Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Integrování uprchlíků do práce s mládeží

Attendees at the Conference on the World Refugeee Day. ©EYF
Attendees at the Conference on the World Refugeee Day. ©EYF
Jak mohou mládežnické organizace pracovat s mladými uprchlíky? 20. června 2017 na Světový den uprchlíků uspořádali Evropské fórum mládeže a Skautské hnutí událost zaměřenou na sdílení dobré praxe v integrování mladých uprchlíků.

Každou minutu je 22 lidí násilně přemístěno. Většina z 65 milionů uprchlíků na celém světě jsou mladí lidé. Abdellbaset Alheeshan je jedním z nich. Byl vedoucím logistického týmu v Sýrii, ale v roce 2015 musel kvůli válce zemi opustit. Když dorazil do zvláštního přijímacího centra pro uprchlíky v Bruselu, musel strávit čas „čekáním a nicneděláním“. V té době se rozhodl, že se stane dobrovolníkem v domově důchodců, aby si procvičil vlámštinu. Objevil iniciativu Tandem, která pomáhá uprchlíkům, kteří chtějí působit jako dobrovolníci v neziskovém sektoru. Po dvou týdnech dobrovolnické zkušenosti s Tandemem, získal místo v organizaci samotné. Nyní je velmi aktivní v propagaci integrace uprchlíků do tvorby politik.

 

Vskutku, hlavní myšlenka sdílená řečníky na události nazvané „Čas být vítaný: práce s mládeží a integrace mladých uprchlíků“ byla, že by samotní uprchlíci měli být hlavními aktéry v integračních politikách a že by bylo třeba ukončit strategii top-down. Gabriel Almeida, právní asistent v Evropské radě pro uprchlíky a exulanty, také zmínil, že špatné podmínky v přijímacích centrech, politiky zadržování a nedostatek respektu pro základní práva v některých evropských zemích mají špatný dopad na pokusy o integraci uprchlíků do společnosti.

 

Evropského fóra mládeže, uvedla, že je „nejvyšší čas pro politiky a vlády, aby odstranili rasismus, xenofobní rétoriku a investovali do inkluzivní a udržitelné společnosti.“ Zdůraznila také mobilizaci mládežnických organizací napříč kontinentem, aby vítaly lidi utíkající před válkou a perzekucemi. 

 

Jedním takovým příkladem je Světová organizace skautského hnutí reprezentovaná Andreasem Tzekasem. Andreas sdílel svou zkušenost jako jeden z 1500 skautů, kteří působili jako dobrovolníci při vítání uprchlíků, kteří dorazili k řeckému pobřeží. „Na každého mladého uprchlíka, který překročil hranici, čekal mladý Evropan, aby ho uvítal.“ Hovořil o své projektu Čas být vítaný, který má 53 dobrovolníků, kteří pracují ve 4 uprchlických centech v Řecku. Důležitým bodem pro tohoto mladého Řeka bylo, že „evropští dobrovolníci se vracejí domů jako poslové míru sdílející nové perspektivy, které odhalili při pomáhání uprchlíkům.“ 

 

Tanya Basarab z partnerství Rady Evropy a EU v oblasti mládeže sdílela výzkum své organizace týkající se práce s mládeží a integrace mladých uprchlíků do společnosti. Předně zdůraznila, že kvůli stresu a prožitému traumatu je klíčové začít podporovat mladé uprchlíky co nejdříve od jejich příchodu. Konkrétním problémem uprchlíků je jejich neaktivita během doby, kdy čekají na vyjádření o jejich zákonném postavení, což má negativní dopad na jejich duševní zdraví. Během tohoto čekání je klíčové, aby jim organizace pracující s mládeží daly možnost být aktivní a být slyšet. Basarab si uvědomuje, že tím pracovníci s mládeží získávají role humanitárních pracovníků a tento přechod vyžaduje nové schopnosti např. vyrovnávání se s traumaty a interkulturní kompetence.

 

Michalis Moschovakos, politický úředník generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu zdůraznil důležitost iniciativy Evropského sboru solidarity jako způsobu, jak vyjádřit solidaritu s uprchlíky. Poznamenal, že „za 30 let budeme všichni souzeni za náš postoj k této migrantské uprchlické krizi.“ Steve Parry z britského Červeného kříže vzpomněl, že z 588 000 lidí, kteří dorazili v roce 2016 do Británie, pouze 6,5% z nich zažádalo o azyl. „Měli bychom vyhledávat fakta a zamezit jednostranný bulvárním příběhům, které šíří negativní stereotypy.“ Dodal, že to je důvod, proč byla na sociálních sítích spuštěna kampaň #factsnotfear.

 

Evropská komise nedávno zveřejnila Evropský nástroj pro dovednostní profil státních příslušníků třetích zemí, který jim pomáhá představit životopis srozumitelnou cestou zaměstnavatelům. Nástroj je dostupný v arabštině, fársí, paštštině, kurdském dialektu sorání, somálštině, tigriňňa a v jazycích EU. Vedoucí styčného úřadu Rady Evropy s EU, Zoltan Taubner, zdůraznil relevanci Akčního plánu na ochranu dětí z uprchlických a migrantských rodin v Evropě

 

Mládežnické organizace, které chtějí vytvářet aktivity s mladými uprchlíky, mohou získat financování z programu Erasmus+ a z Evropské nadace mládeže. Informační letáky lze nalézt také na stránkách konference Cesta k novému životu.

Zveřejněno: po, 31/07/2017 - 08:26


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz