Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Vytvořte si svůj vlastní projekt s programem „Mládež v akci“

© shutterstock.com - Roxana Gonzalez
© shutterstock.com - Roxana Gonzalez
Rozjet svůj vlastní projekt, který by pomohl mladým lidem z vašeho okolí, není vždy až tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nejdůležitější je věřit v to, co děláte, a na vytyčený cíl se plně soustředit.

Program EU s názvem Mládež v akci poskytuje finanční podporu činnostem, které mladé Evropany inspirují k iniciativám ve prospěch společnosti, k solidaritě a toleranci. Organizace, které se mládeži věnují, nebo skupiny mladých lidí ze zemí vymezených v programu se mohou stát tzv. předkladateli projektu a ucházet se o financování z prostředků EU.

 

Jak při přípravě projektu postupovat?

Při přípravě projektu se musíte zamyslet nad konkrétními, relevantními cíli: Čeho chcete dosáhnout? Nakolik tyto cíle odrážejí zájmy a skutečné potřeby mladých lidí?

Pokud máte nápad, který by podle vás stálo za to financovat, měli byste si nejprve přečíst průvodce programem Mládež v akci a ujistit se, že váš projekt spadá do některé z oblastí, na něž se program vztahuje. Doporučujeme vám projít si pozorně všechny dokumenty zveřejněné s výzvou k předkládání návrhů, včetně přihlášky. Také se můžete inspirovat již existujícími, úspěšnými projekty.

 

Jak projekt naplánovat?

Na jakémkoli evropském projektu by se měli podílet partneři z řad organizací, které mají o dané téma zájem a jsou ochotny spolupracovat s cílem dosáhnout společných cílů. S hledáním vhodné partnerské organizace vám může pomoci Eurodesk, který má k dispozici rozsáhlou síť kontaktů na národní koordinátory a místní či regionální partnery. Další možností je podívat se do databáze partnerských organizací SALTO (anglicky OTLAS). V přípravné fázi by projekty v rámci programu Mládež v akci měly rovněž aktivně zapojovat zájemce z řad mládeže.

Společně se svými partnerskými organizacemi si vymezíte fáze projektu, které vás dovedou k vytyčenému cíli, jasně si rozdělíte úkoly a provedete odhad nákladů a času, kterého je pro realizaci projektu zapotřebí.  Klíčovými dokumenty, na kterých budete v této fázi pracovat, je časový harmonogram a rozpočet.

Pracovníci programu Mládež v akci vám poskytnou instrukce ve všech fázích projektu – od fáze přípravné po fázi realizace. Na decentralizované úrovni poskytují informace i odborná školení národní agentury a síť Eurodesk. Na úrovni centralizované poskytuje pomoc Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a síť SALTO.

 

Jak žádat o finanční prostředky?

V závislosti na typu činnosti se mohou lišit fáze výběrového řízení, lhůty i agentura, které projekt předkládáte. Proto doporučujeme seznámit se pečlivě s pravidly pro podávání přihlášky.

Pokud bude váš projekt splňovat příslušná kritéria, měli byste přihlášku zaslat na adresu Výkonné agentury EACEA nebo své národní agentuře. Je přitom nutné dodržet stanovené termíny (podle data zahájení projektu).

Zveřejněno: čt, 16/05/2013 - 10:06


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz