Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Mezinárodní výměnné pobyty pro umělce

© shutterstock.com - Masson
© shutterstock.com - Masson
Působení v zahraničí může být pro vás jako umělce zdrojem nové inspirace. Získáte mnoho zkušeností a znalostí. Také můžete najít nové příznivce nebo navázat novou spolupráci.

Zahraniční pobyty umělců a kulturních pracovníků sehrávají důležitou úlohu v kulturní rozmanitosti a mezikulturním dialogu. Vycestováním za hranice můžete rozšířit záběr svých aktivit, dát svým dílům nový rozměr, vyměňovat si s ostatními umělci zkušenosti nebo se od nich učit. Díky tomu, že mohou tvůrčí a talentovaní lidé volně cestovat, rozvíjí se spolupráce a užitečné výměny mezi tvůrci z různých kulturních prostředí a uměleckých tradic.

 

Čím začít?

Před tím, než si zvolíte program mobility umělců nebo rezidenční program, měly byste popřemýšlet o své motivaci. Měli byste si být jisti důvody, proč chcete pobývat nebo pracovat v jiné zemi.

Vybrat si v nabídce všech příležitostí může být docela obtížné, ale zkuste si zodpovědět tyto otázky:

  • Jaký region a jaký obor mě zajímá?
  • Jaký typ pobytu by mi nejlépe vyhovoval?
  • Jaké umělecké zázemí a prostředky ke své tvorbě potřebuji?

Další věcí, kterou byste měli zvážit, jsou přijímací a finanční podmínky. Přijímací řízení se velmi liší a účast se plánuje dlouho předem. Některé rezidenční programy hradí všechny náklady, jiné zase nehradí vůbec žádné nebo jenom jejich část. Neberte proto finanční stránku na lehkou váhu!

 

Můj tvůrčí pobyt v Casita Maria Arts and Education Centre v Bronxu mi v práci na mém projektu velmi pomohl. Nejen že jsem mohl spolupracovat s jedinečnou komunitou v Bronxu (což bylo nedílnou součástí mé práce), ale měl jsem k dispozici i ohromný prostor (školní tělocvičnu), kde jsem mohl experimentovat se zvukem, testovat projekce a svůj projekt rozvíjet. Personál centra Casita byl velmi ochotný a nadšený z toho, že s nimi pracuje multimediální umělec ze zahraničí. Vytvořit komplexní a supermoderní multimediální dílo v tělocvičně v Bronxu byla poněkud surrealistická zkušeností, ale moji práci to posunulo ohromně dopředu.
Mark Bolotin, Austrálie, v New Yorku byl v roce 2012

 

Kde hledat:

Nadace Trans Artists je centrum poskytující informace o kulturní mobilitě a především o rezidenčních programech pro umělce.

On the move je informační síť o kulturní mobilitě, na jejíchž stránkách je uveden přehled důležitých termínů, pokynů a nástrojů.

e.mobility je komunita, která propaguje tvůrčí mobilitu. Umělci zde mohou najít nabídku rezidenčních programů, předložit rezidenční projekt a navrhnout uspořádání setkání.

Residency unlimited je bezplatná služba, která poskytuje aktuální informace o tvůrčích rezidenčních program ve světě.

Res artis je celosvětová síť tvůrčích pobytů.

 

Zveřejněno: st, 17/04/2013 - 10:24


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz