Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

CO JE SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ?

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
Společnosti začleňující všechny složky obyvatelstva jsou založeny na vzájemné úctě a solidaritě a vyznávají zásadu rovných příležitostí a slušné životní úrovně pro všechny. Rozmanitost je vnímána jako zdroj síly, nikoli jako příčina sváru. Je to pouze evropská vize nebo skutečnost?

Sociální začlenění je pocit, že jste součástí určitého společenství, že vás k tomuto společenství váže společná identita a sdílené hodnoty.

Chudoba je jedním z hlavních důvodů, proč se někteří lidé mohou cítit ze společnosti vyloučeni. K sociálnímu vyloučení může také nedostupnost zdravotních a sociálních služeb nebo ztráta pracovního uplatnění.

Pocit, že do okolní společnosti nepatříte, nesouvisí však pouze s tím, jak dalece jste vzdělaní nebo majetní. Sociální vyloučení nepostihuje pouze osoby, které mají omezené materiální prostředky. V Evropě a střední Asii se sociálně vyloučeným cítí být přibližně každý třetí člověk.

 

Mladí lidé a sociální začlenění

Mladí lidé představují jednu z nejzranitelnějších skupin společnosti, zejména v období, kdy je hospodářství v hlubokém útlumu. Každé páté dítě a mladistvý (do 17 let) žije v rodině, která je vystavena riziku chudoby, a více než jedna třetina mladé generace (mezi 18 a 24 rokem) v EU je v současné době nezaměstnaná, tzn. že se již nevzdělává, nepracuje ani neprochází odbornou přípravou.

Svoji roli hraje i to, kde bydlíte. Lidé z venkovských oblastí jsou sociálním vyloučením ohroženi téměř čtyřikrát více než obyvatelé měst či městských aglomerací.

 

Co se proti tomu dá dělat?

Problémem sociálního začleňování se aktivně zabývají Strategie EU pro mládež a program Mládež v akci. Mladým lidem z celé EU nabízejí řadu příležitostí, jak se vzdělávat a účastnit života společnosti.

I vy máte příležitost: Zúčastněte se strukturovaného dialogu EU nebo se podívejte, o čem diskutovali mladí lidé na konferenci o mládeži, která se konala na Kypru v roce 2012.

Zveřejněno: čt, 18/04/2013 - 10:15


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz