Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Кандидатстване за DiscoverEU


Благодарим за изразения интерес! Настоящият период за кандидатстване приключи. Следващият кръг на кандидатстване ще започне през есента (точната дата ще бъде обявена по-късно).