Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Chcete studovat v zahraničí? Přihlaste se právě teď!

fotolia.com - Kirill Kedrinski
fotolia.com - Kirill Kedrinski
Zájem o studium v zahraničí roste. Mladí lidé se nebojí vycestovat, chtějí se naučit cizí jazyk a poznat nové kultury. Pokud toužíte přihlásit se na některou ze zahraničních univerzit, nyní je pro to vhodná doba.

Jak se přihlásit?

Nejjednoduší vstup na zahraniční školu budete mít v rámci Evropské unie, protože jako občan EU máte při studiu na vysoké škole v kterémkoliv členském státě nárok na stejné podmínky jako státní příslušníci dané země. Podmínkou přijetí ke studiu ale může být znalost jazyka takže v některých zemích budete muset složit jazykovou zkoušku.

Pokud si troufáte přihlásit se ke studiu sami, internetové stránky univerzit bývají přehledné a postup k přihlášení vám vysvětlí nebo můžete za poplatek využít služeb některé z agentur, které studium v zahraničí zprostředkovávají.

Spoustu užitečných informací o programech pro zahraniční studenty najdete také na stránkách ministerstva školství nebo na webu Domu zahraniční spolupráce. Zcela vyčerpávající informace nabízí stránky Europa.eu.

Zahraniční vysoké školy nabízejí stejně jako ty české možnost studovat v bakalářském, magisterském a doktorském programu. Studium bývá většinou placené, ale mnohé organizace nabízejí nadaným studentům stipendia, stejně tak je možné získat i stipendium na samotné škole. 

 

Můžete zažádat o některé z těchto stipendií:

AKTION Česká republika – Rakousko od roku 1992 napomáhá spolupráci mezi ČR a Rakouskem ve vysokoškolském vzdělávání a výzkumu. Program poskytuje podporu buď jednotlivcům (stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách), nebo institucím (podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru).

Cefres (Centre français de recherche en sciences sociales) je francouzský ústav pro výzkum, který nabízí stipendia pro studenty společenských věd. Poskytuje stipendia zejména studentům v magisterském a doktorském programu.

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) zajišťuje výměnu studentů mezi zeměmi střední a východní Evropy. Jsou do něj zapojeny Albánie, Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Černá hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko. Programu CEEPUS se mohou zúčastnit studenti denního studia, kteří ukončili alespoň dva semestry na vysoké škole. Přihlásit se lze přes svou domovskou univerzitu, nebo samostatně jako freemover.

Fulbrightovo stipendium od roku 1991 podporuje výměnu studentů, učitelů i vědců mezi Českou republikou a USA. Nabízí různé druhy stipendií pro magisterské, doktorské i postgraduální studium nebo výzkum v USA. Na financování se spolupodílí vlády USA a České republiky. Každý rok komise do stipendijního programu vybere zhruba 20 studentů.

Nadace Zdeňka Bakaly poskytuje nadaným studentům stipendia v rámci programu SCHOLARSHIP. Podporuje vysokoškoláky mířící na prestižní univerzity například v USA nebo ve Velké Británii.

Visegrádský fond nabízí stipendia magisterským studentům a doktorandům. Můžete tak strávit 1 nebo 2 semestry v zemích visegrádské čtyřky, nebo v některých zemích střední a východní Evropy – konkrétně v Albánii, Arménii, Azerbajdžánu, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, České republice, Gruzii, Maďarsku, Makedonii, Moldávii, Černé Hoře, Polsku, Rusku, Srbsku, Slovensku nebo na Ukrajině.

Zdroj: NICM

Zveřejněno: čt, 11/12/2014 - 13:54


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz