Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Ansök till DiscoverEU


Tack för ditt intresse. Ansökningstiden har nu gått ut. En andra ansökningsomgång startar till hösten (exakt datum kommer senare).