Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

#DiscoverEU photo & video #Competition


#DiscoverEU photo & video #Competition
Take part in the DiscoverEU Competition and have a chance to win amazing prizes. The central question of our competition is:

What have you explored this year with #DiscoverEU? 

  1.  Share photos or short videos (max. 15 seconds) on your public Instagram or Twitter
  2.  Add the #DiscoverEU and #Competition hashtags in your post.
  3.  Add the location of your content (geotag) to see your photo on the map!
  4.  Fill in the survey via bit.ly/DiscoverEUcomp2019
  5.  Ask your friends to 'like' your photo/video.

The competition is only open to the selected participants under the #DiscoverEU December 2018 application round.

The winners will receive a prize worth of 100 EUR.

Show us what you have explored and discovered during your travels and you could be one of the lucky winners!

Read the full Terms & Conditions

Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες;

Εάν έχεις ερωτήσεις για το DiscoverEU, αναζήτησε τις απαντήσεις στη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις. Εάν δεν βρεις στη σελίδα αυτή τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, επικοινώνησε απευθείας μαζί μας κάνοντας κλικ στο «Ρώτησέ μας!» Στόχος μας είναι να απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις μέσα σε πέντε ημέρες.
Ρωτησε μαΣ!