Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Velkopavlovická analýza potřeb

V polovině listopadu se ve Velkých Pavlovicích v Ekocentru Trkmanka uskutečnilo první z cyklu tří školení pracovníků s mládeží z Čech a Slovenska s názvem Marker CS.

Školení je zaměřeno na zvýšení kvality tvorby vzdělávacích aktivit pro mládež a bylo podpořeno grantovým programem Erasmus +.

Jedním ze stěžejních témat 1. fáze byla analýza stavu prostředí a potřeb mladých lidí. Jedná se o průzkum prostředí, ve kterém mladí lidé žijí (např. jaká zařízení, hřiště, možnosti aktivit jsou v obci k dispozici a co naopak chybí a je po tom všeobecně poptávka). Analýza potřeb cílové skupiny se pak orientuje spíše na to, co mladé lidi zajímá, čemu by se chtěli věnovat, co by chtěli dělat a v čem se rozvíjet (to se může i dost lišit od toho, co nabízejí vedoucí různých aktivit). Cílem aktivit jednoho odpoledne školení tedy bylo vyzkoušet si zrealizovat analýzu stavu a potřeb ve Velkých Pavlovicích a porozumět její důležitosti jako prvního kroku při tvorbě vzdělávacích aktivit

MarkerCS_společná.JPG

https://europa.eu/youth/sites/default/files/MarkerCS_spole%C4%8Dn%C3%A1_1.JPG

Účastníci během jednoho odpoledne naplánovali strategii analýzy, různými způsoby provedli průzkum (skrze osobní kontakt na ulici, sociální sítě či studium předvolebních programů pro komunální volby) a připravili prezentaci svých závěrů na setkání se starostou Velkých Pavlovic Ing. Pavlem Procházkou. Závěrečná prezentace výsledků byla doprovázena plodnou diskuzí, které pan starosta ochotně využil ke sdílení vlastních zkušeností a k okomentování výsledků. Pan starosta vysvětlil, že o mnohých zjištěních již město ví a plánuje jejich řešení, a zároveň přislíbil další práci s  výsledky analýzy stavu a potřeb tak, aby se situace mladých lidí ve Velkých Pavlovicích i nadále zlepšovala.

 

Za poměrně krátkou časovou dotaci vzniklo z analýzy stavu a potřeb ve Velkých Pavlovicích několik konkrétních doporučení. Zmínit můžeme například návrh systematizovat aktivity pro mladé lidi ve Velkých Pavlovicích a propojit je skrze konkrétního zodpovědného koordinátora. Účastníci mimo jiné navrhovali zapojit do rozhodování o aktivitách ve městě více mladých lidí zastupujících různé zájmové skupiny tak, aby pořádané akce odpovídaly i jejich vkusu a zálibám

.

Analýza stavu a potřeb se opakovaně prokazuje jako důležitý nástroj při plánování aktivit pro mladé lidi. Dokáže totiž odhalit, jaké aktivity v daném prostředí chybí a je po nich poptávka. Umí tak předem ošetřit, aby na aktivitách pořádaných pro mladé lidi byla dostatečná účast a nastavený program odpovídal tomu, co mladí lidé reálně hledají.

 

Na základě analýzy stavu a potřeb se také aktivity lépe plánují, jelikož analýza poukáže sama na jejich možné záměry a cíle, a mají také nepoměrně větší dopad na cílovou skupinu. Jak vidíte na příkladu našeho školení, analýza ani nemusí být organizačně náročná a není důležité na ni najímat odborníky – s pečlivou přípravou vše zvládnete i z vlastních sil. Rozhodně doporučujeme: Zkuste to!

 

Jakékoli dotazy lze směřovat na koordinátorku projektu Marker CS Lenku Polcerovou (lenka.polcerova@gmail.com).

loga marker.PNG

https://europa.eu/youth/sites/default/files/loga%20marker.PNG

Zveřejněno: po, 12/01/2015 - 11:05


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz