Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Jak zabránit radikalizaci mládeže?

HRYO
HRYO
V organizaci Human Rights Youth Organisation (HRYO) uspořádali 3. května 2017 konferenci na téma "Překonávání opomíjení mládeže", na níž se sešli zástupci právních expertů, osob s rozhodovací pravomocí a lidé z praxe, aby se zabývali vážným problémem mladých Evropanů čelících násilnému extremismu.

V září 2015 se Tamimount Essaide, ředitelka Maison de Quartier St Antoine v Bruselu, setkala se Salihou Ben Ali, matkou, jejíž devatenáctiletý syn zemřel v Sýrii poté, co se připojil k Islámskému státu. Paní Ben Ali je zakladatelkou Společnosti proti násilnému extremismu (S.A.V.E. Belgium). Společně s MQSA a Ženami bez hranic (Women without borders) spustili školu matek jako nástroj pro pochopení a boj s realitou mladých lidí čelících extremismu. "Volají nám matky obávající se o budoucnost svých dětí a právě matky mohou být tím prvním, kdo si všimne smutku a izolace dítěte, takže mohou hrát roli jakýchsi strážců a včas varovat," vysvětluje Tamimount. Během 15 týdnů ve škole matek získají účastníci lepší pochopení pro život jejich dětí, naučí se, jak dělat chytře prevenci a posílit náklonost mezi rodiči a dítětem.

 

Tato iniciativa vyjadřuje myšlenku, kterou sdíleli všichni řečníci na konferenci: prvním "bojištěm", kde lze překonat opomíjení mládeže a zabránit násilné radikalizaci, je lokální úroveň.

 

Silným zastáncem lokálního přístupu k problematice je i vítěz Ceny pro světového starostu 2016 (World Mayor Prize 2016) Bart Somers, starosta belgického Mechelenu, které se začal zabývat dvěma nekompromisními pravdami: "Zaprvé téměř 4 200 mladých Evropanů se připojilo k ISIS a jestli bude toto číslo násilně radikalizovaných připojujících se k ISIS dál narůstat, nebude pro bezpečnostní složky možné tyto lidi sledovat. Zadruhé, deradikalizace je velmi složitá, může zabrat spoustu času a peněz a výsledek není zaručen." To je důvod, proč Somers sází na prevenci a překonání opomíjení.

"Nepotřebujeme více policistů nebo speciální zákony, první věc, co musíme udělat, je inkluzivnější přístup na lokální úrovni, je třeba zajistit bezpečnost ve vlastním městě, nedopustit, aby byla sousedství bez dostupných služeb s kriminálníky jako vzory," prohlásil starosta Mechelenu. Zmínil také, že i když řekneme, že žijeme v multikulturní společnosti, "v mnoha městech lidé nežijí spolu, ale vedle sebe, v souostroví monokulturních společností." Zdůraznil také důležitost potřeby mít smíšené školy, sportovní a mládežnické kluby. V Mechelenu je fotbalový klub s mladými hráči s různým kulturním zázemím, kteří kromě hraní fotbalu dělají společně domácí ukoly a pokud dostanou špatné známky ve škole, tak nemohou další týden hrát. Je zde také boxerský klub, které založil bývalý drogový dealer, kde se schází většina zranitelné mládeže. Učí se jak boxovat za podmínky dobrého prospěchu ve škole a pokud se jednou poperou na ulici, jsou mladí z klubu vyhozeni.

 

Pro Caterinu Chinnici, místopředsedkyni pracovní skupiny pro práva dětí v Evropském parlamentu, "by měl být boj proti opomíjení a diskriminaci hlavní prioritou na evropské úrovni. Je třeba se věnovat prevenci a reintegraci skrz vzdělávání." To není žádný nový přístup, neboť už Caterinin otec Rocco Chinnici, který byl v roce 1983 zavražděn mafií, se stal prvním soudcem, který řešil tuto problematiku a zvyšoval povědomí mezi mladými lidmi jako nástroj pro prevenci radikalizace.

 

 

Jak upozornila Adélaide Vanhove z International Juvenile Justice Observatory (OIJJ), “vězení je pro mladé lidi s problémy tím nejhorším místem, neboť hrozí, že se ve věznici zradikalizují." Dodává, že "zatím bylo málo pozornosti věnováno tomu, že někteří podezřelí z terorismu či hlášení teroristé mohou být děti či nezletilí mladiství. Ve většině zemích EU nebyly přijaty žádné politiky pro boj proti terorismu uzpůsobené dětem." Vanhove věří, že "represivní opatření nejsou dostačující, dokonce mohou mít opačný efekt" a urguje, aby byla přijata nová strategie založená na prevenci. To je také důvod, proč OIJJ spustilo projekt "Prevence radikalizace mladistvých: Propagace využití alternativ k vazbě skrz školení lidí pracujících v soudnictví" (2016-2018). Cílem je sdílet dobrou praxi mezi soudci, prokurátory, soudními úředníky, právníky, mediační službou a osobami s rozhodovací pravomocí. Výstupem projektu bude manuál a e-learningový kurz, který pomůže soudním pracovníkům vypořádat se s problémem radikalizace zadržených a ukáže jim alternativy k vazbě včetně přístup k deradikalizaci založeném na komunitě a rodině.

 

V boji proti radikalizaci hraje důležitou roli také dobrovolnictví. Jak zmínila ředitelka CEV Gabriella Civico: “negativní stereotypy pohání nenávistné akce a dobrovolnictví má moc prolomit tyto stereotypy, propagovat porozumění a toleranci odlišnosti, a tedy zabraňovat extremismu." Trvá na tom, že dobrovolnictví pomáhá budovat komunitu, odolnost a zabírá prostor, kde by mohly být implementovány preventivní strategie. Civico je ovšem také kritická k tradiční občanské společnosti, která "neřeší radikalizaci a nebojuje proti extremistické ideologii kvůli nedostatku schopností  a strachu z reakce společnosti, která by to mohla nahlížet jako zlehčování zločinu, čímž by hrozilo riziko ztráty finančních prostředků.

 

Tamimount nezískala žádné mimořádné financování pro školu matek, ale již připravuje další ročník na září. Paní Essaidi zdůrazňuje myšlenku, že radikalizovaná mládež se přidává k teroristickým skupinám, protože "mají pocit, že se jim naslouchá". Uznává, že deradikalizace je složitá stejně jako dostat někoho ven ze sekty. Její tvář se rozzáří, když vzpomíná na patnáctiletého chlapce, který se přidal k teroristické skupině v Sýrii, ale následně díky práci na rekonstrukci rodiny byl schopen vrátit se a přestat se zapojovat do násilného extremismu. Paní Essaidi shrnuje, že "matka v tomto případě hrála klíčovou roli, ale také lokální autority, které mu daly druhou šanci. Nyní prvním rokem studuje medicínu."