Сам ли трябва да резервирам билетите си за пътуване?

Не. Не запазвайте билетите си за пътуване сами, тъй като средствата за билети, закупени отделно, няма да се възстановяват. Билетите за пътуване ще бъдат резервирани, закупени и доставени изключително и само от външния изпълнител, определен от Европейската комисия.

 

В.16 - На каква стойност са билетите за пътуване?

По правило всеки участник ще има право на билет за пътуване на стойност 260 евро. Пътува се само във втора класа. Тази сума обаче може да бъде по-висока в някой от следните изключителни случаи:

 • за участници, пътуващи от най-отдалечените региони (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови) до континентална Европа. След като участниците пристигнат на континента важи основното правило;
 • за участници извън територията на гореспоменатите най-отдалечени региони, които имат право да пътуват със самолет до континентална Европа. След като пристигнат на континента важи основното правило;
 • В някои специфични ситуации, които се оценяват поотделно (напр. избрани кандидати, избрали гъвкавия вариант и пътуващи от/до балтийските държави, или избрани кандидати, живеещи в Ирландия или на други острови, които са част от ЕС), е възможно да бъде покрито допълнително пътуване с влак/ферибот/автобус.
 • за участници с намалена подвижност и/или специални потребности. Разходите ще се оценяват за всеки отделен случай в зависимост от техните нужди. Разходите за специална помощ (придружител, куче водач за участници с увредено зрение и др.) е възможно да бъдат покрити, въз основа на подходящи документи за обосноваване на специалните нужди и в съответствие с националното законодателство на държавата членка на пребиваване.

В.17 - Какво представляват разходите за резервации и включени ли са те в гъвкавия вариант за пътуване?

Не, резервациите не са включени в гъвкавата карта за пътуване. С тази карта можете лесно да пътувате без резервации с редица местни и регионални влакове. За повечето бързи и международни влакове, за някои междуградски влакове и за всички нощни влакове обаче се изискват резервации. Обикновено можете да избегнете резервациите, като пътувате с по-бавни влакове или по алтернативни маршрути. Резервациите са включени във фиксирания вариант за пътуване без допълнителни разходи.

B.18 - Покриват ли се разходите за застраховка за пътуване, настаняване, дневни разходи или други разноски, свързани с пътуването?

Не. Инициативата не включва застраховка за пътуване. Отговорност за своята застраховка носи единствено участникът. Освен това разходите за настаняване и храна, разходите, породени от предпочитанията на участниците (напр. заминаване от друга държава), и всички други разходи, свързани с пътуването, се покриват само от участниците.

Участниците трябва да си набавят подходяща здравна застраховка и застраховка за пътуване за цялото времетраене на пътуването. Националната здравна осигуровка на участниците обикновено осигурява базово здравно покритие по време на престоя им в друга страна от ЕС чрез Европейската здравноосигурителна карта. Въпреки това покритието на Европейската здравноосигурителна карта или на частната здравна застраховка може да не включва всички възможни случаи, особено ако е необходимо репатриране или специфична медицинска намеса. В подобни случаи е препоръчителна допълнителна частна застраховка.

В.19 - Ще помогне ли Европейската комисия на участниците с резервациите за настаняване?

Hе. Отговорност за своето настаняване носи единствено участникът. Моля, не резервирайте настаняване, преди да получите вашата карта за пътуване.

Г. ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ

Г.1 - Къде мога да намеря повече информация за правилата на конкурса DiscoverEU?

Правилата на конкурса DiscoverEU са публикувани на Европейския младежки портал: https://europa.eu/youth/discovereu/rules_bg

Г.2 - Къде мога да намеря повече практическа информация за условията за пътуване?

Ако ви изберат за участие, ще получите връзка към формуляра за резервации и към често задаваните въпроси за всички логистични аспекти, свързани с пътуването. Ще получите също координати за връзка с външния изпълнител, избран от Комисията. Няма да се осъщестявава комункация по телефона — цялата комуникация е в писмена форма.

Ако се нуждаете от информация, помощ или съвет по време на вашето пътуване, можете да се свържете с:

Ако нещата се объркат

 • Европейски номер за спешни повиквания: за връзка със службите за спешна помощ във всяка държава от ЕС и от всеки телефон, стационарен или мобилен, наберете безплатно 112.
 • В случай на загуба или кражба, подайте жалба до местната полиция. Когато предявявате застрахователен иск или иск за обезщетение, трябва да приложите полицейския доклад. Незабавно анулирайте всички изгубени или откраднати дебитни или кредитни карти. Ако откраднат паспорта ви, сигнализирайте за това на консулството или посолството на вашата държава и на полицията.

За връзка с ЕС

 • По телефона или по електронната поща: „Евродеск“ е информационна услуга за младежи, която ви помага да намерите отговори на вашите въпроси за европейски възможности (напр. за европейски програми за доброволчество, учене или стажове в чужбина). Моля, имайте предвид, че те няма да могат да ви помогнат по технически въпроси, свързани с пътуването по линия на DiscoverEU. Тези въпроси ще бъдат поети от пътническата агенция, която ще се свърже с вас (ако бъдете избран за участие). Можете да се свържете с най-близкия център „Евродеск“ чрез интерактивната карта (https://map.eurodesk.eu/).
 • Онлайн: информация на всички официални езици на Европейския съюз ще намерите на уебсайта Europa.
 • Лично: в цяла Европа има стотици местни информационни центрове на ЕС. Потърсете адреса на най-близкия център.
 • По телефона или по електронната пощаEurope Direct е служба, която отговаря на вашите въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете със службата по телефона на безплатния номер 00 800 67 89 10 11 (някои мобилни оператори не позволяват достъп до номера, започващи с 00800, или могат да ви таксуват за обаждането) или по електронна поща.
 • Прочетете за Европа: множество публикации за ЕС са само на едно щракване разстояние на уебсайта на EU Bookshop.
 • Представителства на Европейската комисия: представителствата на Комисията изразяват нейната позиция и следят за общественото мнение в съответната страна. Те предоставят информация за ЕС чрез прояви и разпространение на брошури, дипляни и други материали.
 • Информационни бюра на Европейския парламент: тяхната роля е да повишават осведомеността за Европейския парламент и Европейския съюз и да насърчават  хората да гласуват на изборите за Европейски парламент.