Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Program Mládež pro Evropu – výměnné pobyty a jiné projekty mládeže

Youth exchange, 2012 © Pavel Jan
Youth exchange, 2012 © Pavel Jan
Zúčastníte-li se některého projektu organizovaného v rámci programu „Mládež pro Evropu“, budete si moci vyzkoušet, co to znamená být aktivním evropským občanem. Zároveň budete mít příležitost setkat se s mladými lidmi z jiných zemí. Podívejte se, o jaké typy projektů jde.

 

V rámci programu Mládež pro Evropu se organizují výměnné pobyty, mládežnické iniciativy a projekty seznamující mládež s tím, jak funguje demokracie v praxi. Všechny jsou součástí evropského programu Mládež v akci. O co v nich jde?

 

Výměny mládeže

Akce „Slainte agus An Oige“ v severoirském městě Omagh se zúčastnilo 40 mladých lidí z Irska, Litvy, Polska a Spojeného království. Cílem projektu bylo motivovat mládež ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím sportovních a jiných aktivit na čerstvém vzduchu. Účastníci měli možnost vyzkoušet si nejen různé sporty, ale i zapojit se do několika praktických seminářů. Součástí programu byla prezentace historie a kulturního dědictví každé země, kterou si účastníci připravili ve skupinkách. Akce mladým lidem pomohla zvýšit si sebevědomí, naučit se pracovat v týmu, rozšířit si obzory, dozvědět se něco nového o jiné kultuře a ocenit dědictví ostatních zemí.

 

Národní iniciativa mládeže

Skupina 12 mladých lidí z Turecka spolupracovala s místní nevládní organizací na vzdělávacím projektu, jehož cílem bylo naučit děti žijící ve špatných sociálních podmínkách základní počítačové dovednosti. Aby měl jejich projekt evropskou dimenzi, rozhodli se jeho účastníci provést výzkum situace dětí v podobné životní situaci v ostatních evropských zemích. Poté své poznatky, které z průzkumu vzešly, sdíleli s ostatními a diskutovali o podobnostech a rozdílech okolností, v nichž se tyto děti v jednotlivých členských zemích nacházejí.

 

Mládežnický projekt na téma demokracie v praxi

Dvě skupiny mladých lidí – jedna z finských obcí Mynämäki a Lieto a druhá z norského městečka Kjøllefjord – se rozhodly společně realizovat projekt, díky kterému si mohly vyzkoušet, jak funguje demokracie v praxi. Účastníci projektu byli ve věku od 15 do 17 let a pocházeli z malých, odlehlých obcí. Někteří z nich byli zapojeni do činnosti místní rady mládeže. Prostřednictvím tohoto projektu chtěli jeho účastníci lépe porozumět tomu, jak funguje rozhodovaní na úrovni místní správy, a setkat se s místními zastupiteli. Proto vytvořili simulaci „vesnice“, v jejíž radě mladí lidé rozhodují a seznamují se s tím, jak funguje zastupitelská demokracie.

Další informace o této iniciativě a jiných projektech programu Mládež v akci.

 

Jak podat přihlášku

Podmínky, které musíte splňovat:

  • věk 13–30 let nebo aktivní činnost v mládežnické organizaci či práce s mládeží
  • státní příslušnost jedné ze zemí, které se programu mohou účastnit.

Další informace o tom, jak se přihlásit.

Pokud vy i váš projekt podmínky splňujete, můžete zaslat přihlášku buď Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), nebo národní agentuře pro mládež vaší země.

 

Lhůty

Pokud chcete předložit projekt u národní agentury, můžete tak učinit každý rok ve třech termínech:  

  • 1. února – u projektů, které budou zahájeny v období od 1. května do 31. října
  • 1. května – u projektů, které budou zahájeny v období od 1. srpna do 31. ledna
  • 1. října – u projektů, které budou zahájeny v období od 1. ledna do 30. června

 

Pokud chcete předložit projekt u výkonné agentury EACEA, můžete tak učinit každý rok rovněž ve třech termínech:

  • 1. února – u projektů, které budou zahájeny v období od 1. srpna do 31. prosince
  • 1. června – u projektů, které budou zahájeny v období od 1. prosince do 30. dubna
  • 1. září – u projektů, které budou zahájeny v období od 1. března do 31. července