Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Navyšme rozpočet Erasmus+: podepiš petici!

Erasmus+ poskytuje granty na aktivity jako jsou studentské a mládežnické výměny a dobrovolnictví (EDS) v oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Navýšený rozpočet programu Erasmus+ znamená , že by mohlo mít více lidí lepší přístup k širší nabídce možností!

Tento třicet let starý program změnil životy 9 milionům Evropanů - vzdělavatelů, studentů, žáků, ředitelů škol, dospělých, výzkumníků, poskytovatelům odborného vzdělávání, učitelů a pracovníků s mládeží. Poskytuje skvělé příležitosti ve vzdělávání a spolupráci a přispívá k modernizaci našich vzdělávacích systémů. 

Není divu, že Erasmus je často nazýván největším úspěchem EU. Nicméně tento úspěch zatím ovlivnit jen velmi omezenou skupinu populace EU. Pouze 4 miliony lidí (okolo 0,8% občanů EU) se podle odhadů zapojí do programu Erasmus+ v období 2014-2020. Rozpočet na toto období tvoří pouze 1,4% z celkového rozpočtu EU. Je to skutečně dost pro nejúspěšnější program EU?

Platforma pro celoživotní vzdělávání, Evropské fórum mládeže a Eurodsk spustili kampaň  Erasmusx10 vyzývající k ambicióznějšímu programu. Navýšením rozpočtu Erasmu+ by umožnilo většímu množství jednotlivců získat zkušenosti s mobilitou, což by zlepšilo jejich životní vyhlídky na vyšší zaměstnatelnost a silnější společenskou a občanskou participaci. 

Připojte se k nám - podepiště petici a žádejte o skutečné investice do programu Erasmus+!

#Erasmusx10

Zveřejněno: po, 04/12/2017 - 12:23


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz