Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Stipendijní program YouthActionNet

© fotolia.com - vladgrin
© fotolia.com - vladgrin
Jste mladý podnikatel či podnikatelka ze sociální oblasti a zasazujete se o sociální změnu nebo práva dětí? Můžete získat podporu ve formě stipendia z programu Youthactionnet!

Stipendijní program TheYouthActionNet se zaměřuje na mladé podnikatele v sociální oblasti z celého světa, kteří k řešení otázek mezinárodního významu uplatňují inovační přístupy.

Každý rok je vybráno 20 mladých podnikatelů ze sociální oblasti, kterým je uděleno roční stipendium, které zahrnuje:

· získávání dovedností – celoroční příležitosti ke vzdělávání prostřednictvím dynamického vzájemného učení, spolupráce a sdílení v okruhu mladých vizionářů. Toto vzdělávání se zaměřuje na šest aspektů práce ve vedoucí pozici: osobní, vizionářský, politický, kooperativní, organizační a společenský.

· budování kontaktů a zdrojů – přístup k potenciálním zdrojů na podporu stipendistů a jejich projektů, včetně dobrovolníků, mentorů a grantů. Příležitosti ke získávání kontaktů a ke spolupráci s účastníky projektů nadace a partnery, členství v celosvětové síti stipendistů a absolventů programů YouthActionNet.

· propagace – školení v oblastech, jako je plánování v komunikaci, využití médií, prezentační dovednosti a inovační využití nových technologií v oblasti sdělovacích prostředků, přístup ke globálním propagačním platformám a médiím.

 

Jak podat přihlášku

Musíte splňovat tyto podmínky:

  • věk 18–29 let
  • jste zakladatelem fungujícího projektu/organizace nebo vedoucím projektu v nějaké organizaci a můžete prokázat jeden rok praxe a výsledků při organizování společenských změn
  • Velmi dobrá znalost angličtiny (přihlášky musejí být předloženy v angličtině)
  • budete plně k dispozici k datu, které bude stanoveno

Pokud podmínky splňujete, stačí se zaregistrovat a podat přihlášku na internetu. Budou opět přijímány od února 2013.

 

„Byl to můj první pobyt s podnikateli ze sociální oblasti. Sešli jsme se z celého světa. Vyměňovali jsme si poznatky o tom, jak lépe řídit naše organizace. Velmi cenná zkušenost a především příjemné zjištění, že se této práci nevěnuju sám.“
slova jednoho ze stipendistů

 

Nadace „International Youth Foundation“ zahájila svou činnost v roce 2001. Její program poskytuje podporu a uznání mladým lidem, kteří usilují o pozitivní společenské změny.

 

Zveřejněno: út, 14/05/2013 - 17:29


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz