Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Výstupy z projektu "Don't let them mess with you! across the border".

Mladí lidé ze zemí V4 se sjeli do Prahy a jednali o nenásilné komunikaci, bezpečnosti na internetu, šikaně a lidských právech

Je No Hate Speech, kyberšikana  a nedodržování lidských práv aktuálním problémem v zemích Visegrádské čtyřky?  A také co mají tyto země společného v kultuře, nejenom těmto tématům se věnoval projekt neziskové organizace Change it! "Don't let them mess with you!  across the border".


Mladí účastníci z Česka, Polska, Maďarska a Slovenska se za podpory International Visegrad Fund sešli v Praze ve dnech 7. - 14. 7. 2015 a jednali o odlišnostech v těchto zemích v oblastech problematiky kyberšikany, nenásilné komunikace, šikany a Úmluvy o právech dítěte. Nejvíce byla pozornost věnována nenásilné komunikaci (no hate speech), v rámci této diskuze také vzniklo video, které můžete shlédnout na https://youtu.be/F_ybRXZcAws.

 

V rámci těchto diskuzí zástupci všech zemí V4 došli k závěru, že hate speech je v současné době velkým problémem. Účastníci se shodli na tom, že by již na základních školách měly probíhat workshopy s odborníky, aby se děti učily lépe vyjadřovat své názory bez přítomnosti nenávistné komunikace. Účastníci se shodli také na tom, že řešení této problematiky je velmi individuální, ale že by se školy měly snažit o zapojení rodičů do této otázky, případně jim ve zjednodušené formě umožnit nahlédnout do oblasti, jak mladí "žijí online". Účastníci také považují za důležité, aby běžná místní média (TV, rádio a ne jen internet) vytvářela pořady se známými osobnostmi o této problematice, aby nezůstala pouze v komunitě podporující boj s nenávistnou komunikací.

 

Účastníci považují za důležité, aby se boj s kyberšikanou stal součástí vzdělávacích plánů každé školy, také aby se více řešilo věkové omezení využívání profilů na sociálních sítích. V souvislosti s kyberšikanou by měli být mladí lidé informováni propojení mezi šikanou, lidskými právy a Úmluvou o právech dítěte.

 

Celý program nebyl samozřejmě jenom o workshopech a o jednáních o těchto tématech, ale také o poznávání Prahy a kultury jednotlivých států. Hned první den se účastníci rozdělili do 3 mezinárodních skupin a každá skupina obdržela mapu a úkoly, při kterých se měli dotazovat místních obyvatel na to, čeho si na České republice váží, fotit selfie a další fotky v centru Prahy a naučit se některá základní česká slovíčka. Během projektu na účastníky také čekal mezinárodní večer, kdy se prezentovala základní fakta o jednotlivých státech a ochutnávaly se typické pokrmy. A samozřejmě protože se jednalo o aktivní mladé lidi, tak byla na programu i návštěva Senátu Parlamentu ČR.

 

 

Více informací o projektu naleznete na www.change-it.cz a nebo také na Facebooku.

Zveřejněno: čt, 16/07/2015 - 09:23


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz