Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Začni s dobrovolnictvím!

Kurz dobrovolnictví Nová Akropolis
Kurz dobrovolnictví
Chtěl/a by ses věnovat dobrovolnictví, ale váháš, protože jsi nikdy nic podobného nedělal/a? Přihlas se na kurz dobrovolnictví, kde získáš potřebné zkušenosti!

Dobrovolnictví je velmi konkrétní způsob, jak aktivně žít a podporovat skutečnou kulturu založenou na hodnotách, které jsou základem každé civilizace. Být dobrovolníkem je závazkem k sobě samému i k ostatním. Pokud je pravdou, že dobrá vůle a dobré úmysly jsou skvělým začátkem, pak je též pravdou, že pouze to nestačí, když je třeba zasáhnout účinně a někdy i v situacích, kdy je ohroženo zdraví či dokonce život. Opravdové a důsledné dobrovolnictví musí být svými principy upřímně spojeno s vůlí a touhou přispět ke zlepšení světa kolem nás a ochraně těch, kteří trpí, ale též s technickými znalostmi, díky nimž je schopno uskutečnit své cíle.

Kurz pořádá Nová Akropolis od roku 2017. Zahrnuje jak technické dovednosti, tak i filozofická témata týkající se jednotlivce a společnosti.

Obsahem kurzu jsou teoretická i praktická témata, např.:

  • etika a dobrovolnictví,
  • ekologie vnitřní a vnější,
  • organizace a řízení času,
  • hodnoty soužití a práce v týmu,
  • civilní ochrana a první pomoc,
  • požární prevence,
  • orientace a práce s mapou,
  • praktická cvičení z psychologie.

Délka kurzu: 30 výukových hodin a 4 praktická cvičení v přírodě. Na úvodní přednášku je vstup volný.

Více informací najdeš zde.

Další informace

1100 Kč – 1540 Kč

Všechny věkové skupiny

Internetové stránky akce:

http://www.akropolis.cz/prihlaska?type=kurzd

Pořadatel

Název:

Nová Akropolis Praha

Adresa:

Varšavská 19, 120 00 Praha 2 - Česká republika

Internetové stránky:

http://www.akropolis.cz/

E-mailová adresa:

nova@akropolis.cz

Telefonní číslo:

608 501 040

venue

Nová Akropolis Praha, Varšavská 19, 120 00 Praha 2

Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz