Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Komunikačné materiály


Komunikačné materiály


V záložkách ponuky na strane obrazovky nájdeš materiály na propagáciu iniciatívy DiscoverEU alebo podrobnejšie informácie o tejto iniciatíve. Nachádzajú sa tam rôzne materiály, ako sú informačné prehľady, infografiky, videá, ale aj plagáty a materiály vhodné na použitie na sociálnych médiách. Rovnako tam môžeš nájsť aj súbor nástrojov pre vizuálnu identitu.

Potrebuješ viac informácií?

Ak máš otázky o iniciatíve DiscoverEU, prečítaj si odpovede na stránke venovanej najčastejším otázkam. V prípade, ak na nej nenájdeš hľadané informácie, klikni na ikonu „Opýtaj sa nás!“ a napíš nám. Usilujeme sa na všetky otázky odpovedať do štyroch pracovných dní.
Opýtaj sa nás!