Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

ЧЗВ


Кой може да участва?

Всички млади хора, които ще бъдат на възраст 18 години на 1 юли 2018 г., могат да кандидатстват. Това са родените между 2 юли 1999 г. (включително) и 1 юли 2000 г. (включително). Кандидатурите трябва да бъдат подадени чрез Европейския младежки портал през периода на подаване на кандидатури (от 12 юни 2018 г. до 26 юни 2018 г.).

Защо инициативата е достъпна само за младежи на възраст 18 години?

В приетото в бюджета на ЕС за 2018 г. подготвително действие на Европейския парламент бе решено инициативата да се ограничи до младежи, на възраст 18 години, тъй като това е преломна възраст по пътя към зрелостта и европейското гражданство.

В продължение на колко дни могат да пътуват участниците?

Младите хора могат да пътуват от 1 до 30 дни. Те могат да посетят от 1 до 4 дестинации в чужди страни (само 28-те държави от ЕС) в рамките на пътуване, уредено в родината им. Пътуването трябва да започне между 9 юли 2018 г. и 30 септември 2018 г.

Само с влак ли ще пътуват младежите?

Участниците по правило пътуват с влак. Европейските влакове минават покрай постоянно менящ се пейзаж от градчета и селца, планини и равнини и са идеален начин за насърчаване на опознаването и по-доброто разбиране на Европа.

Въпреки това, за да се гарантира достъп до всички кътчета на Европа, ще бъдат достъпни и други видове транспорт, като например автобуси или фериботи.

В изключителни случаи ще се разглежда възможността за пътуване със самолет за младежите, живеещи:

  • в деветте най-отдалечени региона (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови);
  • в страните/регионите, които не са достъпни с гореспоменатите видове транспорт (влак, ферибот и автобус);
  • на място, от което трябва да пътуват повече от 18 часа по суша или по море, преди да прекосят границата на страната на отпътуване.

Само едно двупосочно пътуване може бъде със самолет. След това младежите трябва да пътуват с влак или друг вид транспорт (с изключение на частни автомобили и автобуси под наем).

Може ли участник да пътува самостоятелно или с група приятели?

Участниците могат да пътуват самостоятелно или в група от максимум 5 души. Ако се пътува в група, трябва да бъде избран ръководител на групата, който попълва формуляра за кандидатстване от нейно име. След като изпрати формуляра, ръководителят ще получи код, който трябва да съобщи на останалите членове. Използвайки този код, останалите членове на групата могат да се регистрират онлайн, като попълнят личните си данни.

Всички членове на групата ли ще бъдат избрани?

Да, груповата кандидатура се оценява като единична кандидатура.

Как се избират младите хора?

Подборът на кандидатите ще се извърши чрез инструмент за онлайн регистрация, достъпен на Европейския младежки портал. Кандидатите трябва да отговорят на 5 въпроса от викторина и на един допълнителен въпрос, което ще позволи на Европейската комисия да ги класира, в случай че са подадени твърде много кандидатури спрямо наличния бюджет. Кандидатури могат да се подават в продължение на две седмици през юни 2018 г. Младите хора със специални нужди (напр. ограничена мобилност, увредено зрение и др.) ще имат право да получат подходяща допълнителна помощ. По време на етапа на кандидатстване през юни 2018 г. ще бъдат избрани около 15 000 младежи.

Ще има ли квоти за отделните държави?

Подборът ще се извърши по страни в съответствие с броя билети за пътуване, отпуснати на всяка от тях. Този брой съответства на дела на населението на държавата от общото население на Европейския съюз. В случай че в дадена страна има по-малко на брой кандидати от отпуснатата квота, оставащите билети за пътуване ще бъдат разпределени между страните, в които има повече участници от отпуснатата квота. Квотите по страни са публикувани в приложение 1 към правилата за конкурса.

Ще има ли втори кръг на подаване на кандидатури през 2018 г.?

Европейската комисия разглежда възможността за организиране на втори кръг на подаване на кандидатури през есента на 2018 г.

Сами ли трябва да резервират билетите си за пътуване избраните участници?

Не. Избраните участници не трябва да резервират билетите си за пътуване сами, тъй като средствата за билети, закупени отделно, няма да се възстановяват. Билетите за пътуване на избраните участници ще бъдат резервирани, закупени и доставени изключително и само от външния изпълнител, определен от Европейската комисия.

На каква стойност са билетите за пътуване?

По правило всеки участник ще има право на билет за пътуване на стойност (средно) 255 евро. Пътува се само във втора класа. Тази сума обаче може да бъде по-висока в някой от следните изключителни случаи:

  • за участници, пътуващи от най-отдалечените региони (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови) до континентална Европа. След като участниците пристигнат на континента важи основното правило;
  • за участници извън територията на гореспоменатите най-отдалечени региони, които имат право да пътуват със самолет до континентална Европа. След като пристигнат на континента важи основното правило;
  • за участници с намалена подвижност и/или специални потребности. Разходите ще се оценяват за всеки отделен случай в зависимост от техните нужди. Възможно е разходите за специална помощ (придружител, куче водач за участниците с увредено зрение и др.) също да бъдат покрити.
Може ли роднина или приятел на възраст над 18 години да пътува с участника?

Да, ако сами резервират билетите и платят пътните си разходи.

Може ли билетът за пътуване да бъде прехвърлен на друг човек?

Не. Всеки билет за пътуване ще бъде поименен и в никакъв случай не може да се прехвърля на друг човек. Името върху билета за пътуване не може да се променя.

Ами ако участниците трябва да отменят своето пътуване или да го променят?

Всички евентуални такси за отмяна или промяна се покриват от участниците. Не е предвиден допълнителен бюджет за покриване на разходи от този вид, независимо от причината.

Покриват ли се разходите за застраховка за пътуване, настаняване, дневни разходи или други разноски, свързани с пътуването?

Не. Инициативата не включва застраховка за пътуване. Отговорност за своята застраховка носи единствено участникът. Освен това разходите за настаняване, храна и всички други допълнителни разходи, свързани с пътуването, се покриват от участниците.

Участниците трябва да си набавят подходяща здравна застраховка и застраховка за пътуване за цялото времетраене на пътуването. Националната здравна осигуровка на участниците обикновено осигурява базово здравно покритие по време на престоя им в друга страна от ЕС чрез Европейската здравноосигурителна карта. Въпреки това покритието на Европейската здравноосигурителна карта или на частната здравна застраховка може да не включва всички възможни случаи, особено ако е необходимо репатриране или специфична медицинска намеса. В подобни случаи е препоръчителна допълнителна частна застраховка.

Ще помогне ли Европейската комисия на участниците с резервациите за настаняване?

Не. Отговорност за своето настаняване носи единствено участникът.

Ще отдава ли Европейската комисия предпочитания на определени превозвачи?

Не. Външният изпълнител, който резервира пътуванията ще може да избира всеки вид обществен транспорт и всеки превозвач и маршрут (частните автомобили и наетите автобуси по принцип са изключени).

Как могат участниците да подготвят пътуването си?

Европейската комисия ще предостави информационен пакет на избраните участници с полезни съвети за пътуването. Участниците трябва да носят валиден документ за пътуване и своя билет по време на пътуването. Те носят отговорност за всичко, свързано с този документ (валидност и др.).

На младите хора настоятелно се препоръчва да притежават валиден паспорт или лична карта, когато пътуват в Европейския съюз. Те носят отговорност за всичко, свързано с този документ (валидност и др.).

Какво се очаква от избраните участници?

Европейската комисия желае да чуе разказите на младите пътешественици и ще ги насърчава да споделят своите преживявания и приключения. Ето защо, след като бъдат избрани, участниците стават посланици на инициативата DiscoverEU. Участниците ще бъдат приканени да споделят преживяното по време на пътуването, например чрез социални медии като Instagram, Facebook или Twitter, или като изнесат презентация в своето училище или местна общност.  Ще бъде създадена група във Facebook, към която участниците ще могат да се присъединят.

Ще попречи ли излизането на Обединеното кралство от ЕС на младежите с британско гражданство да участват?

Младите хора с британско гражданство на възраст 18 години ще могат да участват в тази инициатива, докато Обединеното кралство продължава да е държава от ЕС с всички права и задължения, които произтичат от това. Избраните участници могат също да изберат Обединеното кралство като една от своите дестинации.

Къде мога да намеря повече информация за правилата на конкурса?

Правилата на конкурса са публикувани на Европейския младежки портал.

Нямам електронен адрес. Мога ли да кандидатствам за DiscoverEU?

Ако искате да пътувате с група приятели, само  един член на групата — нейният ръководител — трябва да притежава адрес на електронна поща. Можете да кандидатствате като член на група! Ако искате да пътувате сам, за съжаление, трябва да имате адрес на електронна поща. Съществуват много безплатни доставчици на електронна поща, които можете да ползвате!