Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Studium v zahraničí na vlastní pěst: Jak se stát freemoverem, 2. část

Už víš, kam bys chtěl jako freemover vycestovat? Začal jsi psát motivační dopis, máš zpracovaný plán pro studium? Abys mohl vycestovat, budeš potřebovat také finance. Naštěstí existuje několik cest jak je sehnat.

V první části článku ses dozvěděl, jak se stát freemoverem, druhá ti napoví, jak sehnat finanční zdroje.

Kromě financování z vlastních prostředků, se nabízí zhruba pět možností. Na domácí půdě jsou to univerzitní prostředky (na Univerzitě Karlově například Fond mobility UK) a stipendia Domu zahraniční spolupráce (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/), případně rozličné domácí nadace. V zahraničí můžeš využít dva typy veřejné podpory – stipendijní program na zahraniční univerzitě nebo různé typy veřejné podpory (vládní, ministerská stipendia apod.).

Protože na stipendia neexistuje právní nárok a stipendijní organizace si samy určují pravidla při výběru stipendistů, doporučuje se kombinovat různé zdroje financování. Kromě zvýšení svých šancí díky kombinování máš také možnost získat více peněz. Ne každé stipendium totiž pokrývá 100 % tvých nákladů. Ne všechny stipendia lze nicméně kombinovat (nemůžeš například získat současně podporu z Fondu mobility UK a jiného zdroje z prostředků MŠMT).

  • Fond mobility UK

Pokud jsi studentem Univerzity Karlovy a vyjíždíš na jeden až dva semestry, můžeš využít FM UK. Fond dále podporuje krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí. Víc informací najdeš na (https://www.cuni.cz/UK-43.html/)

  • Dům zahraniční spolupráce – Akademická informační agentura

DZS je příspěvkovou organizací MŠMT. Akademická informační agentura je jeho součástí, která shromažďuje informace o nabídkách studijních pobytů a organizuje také stipendijní výběrová řízení. Nabídky nejsou specifikovány na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si sám vyhledáš univerzitní studia, která tě zajímají. V rámci mezinárodních dohod existují 2 hlavní formy finanční podpory:

Výběrová řízení – pro studenty všech veřejných VŠ. Výběrové řízení se vypisuje ve formě pohovoru. Na některé studijní pobyty je prováděn výběr pouze na základě předložené dokumentace uchazečů.

Rozpisy kvót – stipendijní místa přidělená konkrétním veřejným VŠ. Nominace provádí rektorát tvé univerzity na základě podaných žádostí.

Další možností v rámci DZS je středoevropský výměnný program CEEPUS. Více informací hledej na http://www.dzs.cz/cz/ceepus/studenti/.

Pokud tě láká studium v Rakousku, můžeš využít podpory v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko, který opět najdeš na webu DZS – http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/prehled-stipendii/.

Důležité odkazy

Přehled českých i zahraničních nadací a grantových agentur hledej i na stránkách tvé domácí univerzity v sekci Zahraniční studium. Pokud tvá univerzita žádné informace na svých webových stránkách neposkytuje, můžeš se obrátit na zahraniční portály – např. https://www.scholarships.com/.

Pomoc najdeš i na informačních portálech vybraných států. Kromě nabídky stipendií bys na nich měl najít i obecné informace o studiu v konkrétní zemi. Tyto portály tak pro tebe mohou představovat důležité zdroje informací.

Belgie

Study in Belgium – http://www.studyinbelgium.be/en/

Dánsko

Study in Denmark – http://studyindenmark.dk/

Estonsko

Study in Estonia – http://www.studyinestonia.ee/

Finsko

Study in Finland – http://www.studyinfinland.fi

Francie

CEFRES – http://www.cefres.cz

Francouzský institut – http://www.ifp.cz

Campus France – http://www.campusfrance.org

Island

Stipendia a granty – http://www.ask.hi.is/page/StudyInIceland/

Itálie

Study in Italy – http://www.study-in-italy.it/

Kypr

Euroguidance – http://www.nrcg.dl.mlsi.gov.cy

Lucembursko

Study Abroad in Luxembourg –  http://www.studyabroad.com/luxembourg.html

Maďarsko

Campus Hungary – http://www.campushungary.hu

Nizozemí

Study in Holland – https://www.studyinholland.nl/ , https://www.studyinholland.nl/scholarships/grantfinder

Německo

Study in Germany – https://www.study-in.de/en/

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) – http://www.daad.de/deutschland/index.de.html , http://www.daad.cz

Goethe Institut – http://www.goethe.de/

Alexander von Humboldt Stiftung – http://www.humboldt-foundation.de

Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti – http://www.fondbudoucnosti.cz

Norsko

Study in Norway –  http://www.studyinnorway.no

Polsko

Go Poland.pl – http://www.go-poland.pl/pl

Portugalsko

Study Abroad – http://www.goabroad.com/study-abroad/search/portugal/study-abroad-1

Rakousko

Rakouská výměnná služba – http://www.oead.ac.at/

Rakouská databanka pro stipendia a výzkumné granty – http://www.grants.at/

Řecko

Euroguidance Centre of Greece – http://www.ekep.gr/

Stipendia Onassisovy nadace – http://www.onassis.gr/english/scholars/announcement.php

Slovinsko

Univerzita v Lublani – http://www.uni-lj.si

Švédsko

Průvodce pro VŠ studium – http://studera.nu/startpage/

Švýcarsko

Swiss University – http://www.swissuniversity.ch/

Velká Británie a Irsko

British Council – http://www.britishcouncil.org/czechrepublic.htm

Education – http://www.educationuk.org/

Infozee – http://www.infozee.com/uk/

Prospects – http://www.nxtbook.com/dal/graduateprospects/pguk/index.php

Education Ireland – http://www.educationireland.ie

Japonsko

Study in Japan – http://www.studyjapan.go.jp/en/

Kanada

Study in Canada – http://www.studyincanada.com/english/schools/index.asp?Preference=graduate

Stipendia v Kanadě – http://www.studycanada.ca/english/universities_canada.htm

USA

Průvodce studiem v USA – http://www.usastudyguide.com/

Studium v USA – http://www.studyusa.com/

Fulbrightova komise – http://www.fulbright.cz

Robitschek Scholarship – http://www.robitschek.org

Mellonova nadace – https://mellon.org/

Mayme and Herb Frank Scholarship Program – http://www.iaud.org

American Fund for Czechoslovak Relief – http://www.cuni.cz/UK-2090.html

Dokumenty

K žádosti o stipendium budeš pravděpodobně muset dodat podobné dokumenty jako k žádosti o přijetí ke studiu. Nejčastěji se přihláška skládá z rozpočtu (odhad nákladů), doporučujících dopisů, dokladu o přijetí na univerzitu, jazykového diplomu, motivačního dopisu a životopisu, plánu studia apod.

Rozpočet zahrnuje náklady na cestovné, zdravotní pojištění, případné školné, ubytování a stravu. Buď maximálně konkrétní. Uváděj co nejpřesnější částky a odhady. Náklady nepředražuj, stipendijní organizace to odhalí a mohou zamítnout tvou žádost.

Až opravdu vyjedeš do zahraničí, nezapomeň si schovávat originály účtenek za cestování, ubytování apod. Budeš je potřebovat, až budeš dokládat, jak jsi naložil se stipendiem.

Ubytování

Většina univerzit nabízí vlastní ubytování, ale ne vždy se na tuto možnost můžeš spolehnout. Proto si své možnosti ověř několik měsíců předem. Počítej s tím, že při ubytování na koleji tě mohou předběhnout domácí studenti. Zkus se podívat i po podnájmu – ten však bývá zpravidla o něco dražší.

Šťastnou cestu!

Teď, když máš teoreticky jasnou představu o tom, co tě čeká, můžeš se pustit do plánování svého vlastního pobytu v zahraničí. Hodně štěstí!

Zveřejněno: po, 07/05/2018 - 12:00


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz