Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Кандидатстване за DiscoverEU


Благодарим Ви, че кандидатствате за DiscoverEU.

Преди да продължите, моля, отговорете на следните въпроси, за да потвърдите, че отговаряте на условията за участие, и че сте съгласни с правилата на конкурса DiscoverEU, както и със специалната декларация за поверителност на Европейския младежки портал, която включва информация за това как ще използваме вашите данни.

Format: 21/06/2018
Правила на конкурса
Защита на личните данни