Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Projekt Erasmus+ s neslyšícími účastníky

Výměna mládeže The Power of Tolerance se uskutečnila v druhém největším litevském městě Kaunas mezi 22. a 30. červnem 2015.

Ve velmi příjemném hotelu v centru města se sešli účastníci z Litvy, České republiky, Slovenska, Itálie, Řecka a Chorvatska. Česká skupinka se skládala z lidí různého věku, sociálního zázemí, vzdělání i názorové orientace, což ostatně platilo pro všechny participující. Tento fakt nebránil vzniku extrémně přátelského a ohleduplného prostředí, které panovalo po celou dobu projektu.

 

Jak samotný název projektu napovídá, cílem bylo prohloubit znalosti účastníků v problematice diskriminace, sociálního vyloučení a kulturních odlišností. Do této výměny bylo zapojeno také několik hluchých či hůře slyšících účastníků a jejich doprovod, který zprostředkovával nezbytný překlad do znakového jazyka. Většina z nás však touto schopností nedisponovala, při komunikaci s našimi novými kamarády jsme tedy museli do značné míry improvizovat. To samozřejmě nebylo snadné, ale o to zajímavější. Takováto spolupráce byla minimálně pro mě nová, což ve mně vyvolalo poměrně nepříjemný pocit z toho, jak málo je většinová společnost v kontaktu s touto komunitou. Možná se jedná pouze o můj subjektivní názor, nicméně domnívám se, že v začleňování těchto lidí, které jejich postižení v podstatě nijak výrazně nelimituje, má česká společnost značné mezery.

 

Dozvěděli jsme se tak zajímavé skutečnosti o situaci a aktivitách této skupiny, především v Litvě. Projekt se ovšem věnoval mnohem širší skále menšinových skupin a nedostatkům v jejich toleranci ze strany majority. Přínosné jednoznačně bylo, že každá země představila prezentaci o situaci menšin v jejich zemi, které tak bylo možné porovnávat. Nejčastěji se dostalo na postavení LGBT, tělesně postižených a Romských komunit v jednotlivých zemích. Tímto však výčet zdaleka nekončí, v průběhu projektu jsme se dotkli i právě toho, že menšin či skupin, které mohou být postihnuty diskriminací je velmi mnoho.

 

List jednotlivých aktivit, kterými jsme se snažili prohloubit naše vědomosti a především porozumění, které vede k toleranci, by byl dlouhý. Rovnováha mezi formálnějšími prezentacemi a workshopy, které vyžadovaly kreativitu a zapojení každého z nás, byla zachována. Vše bylo doprovázeno energizery a diskuzemi, které udržovaly naši mysl aktivní a snad vedly i k vytvoření zajímavého myšlenkového prostředí. Na programu byl také výlet do Vilniusu, kde na nás čekaly přednášky od odborníků na jednotlivá témata. Čas naštěstí zbyl i na rychlou prohlídku města, přičemž více volného času jsme měli v samotném Kaunasu. Město poskytlo i prostor pro uvolněnější diskuze těm z nás, kteří se rádi nechají svést pomíjivými lákadly nočního života. Tomu ovšem samozřejmě téměř každý den předcházel národní večer, kdy jednotlivé státy dostaly šanci prezentovat svou kulturu. Jednotlivé týmy pojaly svou prezentaci v osobitém a originálním stylu, takže nehrozila nuda ani stereotyp.

 

Za sebe mohu na závěr pouze poděkovat vysílající a pořádající organizaci za zprostředkování tohoto skvělého projektu. / ICM Jindřichův Hradec a Association "Unique projects"/ Samozřejmě není v silách jedné výměny mládeže postihnout všechny aspekty problému, ani přijít s univerzálními řešeními. Věřím ovšem, že každý z účastníků ušel svůj krůček na cestě osobního rozvoje a chápání světa. V neposlední řadě, každá takováto výměna rozvíjí schopnosti spolupráce s novými a často rozdílnými lidmi, učí nás umění diskuze, formulace vlastních názorů a jejich prezentace, což je později užitečné v jakémkoliv oboru.

 

Autor: Jakub Kult

Zveřejněno čt, 16/07/2015 - 09:37
poslední aktualizace čt, 16/07/2015 - 13:33


Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz