Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Stáže u OSN – lidská práva

© United Nations
© United Nations
Na ochraně lidských práv se můžete podílet i tak, že se zúčastníte 2–6měsícní stáže ve Výboru OSN pro lidská práva (UN OHCHR) ve Švýcarsku.

Co budete přesně dělat?

Jako stážista u OHCHR se budete podílet na:

 • výzkumu otázek spojených s lidskými právy
 • přípravě analytických zpráv
 • poskytování administrativní podpory během zasedání
 • operacích v terénu a na podpoře dalších aktivit OHCHR.

 

Můžete se přihlásit i vy?

Musíte splňovat tyto podmínky:

 1. během celé doby stáže musíte být zapsáni na postgraduálním studiu (nebo jeho ekvivalentu)
 2. musíte získat potřebná víza a být schopni přicestovat do Švýcarska
 3. musíte být schopni zaplatit výdaje na cestu a ubytování a také pokrýt své životní náklady
 4. pokud budete vybráni, musíte předložit platný doklad zdravotního pojištění během vašeho pobytu ve Švýcarsku, lékařské potvrzení o dobrém zdravotním stavu a také doklad o zápisu na postgraduálním studiu (nebo jeho ekvivalentu)
 5. být schopni plynně komunikovat anglicky nebo francouzsky.

 

Jak se přihlásit?

Vyplněný formulář přihlášky zašlete spolu s dalšími nezbytnými dokumenty. Další potřebné informace najdete na internetových stránkách OHCHR.

 

Lhůty pro podávání přihlášek

OHCHR pořádá ročně dvě výběrová řízení pro stážisty:

 • přihlášky pro výběrové řízení v květnu/červnu musí dojít do 30. dubna
 • přihlášky pro výběrové řízení v listopadu/prosinci musí dojít do 31. října

Přihlášky mohou být akceptovány i mimo tato dvě období.

Délka stáže je minimálně 2 měsíce a lze ji prodloužit maximálně až na 6 měsíců.

 

Zveřejněno: út, 14/05/2013 - 17:08


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz