Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Co je Evropské fórum mládeže?

© shutterstock.com - Andresr
© shutterstock.com - Andresr
Platforma, kde mají mladí Evropané prostor vyjádřit se. Fórum si klade za cíl prosazovat jejich zájmy a vést je k větší angažovanosti ve společnosti.

Evropské fórum mládeže (EFM) je zastřešující organizací pro mládežnické skupiny z celé Evropy. Jejími členskými organizacemi jsou národní rady mládeže a mezinárodní nevládní mládežnické organizace. Dohromady reprezentují zájmy desítek milionů mladých lidí z celého kontinentu.

 

Jaké cíle fórum sleduje?

Fórum usiluje o:

 • posílení vlivu mladých lidí a vede je k tomu, aby se aktivně podíleli na formování evropské společnosti – zejména pak na evropské integraci
 • vytváření příležitostí pro mladé lidi a posílení jejich práv
 • zlepšení životních podmínek mladých
 • o prosazování jejich hlasu v Evropě, kde jim náleží rovná práva a kde jsou podporováni v tom, aby maximálně využívali i svůj potenciál světoobčanů

 

Jak fórum svých cílů dosahuje?

Zde je několik příkladů:

 • snaží se zapojit větší počet mladých lidí a mládežnických organizací do sociálních projektů a zejména do rozhodovacího procesu
 • ovlivňuje politiky, které mají vliv na život mladých lidí, jelikož je uznávaným partnerem při jednáních s mezinárodními institucemi, jako je Evropská unie, Rada Evropy a OSN
 • připomíná tvůrcům politik, aby zohledňovaly otázky mládeže ve všech oblastech
 • vytváří životaschopné, skutečně nezávislé mládežnické organizace jak na státní, tak na mezinárodní úrovni – pomáhá zejména zajišťovat finanční prostředky
 • vede mladé lidi z různých prostředí a zemí k tomu, aby si vzájemně naslouchali a dovedli těžit z nápadů a zkušeností ostatních
 • prosazuje mezikulturní porozumění, demokracii, úctu k ostatním, rozmanitost, lidská práva, aktivní občanství a solidaritu
 • přispívá k realizaci mládežnických aktivit v různých částech světa

 

Kampaně EFM

Cílem jedné z nejnovějších kampaní EFM je přimět vlády a podnikatelský sektor (i mladé lidi samotné), aby do mládeže více investovaly. Mladí dobrovolníci a aktivisté se snaží přehodnotit pohled na budoucnost mládeže v rámci globální online komunity Love Youth Future. Každý se zde může s ostatními podělit o své představy, jak by mohli mladí lidé změnit náš svět k lepšímu a vytvořit optimističtější vizi budoucnosti.

 

Zveřejněno: čt, 16/05/2013 - 10:22


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz