Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Zúčastni se Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 2018!

Pokud si myslíš, že na evropském povědomí záleží, zúčastni se této soutěže a vyhraj ceny.
Tato cena je udílena projektům, které vytvořili mladí lidé a jejichž cílem je posilovat porozumění, napomáhat rozvoji společného smyslu evropské identity, a nabízet praktické příklady Evropanů žijících společně v jednom společenství. Projekty se mohou zaměřovat na organizování různých akcí pro mládež, mládežnických výměn či online projektů s evropským rozměrem.
 
Kdo se může zúčastnit?
Občané či obyvatelé jedné z 28 zemí EU ve věku mezi 16 a 30 roky.

Jednotlivci či skupiny osob. 

 

Ceny
- Nejlepší projekt získá 7.500 EUR, druhý 5.000 EUR a třetí 2.500 EUR.
- Zástupci 28 vybraných národních projektů budou pozváni do Cách na čtyřdenní pobyt a na slavnostní předání cen, které se uskuteční dne 8. května 2018.
- Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupci Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.
- Jako součást ocenění budou vítězové pozváni na návštěvu Evropského Parlamentu (v Bruselu či ve Štrasburgu).

 

Jak se přihlásit?

Je možné podat přihlášku ve všech oficiálních jazycích Evropské unie.

Přihlášené projekty musí již  být zahájeny a musí:
a) končit v aktuálním kalendářním roce a před uzávěrkou přihlášek do ceny (od 1.ledna 2017 do 29. ledna 2018)  nebo
b) stále probíhat.

 

Uzávěrka pro přihlášky: 19. února 2018

 

Více najdete zde.

 

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je každoročně udělována společně Evropským parlamentem a Nadací Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.

Pro bližší informace můžete kontaktovat národní informační kanceláře Evropského parlamentu.

Zveřejněno: po, 04/12/2017 - 14:52


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz