Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Evropský týden mládeže 2015 – top akce

V dubnu a květnu 2015 se v zemích účastnících se programu Erasmus+ konaly stovky nejrůznějších akcí.

Tématem Evropského týdne mládeže (27. dubna – 10. května 2015) bylo, jak mladé lidi více zapojit do demokratického života a jak jim usnadnit cestu na pracovní trh. Akce se zaměřovaly na zapojení mládeže do dění ve společnosti a jejich cílem bylo dát všem mladým lidem bez rozdílu příležitost přispět k rozvoji demokracie.

 

K nejdůležitějším akcím patřila panelová diskuse on s názvem „Podpora zapojení mládeže do dění ve společnosti s cílem předcházet projevům nesnášenlivosti a antidemokratického chování“, která se konala 6. května v Bruselu.

 

Na závěr debaty proběhla prezentace 3 vynikajících mládežnických projektů, které získaly ocenění Youth Award. Do soutěže bylo nominováno celkem 150 projektů, které vybraly národní agentury programu Erasmus+. Všechny tyto projekty získaly podporu v rámci programů Mládež v akci a Erasmus+. Podrobnosti o vítězných projektech jsou k dispozici zde.

 

Konference o strukturovaném dialogu, která se konala ve dnech 4.–6. května, se zúčastnili zástupci mládežnických organizací a vlád z celé Unie.

 

YO!Fest, festival pořádaný Evropským fórem mládeže 6. května 2015 v Bruselu, nabídl účastníkům řadu nejrůznějších akcí. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 7000 mladých Evropanů, kteří měli příležitost navštívit workshopy a diskuse na téma společného rozvoje. Hlavním tématem pak byla úloha neformálního vzdělávání při rozvoji dovedností, které lze uplatnit na pracovním trhu. Na závěr festivalu proběhlo několik koncertů.

 

Další významnou událostí Evropského týdne mládeže bylo zprovoznění internetových stránek Ideas Lab. Na této online platformě mohou mladí lidé sdílet své nápady ohledně nových projektů a způsobů, jak posílit postavení mládeže, zvýšit zaměstnanost mladých a jejich zapojení do podnikání a globálního rozvoje. Ostatní pak mohou na stránkách tyto nápady ohodnotit ještě předtím, než budou zaslány tvůrcům politik. Poté se i váš nápad může stát realitou. Během panelové diskuse, která se konala 6. května v Bruselu, měli autoři nejúspěšnějších projektů možnost představit své nápady evropskému komisaři pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tiboru Navracsicsovi.

 

 

Videozáznamy z proběhlých akcí:

http://bit.ly/1hJxgsD

 

Zveřejněno: ne, 29/11/2015 - 11:25


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz