ЧЗВ


A. ПРАВИЛА

A.1 Какво представлява DiscoverEU?

DiscoverEU е инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на 18-годишни младежи да пътуват из Европа. Пътувайки предимно с влак (има изключения за участниците, които живеят на остров или в отдалечен район), младежите опознават впечатляващите пейзажи на Европа и безкрайното ѝ разнообразие от големи и малки градове. Пътуването им дава възможност също така да се запознаят с други пътешественици като тях, да развият своята независимост и самочувствие и да изследват европейската си идентичност. Всяка година се провеждат два кръга на кандидатстване и Европейският съюз присъжда на избраните участници карти за пътуване.

А.2 Кой може да участва?

Инициативата DiscoverEU е достъпна единствено за младежи на възраст 18 години. Това са родените между 1 януари 2003 г. (включително) и 31 декември 2003 г. (включително). 

По изключение в настоящия кръг могат да кандидатстват и младежите, които са отговаряли на условията за участие в двата кръга за 2020 г., отменени поради пандемията от COVID-19. Това означава, че родените между 1 юли 2001 г. (включително) и 31 декември 2002 г. (включително) също могат да кандидатстват.

Кандидатурите трябва да бъдат подадени чрез Европейския младежки портал през периода за кандидатстване от 12:00 ч. централноевропейско лятно време на 12 октомври 2021 г., вторник, до 12:00 ч. централноевропейско лятно време на 26 октомври 2021 г., вторник. 

А.3 Мога ли да участвам, ако вече съм пътувал/а с карта за пътуване от DiscoverEU в рамките на един от предходните кръгове на кандидатстване?

Младежите, които са пътували с DiscoverEU в рамките на някой от предходните кръгове на кандидатстване, не могат да кандидатстват за втори път. Ако кандидатстват отново, това ще бъде установено на етапа на подаване на кандидатури. Ако на който и да е етап от инициативата Европейската комисия или изпълнителят, упълномощен от нея да урежда резервациите за пътуване, открият кандидатури на младежи, получили карта за пътуване от DiscoverEU в рамките на някой от предходните кръгове на кандидатстване, те ще бъдат дисквалифицирани. 

А.4 Защо инициативата е достъпна само за младежи на възраст 18 години?

При създаването на инициативата Европейският парламент реши да се ограничи до младежи на възраст 18 години, тъй като това е преломна възраст по пътя към зрелостта и европейското гражданство.

За кръга на кандидатстване за 2021 г. обаче се прилага изключение. Тъй като и двата кръга, предвидени за 2020 г., трябваше да бъдат отменени поради пандемията от COVID-19, младежите, които са отговаряли на условията за участие в тези кръгове, могат по изключение да кандидатстват през 2021 г., дори ако вече са на възраст над 18 години. Става въпрос за родените между 1 юли 2001 г. (включително) и 31 декември 2002 г. (включително).

А.5 Нямам електронен адрес. Мога ли да кандидатствам за DiscoverEU?

Ако желаете да кандидатствате, трябва да имате валиден електронен адрес. Съществуват много безплатни доставчици на електронна поща, които можете да ползвате! Не забравяйте потребителското си име и парола, тъй като цялата кореспонденция ще се изпраща на този електронен адрес.

А.6 Може ли роднина или приятел на възраст над 18 години да пътува с мен?

Да, ако сами направят резервациите си и платят пътните си разходи. Въпреки това ви съветваме да не резервирате билети или хотел, преди да получите вашата карта за пътуване от DiscoverEU.

А.7 Ще се отдава ли предпочитание на определени превозвачи?

Не. Изпълнителят, който резервира пътуванията ще може да избира всеки вид обществен транспорт и всеки превозвач и маршрут (частните автомобили и наетите автобуси по принцип са изключени).

А.8 В момента на кандидатстването чакам за нов паспорт или лична карта. Какво да направя?

Когато кандидатствате, можете да използвате настоящия си паспорт или лична карта, дори да са изтекли. Ако обаче спечелите карта за пътуване, ще трябва да разполагате с валиден документ за самоличност (паспорт или национална лична карта), когато попълвате формуляра за резервация, за да поискате вашата карта за пътуване, тъй като изпълнителят е въвел процес за проверка на самоличността. Също така ще ви е необходим валиден документ за самоличност, когато пътувате в Европа. Ако вашият документ за самоличност бъде подновен между процеса на проверка на самоличността и действителното пътуване, няма нужда да правите нищо. 

A.9 Ще бъде ли проверена самоличността ми, ако бъда избран/а?

Когато попълвате формуляра за резервации, ще трябва да качите сканирано копие от валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) или да го снимате с камерата на използваното от вас устройство.

А.10 Какво се очаква от мен като участник в DiscoverEU?

Европейската комисия желае да чуе разказите на младите пътешественици и ги насърчава да споделят своите преживявания и приключения. Ето защо, след като бъдат избрани, всички участници стават посланици на DiscoverEU. Те се приканват да споделят преживяното по време на пътуването чрез социални медии като Instagram, Facebook или Twitter или като изнесат презентация в своето училище или местна общност. Всички участници са добре дошли в официалната група на #DiscoverEU във Facebook.

А.11 Този опит признава ли се по някакъв начин?

Благодарение на пътуването избраните участници могат да укрепят своята европейска идентичност и да разберат какво представлява ЕС. Те ще могат да осъществят контакт с други хора в цяла Европа, да обменят идеи и да бъдат част от трансгранични мрежи. Някои от тях за първи път ще пътуват сами. Преживяното в рамките на DiscoverEU ще им помогне да развият ключови компетентности като езикови умения, самоувереност, адаптивност, устойчивост на стрес, самостоятелност, междуличностни умения, умения за решаване на проблеми, организационни умения и умения за изграждане на екип. За да се документира всичко това, участниците, които попълнят анкетата, която им се изпраща автоматично след тяхното пътуване, ще получат удостоверение за участие. Това удостоверение включва елементи на придобити ключови компетентности и е вдъхновено от Youthpass.

А.12 Могат ли граждани на Обединеното кралство да участват в текущия кръг на DiscoverEU?

По изключение, съгласно условията на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, гражданите на Обединеното кралство могат да участват в кръга за 2021 г., тъй като са отговаряли на условията за участие в отменените кръгове за 2020 г., чийто бюджет е прехвърлен за 2021 г.

Тъй като Обединеното кралство напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г., гражданите на Обединеното кралство повече няма да отговарят на условията за участие в следващи нови кръгове на DiscoverEU.

 

Б. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

Б.1 Как протича процесът на кандидатстване?

За да участвате в инициативата DiscoverEU, трябва да кандидатствате за карта за пътуване на адрес https://europa.eu/youth/discovereu по време на периода за кандидатстване. Този период е от 12:00 ч. централноевропейско лятно време на 12 октомври 2021 г., вторник, до 12:00 ч. централноевропейско лятно време на 26 октомври 2021 г., вторник. 

Ако искате да пътувате в група и да бъдете ръководител на групата, вие трябва да кандидатствате най-напред, след което трябва да съобщите кода на кандидатурата си на останалите членове на групата. Те имат нужда от този код, за да се присъединят към групата онлайн. За да бъдат избрани в рамките на периода за кандидатстване, посочен по-горе, всички членове на групата трябва да са на 18 години, да изпратят своите данни и да отговарят на условията за участие в DiscoverEU (вж. правилото в точка А.2). Моля, имайте предвид, че всички членове на групата могат да кандидатстват само веднъж. Ако подадете повече от една кандидатура, ще бъде разгледана само първата регистрирана на Европейския младежки портал кандидатура. Всички други кандидатури от вас (като отделно лице или като член на група) ще бъдат игнорирани. 

Б.2 Как се избират младите хора?

Подборът на кандидатите се извършва чрез инструмент за онлайн регистрация, достъпен на Европейския младежки портал, както е посочено по-горе (вж. правилото в точка Б.1). Кандидатите трябва да отговорят на 5 въпроса с избор между няколко отговора и на 1 допълнителен въпрос. Европейската комисия ще класира кандидатите по националности според отговорите им на 5-те въпроса от викторината и на допълнителния въпрос. Ако твърде много кандидатури (самостоятелни или групови) са класирани наравно на мястото в списъка, където фиксираната квота е изчерпана, като крайна мярка Европейската комисия ще определя последните наградени по реда на подаване на кандидатурите. Поне 60 000 младежи ще бъдат избрани измежду кандидатите, които са отговорили правилно на викторината и чийто отговор на допълнителния въпрос е най-близо до истината. Младежите със специални нужди (напр. ограничена мобилност, увредено зрение и др.) ще имат право да получат подходяща допълнителна помощ.

Б.3 Как да разбера дали съм спечелил/a карта за пътуване от DiscoverEU, или съм в списъка с резерви?

Когато подборът приключи, всички членове на групата ще получат резултатите по електронната поща. Моля, запазете копие от кода на вашата кандидатура за конкурса DiscoverEU. Не споделяйте този код (напр. в социалните медии) освен с упълномощения изпълнител на Европейската комисия. Можете да проверите статуса на вашата кандидатура на Европейския младежки портал. От 6 януари 2022 г. нататък всички кандидати ще получат известие. Ако не сте избран/а, ще попаднете в списъка с резерви и може да се свържат с вас на по-късен етап, ако някои от избраните участници решат да оттеглят кандидатурата си.

Б.4 Има ли квоти по националности?

Подборът се извършва по националности в съответствие с броя карти за пътуване, отпуснати на всяка държава. Този брой съответства на дела на населението на държавата от общото население на Европейския съюз. В случай че в дадена страна има по-малко кандидати от отпуснатата квота, оставащите карти за пътуване се разпределят поравно между страните, в които има повече участници от отпуснатата квота. Квотите по страни се публикуват заедно с резултатите от подбора.

Б.5 Мога ли пътувам самостоятелно или с група приятели?

Участниците могат да пътуват самостоятелно или в група от максимум 5 души. Можете да посочите това във вашия формуляр за кандидатстване. Ако решите да пътувате като част от група, преди да изпратите кандидатурата си, трябва да определите ръководител на групата, който да попълни формуляра за кандидатстване и да отговори на въпросите от викторината и на допълнителния въпрос. След като изпрати кандидатурата, ръководителят ще получи код, който трябва да съобщи на максимум 4 други членове, за да могат да се регистрират. Използвайки този код, останалите членове на групата могат да се регистрират онлайн, като попълнят личните си данни. Всички членове на групата трябва да щракнат върху бутона за изпращане, за да се регистрират.

Б.6 Всички членове на групата ли ще бъдат избрани?

Да, груповата кандидатура се оценява като единична кандидатура. Моля, имайте предвид, че само членовете на групата, които се регистрират онлайн преди края на периода за кандидатстване и отговарят на критериите за допустимост, ще бъдат взети предвид при подбора. Групата може да се състои от максимум 5 души.

Б.7 Кандидатствах като ръководител на група, но само аз получих карта за пътуване. Защо?

Ако сте получили карта за пътуване като ръководител на група, но членовете на вашата група не са получили карти, това означава, че те не са се регистрирали навреме на Европейския младежки портал или че не отговарят на критериите за допустимост, или че не са щракнали върху бутона за изпращане в края на процедурата за кандидатстване. Това може също да означава, че вашите приятели са изпратили многобройни кандидатури — в този случай е била взета предвид само първата им изпратена кандидатура. Само членовете на група, които са подали своята кандидатура преди крайния срок чрез кода, предоставен им от ръководителя на групата, могат да участват в DiscoverEU.

Б.8 Какво се случва, ако съм посочил, че искам да пътувам самостоятелно, но след това пожелая да сформирам група с мои приятели?

Всички участници са потенциални ръководители на група. Като участник в конкурса можете да добавите до 4 приятели, които отговарят на критериите за допустимост на DiscoverEU, дори ако сте посочили във вашия формуляр, че искате да пътувате самостоятелно. За да могат приятелите ви да се присъединят към вашата кандидатура, трябва да им предоставите кода на кандидатурата, който ще получите по електронната поща. Те трябва да кандидатстват преди изтичане на крайния срок и да отговарят на условията за допустимост (вж. правилото в точка А.2).

Б.9 Какво се случва, ако бъда избран/а, но реша да не участвам?

Всичко, което трябва да направите, е да изпратите електронно съобщение с кода на вашата кандидатура на изпълнителя, определен от Европейската комисия за уреждане на картите за пътуване. Трябва да направите това, преди да резервирате вашето пътуване чрез формуляра за резервации. Вашата карта за пътуване ще бъде дадена на кандидат от списъка с резерви. Ще получите електронния адрес на изпълнителя, ако бъдете избран/а за участие.

Б.10 Бях избран/а за участие, но не мога да отида. Могат ли моите приятели да участват без мен? Мога ли да прехвърля картата си за пътуване на някой друг?

Ако сте спечелили карта за пътуване, но плановете ви са се променили, можете само да се оттеглите от участие (вж. правилото в точка Б.9), тъй като прехвърлянето на спечелена карта на приятел е невъзможно. Освен това всяка карта за пътуване е свързана с конкретно лице, затова не може да бъде променяна или прехвърляна на друго лице. 

Ако член на вашата група или нейният ръководител отменят плановете си за пътуване, това решение не засяга останалите членове на групата, които могат да пътуват по план. Оттеглилият се участник не може да бъде заменен и неизползваната карта за пътуване ще бъде предоставена на участник от списъка с резерви.

Б.11 Мога ли да променя плановете си и да пътувам самостоятелно, ако съм част от група?

Ако сте били избран/а като член на група, но плановете ви са се променили и искате да пътувате самостоятелно, това е възможно. Трябва просто да попълните формуляра за резервации като отделно лице с вашия личен код. Не се изискват допълнителни действия и другите членове на групата няма да бъдат засегнати.

Б.12 Може ли картата за пътуване да бъде прехвърлена на друг човек?

Не. Карта за пътуване е поименна и в никакъв случай не може да се прехвърля на друг човек. Името върху картата за пътуване не може да се променя.

Б.13 Как функционира картата за пътуване?

За информация относно гъвкавите и фиксираните карти за пътуване вижте съответно В.5 и В.6.

Б.14 В списъка с резерви съм. Какво означава това?

Всички кандидати, които не са преминали първоначалния подбор, се включват в списък с резерви, организиран по националности и според отговорите на викторината и на допълнителния въпрос. Когато избран кандидат оттегли кандидатурата си или стойността на предоставените карти за пътуване е по-ниска от наличния бюджет, Европейската комисия може да предостави карти за пътуване на кандидатите от списъка с резерви до пълно изчерпване на наличния бюджет. Включването в списъка с резерви не дава права по отношение на Европейската комисия и не гарантира, че кандидатите ще бъдат избрани на по-късен етап.

Младите хора от списъка с резерви може да получат покана да се регистрират на платформата за резервации. Кандидатите, получили покана към края на проекта, не могат да искат възстановяване на разходите за пътувания, които са извършили преди поканата поради факта, че са в списъка с резерви, нито да искат удължаване на периода за пътуване.

Б.15 В списъка с резерви съм. Какви са шансовете ми да получа карта за пътуване?

Това зависи от три фактора:

 • как сте отговорили на въпросите от викторината;
 • колко от избраните участници няма да потвърдят или ще се откажат от участие (на участниците в списъка с резерви се предлагат карти за пътуване, останали неизползвани от избрани участници);
 • броя карти за пътуване, отпуснати за вашата страна. Европейската комисия може също да предложи карти за пътуване на кандидати от списъка с резерви до пълно оползотворяване на наличните средства.

В. ПЪТУВАНЕ

В.1 Колко дни мога да пътувам?

Можете да пътувате в продължение на минимум 1 ден и максимум 30 дни. Ако изберете гъвкава карта за пътуване, ще разполагате с определен брой дни за пътуване в рамките на този максимален период за пътуване. Пътуването трябва да се извърши между 1 март 2022 г. (най-ранна възможна дата на отпътуване) и 28 февруари 2023 г. (най-късна възможна дата на връщане).

B.2 Колко държави мога да посетя?

Това зависи от избрания вариант:

 • фиксиран вариант: броят на дестинациите е ограничен до 2 държави или два града в рамките на една и съща държава;
 • гъвкав вариант: броят на държавите е неограничен. Въпреки това има ограничение за броя дни на пътуване. Можете например да бъдете в чужбина до един месец, но в рамките на този месец можете да прекарате в действително пътуване (напр. с влак) не повече от определен брой дни.

Повече информация за двата варианта ще намерите по-долу. Външният изпълнител също ще ви предостави повече информация, ако бъдете избран/а.

 

B.3 Мога ли да започна да пътувам от държава, различна от моята държава на пребиваване?

Да, възможно е да започнете пътуването си в държава, която не е вашата държава на пребиваване, но трябва сами да организирате и заплатите за пътуването си до тази друга държава, тъй като разходите за това не се покриват от DiscoverEU.

В.4 Мога ли да използвам картата си за пътуване от DiscoverEU, за да пътувам с местния обществен транспорт?

Картата за пътуване на DiscoverEU не покрива пътуването с местен обществен и частен транспорт. Потърсете информация за видовете транспорт и цените на билетите във всички ваши дестинации, преди да тръгнете на път или по време на пътуването.

Ако изберете гъвкавата карта за пътуване на DiscoverEU, ще можете да се ползвате с намаления за карти за посетители и билети за пътуване с обществен транспорт в редица градове. Научете повече за отстъпките

 

В.5 Какво представлява гъвкавата карта за пътуване?

С гъвкава карта за пътуване можете да пътувате през период от 1 месец и да пътувате физически през определен брой дни за пътуване (т.е. в рамките на този едномесечен период можете да прекарате няколко дни, пътувайки с влак). В дните за пътуване можете да вземате колкото влакове е необходимо (имайте предвид, че за някои влакове може да е необходима резервация и капацитетът може да е ограничен).

Гъвкавата карта за пътуване ви позволява да пътувате с влак във всички държави от Европейския съюз. Можете да пътувате със свое собствено темпо с влакове на европейски железопътни компании. Датите, на които пътувате, остават гъвкави. Имайте предвид обаче, че гъвкавата карта за пътуване ще има начална дата, на която започва да тече едномесечната ѝ валидност. Можете да промените началната дата на карта по всяко време преди началото на съответния ден (00:00 ч. централноевропейско време). Картата за пътуване не може да се подменя и не подлежи на възстановяване на разходите за нея.

 • За да използвате своята карта за пътуване, трябва да изтеглите на вашето мобилно устройство специалното мобилно приложение на изпълнителя. След като сте резервирали картата за пътуване, ще получите електронно писмо от изпълнителя с уникален код за идентифициране на вашата гъвкава карта за пътуване и инструкции как да я добавите към мобилното приложение. За да добавите картата за пътуване към мобилното приложение, трябва да въведете фамилното име и номера на картата за пътуване от електронното писмо за потвърждение, което сте получили. След като картата за пътуване е въведена във вашето мобилно устройство, можете да свържете картата с маршрут, като създадете пътуване (или използвате вече създаденото от вас преди това) в мобилното приложение. 
 • След създаването на маршрута (или поне на първия етап от пътуването) можете да активирате картата за пътуване, като посочите началната дата. Картата за пътуване ще бъде валидна за срок от 1 месец, считано от началната дата. 
 • Когато пътувате, вие отговаряте за създаването на билет за деня за вашата карта за пътуване, като използвате специалното мобилно приложение на мобилното си устройство. За целта трябва да сте свързани към интернет. 
 • Създаването на билет за деня или добавянето на етап към маршрута е възможно от момента, в който картата за пътуване бъде активирана на мобилното устройство, до и включително в действителния ден за пътуване, при условие че датата на пътуването попада в рамките на общата валидност на картата за пътуване.
 • Винаги дръжте на разположение вашия паспорт или личната си карта, тъй като кондукторите могат да ги проверят заедно с картата за пътуване (и резервацията, ако е приложимо).
 • Трябва да сте свързани към интернет, за да създадете дневен билет за картата за пътуване. За показването или редактирането на картата за пътуване, например за да добавите или премахнете етап от пътуването, няма нужда да сте свързани към интернет.
 • Ако картата за пътуване остане „неактивна“ за повече от 72 часа (т.е. приложението не е свързано към интернет за повече от 72 часа), вече няма да можете да генерирате билети. Ще бъдете уведомени 24 часа предварително чрез мобилното приложение (дори ако сте офлайн и при условие, че сте активирали уведомленията), така че ще можете да намерите интернет връзка навреме, преди картата ви за пътуване да стане неактивна.

B.6 Как да използвам входящото и изходящото пътуване?

Можете да използвате своя Interrail Global Pass във вашата страна на пребиваване или гражданство два пъти — за едно изходящо пътуване (напускане на вашата страна) и едно входящо пътуване (влизане във вашата страна). Това не са непременно първото и последното пътуване — те могат да се извършат по всяко време от вашето пътешествие. Ако се нуждаете от повече от едно изходящо и входящо пътуване, например за да прекосите вашата собствена страна по време на пътешествието, винаги можете да си купите допълнителни билети от една точка до друга от железопътния превозвач във вашата страна. Изходящите и входящите пътувания трябва да бъдат извършени по време на валидността на вашата карта за пътуване.

Освен че трябва да отбележите дните на пътуване в календара на вашата карта за пътуване (т.е. върху самата карта), ако използвате изходящо или входящо пътуване по време на вашия период на пътуване, трябва да отбележите тези дати и в специално предвидените за това полета в дневника, който придружава вашата карта за пътуване. В този дневник трябва също да посочите данните за конкретното пътуване (дата, час и гари). Повече информация ще намерите на уебсайта на Interrail.

В.7 Какво представлява фиксираният вариант за пътуване?

Фиксираните карти за пътуване са с фиксирани дати, които не можете да променяте, след като изпратите своя формуляр за резервация. Фиксираните карти за пътуване се резервират във втора класа. Броят държави, които можете да посетите с този вариант, е ограничен до 2. Поради това този вариант може да се окаже неподходящ, ако искате да посетите няколко държави. Ако обаче искате да посетите само една държава, съседна на вашата, фиксираният вариант е добро решение. За пътуването с фиксирани карти няма разходи за резервация, но максимално допустимият бюджет е 258 евро.

След като кандидатствате за фиксирания вариант за пътуване, външният изпълнител, определен от Европейската комисия за уреждане на резервациите за пътуване, ще ви потвърди осъществимостта на вашия маршрут в рамките на 5 работни дни. Ако фиксираният вариант се окаже неподходящ за вашите планове за пътуване, изпълнителят ще ви препоръча гъвкавия вариант.

За да добиете по-ясна представа за осъществимостта на вашите планове, ви препоръчваме да разгледате уебсайтовете Allaboard или Rome2Rio, където ще видите дали можете да пропътувате вашия маршрут с влак, колко прекачвания и влакове са необходими, колко дълго ще ви отнемат пътуванията и приблизително колко ще ви струва това.

В.8 Каква е разликата между фиксирания и гъвкавия вариант за пътуване?

Вижте инфографиката: Гъвкав и фиксиран вариант за пътуване (pdf)

Гъвкав вариант за пътуване

Фиксиран вариант за пътуване

Датите, на които пътувате, остават гъвкави. Имайте предвид, че ще трябва да изберете първия ден за пътуване. От този ден започва да тече едномесечната валидност на картата за пътуване. Можете да отмените посочения първи ден за пътуване по всяко време преди началото на този ден (00:00 ч. централноевропейско време). След като съответният ден за пътуване е започнал, повече не е възможно да го отмените. Не можете да отменяте ден за пътуване, който е в миналото.

Трябва да изберете фиксирани дати за пътуване, които не можете да променяте, след като изпратите своя формуляр за резервация.

Можете да пътувате през период от един месец и да пътувате физически през определен брой дни (т.е. в рамките на този месец можете да прекарате няколко дена, пътувайки с влак). Гъвкавият вариант ви позволява да пътувате до множество държави от ЕС! Можете да ползвате толкова влакове, колкото искате в рамките на ден за пътуване.

Можете да посетите до 2 държави, които са членки на Европейския съюз към момента на определянето на наградените (това не включва държавата, от която потегляте, нито държавите, които прекосявате), през период от максимум един месец.

Избраните кандидати могат да пътуват в последователни дни или в различни моменти от периода на валидност на картата за пътуване. Те могат да пътуват с влакове на европейски железопътни компании, както и с определени фериботи и други видове транспорт, избрани от изпълнителя, определен от Европейската комисия. 

Моля, имайте предвид, че за определени влакове може да е нужно да се запазят места. В тези случаи избраните кандидати трябва сами да запазят местата си преди или по време на периода си на пътуване. Европейската комисия не покрива допълнителните разходи за запазване на места или други разходи, възникнали по време на пътуването.

Съществува бюджетно ограничение от 258 евро, което трябва да се спази. Затова се уверете, че желаният от вас маршрут е изпълним в рамките на този бюджет.

В.9 Само с влак ли се пътува?

Участниците по правило пътуват с влак. Въпреки това, за да се гарантира възможно най-широк достъп, DiscoverEU ще предлага алтернативни видове транспорт, като например фериботи и автобуси, отчитайки ограниченията, свързани с околната среда, времето и разстоянията. Пътуването със самолет ще бъде възможно само в изключителни случаи.

Изключенията включват:

 • младежи, живеещи в деветте най-отдалечени региона (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови);
 • младежи, живеещи в страните/регионите, които не са достъпни с гореспоменатите видове транспорт (влак, ферибот и автобус);
 • младежи, които трябва да пътуват повече от 18 часа, за да прекосят границата на държавата на заминаване;
 • младежи с намалена подвижност или увреждания. Всеки случай се оценява поотделно.
 • Избраните кандидати, които живеят в Кипър, Малта или Ирландия, могат да пътуват със самолет.

Само едно двупосочно пътуване от/до държавата на произход може да бъде със самолет. След това младежите трябва да пътуват с влак или друг вид транспорт (с изключение на частни автомобили и автобуси под наем).

B.10 Мога ли да посетя различни места в една и съща държава?

Можете да пътувате до колкото градове желаете (включително във вашата страна на произход), при условие че посетите поне една чужда страна и не превишите броя на дните за пътуване.

В.11 Ами ако ми се наложи да отменя своето пътуване или да го променя?

Всички евентуални такси за отмяна или промяна се покриват от вас. Не е предвиден допълнителен бюджет за покриване на разходи от този вид, независимо от причината. Съществуват частни пътнически застраховки, които покриват подобни разходи.

Ако желаете да се откажете от участие, моля, изпратете електронно писмо до изпълнителя. В такъв случай кандидат от списъка с резерви ще получи вашата карта за пътуване. Ще получите електронния адрес на изпълнителя, ако бъдете избран/а за участие.

Ако сте избрали гъвкавия вариант за пътуване и искате да промените първия си ден за пътуване, можете да го направите по всяко време преди началото на този ден (00:00 ч. централноевропейско време) в мобилното приложение (вж. В.5). Ако искате да отмените пътуването си, трябва да се свържете с изпълнителя. Ако сте избрали фиксирания вариант, трябва да се свържете с изпълнителя. 

B.12 Как мога да се подготвя за пътуването?

На Европейския младежки портал ще намерите практическа информация и съвети за пътуването в Европа. По време на пътуването трябва да носите със себе си валиден документ/карта за пътуване. Вие носите отговорност за всичко, свързано с този документ (валидност и др.).

По закон сте длъжни да притежавате валиден паспорт или лична карта, когато пътувате в Европейския съюз. Имате нужда и от валидна здравна застраховка за целия период на пътуването. Вие носите отговорност за всичко, свързано с този документ (валидност и др.).

В.13 Какви са правата ми като пътник?

Запознайте се с правата си на пътник в раздела за пътуванията на Европейския младежки портал. Младите хора с увреждания могат да се запознаят с правата си тук. Имайте предвид, че всички разпоредби за хората с увреждания се разглеждат за всеки отделен случай, което им позволява по-лесно да планират пътуването си.

В.14 Технически проблеми с вашия формуляр за резервация

В случай на технически проблем, ако например не получите код/електронно съобщение за потвърждение, или при неправилно подадени данни, моля, свържете се с изпълнителя, отговарящ за резервациите. Ще получите електронния адрес на изпълнителя, ако бъдете избран/а за участие. Ако не знаете електронния адрес, можете да се свържете с изпълнителя, като изпратите лично съобщение до European Youth (Европейска младеж) във Facebook.

В.15 Ние пътуваме като група, но на един от нас се налага да се върне по-рано. Могат ли останалите членове на групата да продължат пътуването си?

Да, това е възможно, ако изберете гъвкавия вариант за пътуване.

В.16 Мога ли да пътувам с група, ако съм избран/а за участие като отделно лице?

Когато избирате гъвкавия вариант за пътуване, можете да пътувате с група, да сменяте групи и дори посоката на пътуване по всяко време.

По време на процеса на резервация посочете същата начална дата като участниците, с които искате да пътувате.

Формулярът за резервации се актуализира автоматично всеки ден в полунощ и позволява резервиране не по-рано от 14 дни преди датата на заминаване. 

В.17 Сам/а ли трябва да резервирам билетите си за пътуване?

Не. Не запазвайте билетите си за пътуване сами, тъй като средствата за билети, закупени отделно, няма да се възстановяват. Картите за пътуване по линия на DiscoverEU ще бъдат резервирани, закупувани и доставяни изключително и само от изпълнителя, определен от Европейската комисия.

За предпочитане е също да не резервирате и плащате за настаняване, преди да се уверите на кои дати ще пътувате и преди да получите своята карта за пътуване.

В.18 Каква е стойността на картата за пътуване?

По правило всеки участник ще има право на карта за пътуване на стойност 258 евро. Пътува се само във втора класа. Тази сума обаче може да бъде по-висока в някой от следните изключителни случаи:

 • за участници, пътуващи от най-отдалечените региони (т.е. Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови) до континентална Европа. След като участниците пристигнат на континента важи основното правило;
 • за участници извън територията на гореспоменатите най-отдалечени региони, които имат право да пътуват със самолет до континентална Европа. След като пристигнат на континента, важи основното правило;
 • в някои специфични ситуации, които се оценяват поотделно (напр. избрани кандидати, живеещи на острови, които са част от ЕС), е възможно да бъде покрито допълнително пътуване с влак/ферибот/автобус;
 • за участници с намалена подвижност и/или специални потребности. Разходите ще се оценяват за всеки отделен случай в зависимост от техните нужди. Разходите за специална помощ (придружител, куче водач за участници с увредено зрение и др.) е възможно да бъдат покрити, въз основа на подходящи документи за обосноваване на специалните нужди и в съответствие с националното законодателство на държавата членка на пребиваване.

В.19 Какво представляват разходите за запазване на места и включени ли са те в гъвкавия вариант за пътуване?

Не, разходите за резервиране на места не са включени в гъвкавата карта за пътуване. За повечето бързи и международни влакове, за някои влакове InterCity и за всички нощни влакове се изисква да имате запазено място. С вашата карта за пътуване обаче можете лесно да пътувате без запазено място с редица местни и регионални влакове. Това означава, че можете да пътувате между два града, свързани с високоскоростна ЖП линия, по по-бавни или алтернативни маршрути, обслужвани от регионални влакове, за да избегнете разходите за резервация. С приложението Rail Planner можете лесно да скриете влаковете, за които са нужни резервации, когато планирате вашето пътуване. Резервациите на места са включени във фиксирания вариант за пътуване (вж. правилото в точка В.6).

В.20 Покриват ли се разходите за застраховка за пътуване, настаняване, дневни разходи или други разноски, свързани с пътуването?

Не. Инициативата не включва застраховка за пътуване. Отговорност за своята застраховка носи единствено участникът. Освен това разходите за настаняване и храна, както и разходите, породени от предпочитанията на участниците (напр. заминаване от друга държава), и всички други разходи, свързани с пътуването, се покриват само от участниците. Изпълнителят предлага намаления за настаняване, съхранение на багаж и много други услуги в цяла Европа (вж. офертите на портала Eurail).

Участниците трябва да имат подходяща здравна застраховка и застраховка за пътуване за цялото времетраене на пътуването. Националната здравна осигуровка на участниците обикновено осигурява базово здравно покритие по време на престоя им в друга страна от ЕС чрез Европейската здравноосигурителна карта. Въпреки това покритието на Европейската здравноосигурителна карта или на частната здравна застраховка може да не включва всички възможни случаи, особено ако е необходимо репатриране или специфична медицинска намеса. В подобни случаи е препоръчителна допълнителна частна застраховка.

В.21 Европейската комисия ще помогне ли на участниците с резервациите за настаняване?

Не. Отговорност за своето настаняване носи единствено участникът. Моля, не резервирайте настаняване, преди да получите вашата карта за пътуване.

В.22 Къде мога да намеря информация за настоящите ограничения за пътуване в ЕС?

Участниците могат да намерят информация за различните мерки, въведени в държавите членки, като например изисквания за карантина и тестване на пътниците, на уебсайта re-open EU. Той съдържа също така информация за цифровия COVID сертификат на ЕС, за да се подпомогне упражняването на правото на свободно движение, както и за мобилните приложения за проследяване на контактите и предупреждаване във връзка с коронавируса. Информацията се актуализира често и е достъпна на 24 езика. Тя следва да помогне на участниците да планират пътуването си в Европа, като същевременно останат в безопасност и добро здраве.

Г. ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ

Г.1 Къде мога да намеря повече информация за правилата на конкурса DiscoverEU?

Правилата на конкурса DiscoverEU са публикувани на Европейския младежки портал

Г.2 Къде мога да намеря повече практическа информация за условията за пътуване?

Ако ви изберат за участие, ще получите връзка към формуляра за резервации и към често задаваните въпроси за всички логистични аспекти, свързани с пътуването. Ще получите също координати за връзка с изпълнителя, избран от Комисията. Няма да се осъществява комуникация по телефона — цялата комуникация е в писмена форма.

Ако се нуждаете от информация, помощ или съвет по време на вашето пътуване, можете да се свържете с различни служби:

Ако нещата се объркат

 • Наберете 112, за да се свържете със службите за спешна помощ във всяка страна на ЕС и от всеки телефон — стационарен или мобилен. Обаждането е безплатно.
 • В случай на загуба или кражба, подайте жалба до местната полиция. Когато предявявате застрахователен иск или иск за обезщетение, ще трябва да приложите полицейския доклад. Незабавно анулирайте всички изгубени или откраднати дебитни или кредитни карти. Ако откраднат паспорта ви, сигнализирайте за това на консулството или посолството на вашата държава и на полицията.

За връзка с ЕС

 • По телефона или по електронната поща: Евродеск е информационна служба за младежта, която ви помага да намерите отговори на вашите въпроси за европейски възможности (напр. за европейски програми за доброволчество, учене или стажове в чужбина). Моля, имайте предвид, че те няма да могат да ви помогнат по технически въпроси, свързани с пътуването по линия на DiscoverEU. На тези въпроси ще може да отговори изпълнителят, който ще се свърже с вас (ако бъдете избран/а за участие). Можете да се свържете с най-близкия център „Евродеск“, като използвате данните от интерактивната карта (https://map.eurodesk.eu/).
 • Онлайн: информация на всички официални езици на Европейския съюз ще намерите на уебсайта Europa.
 • Лично: в цяла Европа има стотици местни информационни центрове на Европейския съюз. Потърсете адреса на най-близкия център.
 • По телефона или по електронната поща: Europe Direct е служба, която отговаря на вашите въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете със службата по телефона на безплатния номер 00 800 67 89 10 11 (някои мобилни оператори не позволяват достъп до номера, започващи с 00800, или могат да ви таксуват за обаждането) или по електронната поща.
 • Прочетете за Европа: множество публикации за ЕС са само на едно щракване разстояние на уебсайта EU Bookshop.
 • Представителства на Европейската комисия: представителствата изразяват позицията на Европейската комисия и следят за общественото мнение в съответната страна. Те предоставят информация за ЕС чрез прояви и разпространение на брошури, дипляни и други материали.
 • Информационни бюра на Европейския парламент: тяхната роля е да повишават осведомеността за Европейския парламент и Европейския съюз и да насърчават хората да гласуват на изборите за Европейски парламент.

Г.3 Информация за коронавируса

Ако се притеснявате във връзка с коронавируса, можете да намерите най-актуалната информация на уебсайта на Европейската комисия.