Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Akční plán pro práci s mládeží a mládežnickou politiku

Action Plan
Action Plan
Jak propagovat evropskou integraci v regionu západního Balkánu? Odpověď na tuto otázku ve formě návrhu akčního plánu pro práci s mládeží a mládežnickou politiku přinesly výstupy Mládežnického setkání Evropy a západního Balkánu v Lublani.

Padesát pět pracovníků s mládeží, tvůrců politik a stakeholderů z relevantních organizací se setkalo v září 2016 v Lublani na Mládežnickém setkání Evropy a západního Balkánu s názvem "Propojování práce s mládeží a mládežnické politiky" s cílem zajistit, že práce s mládeží má slovo v rozvoji mládežnické politiky.

 

Účasníci z 15 programových zemí Erasmu+ a partnerských zemí z regionu Západního Balkánu navrhli akční plán s následujícími doporučeními pro práci s mládeží a mládežnickou politiku:

  • posilování občanského vzdělávání v prostředí neformálního vzdělání;
  • podpora podnikání mládeže v nefomálním vzdělávání;
  • podpora aktivní účasti mladých lidí při tvorbě politik; 

  • rozvoj mediální gramotnosti skrz práci s mládeží; 

  • zefektivnění propagace a dostupnosti existujících programů; 

  • vytvoření užších vazeb mezi formálním a neformální vzděláním.

 

Tento plán ustavuje doporučení pro pracovníky s mládeží a tvůrce politik v sektoru mládeže v oblastech jako jsou evropské občanství, participace mládeže, sociální začleňování, zaměstnanost mládeže a zaměřuje se na minulost a boj s radikalismem a extremismem.

 

Proč? V regionu západního Balkánu vede ekonomická a uprchlická krize k nárustu skepticismu vůči Evropě a vyvolává nárůst národního extremismu, pravicového populismu a demokratickou nestabilitu.

 

Jako odpověď na toto dění usiluje "berlínský proces" o rozvoj stability a bezpečnosti skrz silnější vazby s regionem západního Balkánu a jeho podporu. V oblasti mládeže je tento proces zarámován v Pozitivní agendě pro mládež na západním Balkáně, iniciované Slovinskem na Brdo summitu v roce 2015, na což navázala konference zaměřená na propojování mládeže v Pařiži v roce 2016.   

Zveřejněno: po, 13/03/2017 - 11:22


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz