European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

3η Εθνική Σύνοδος Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, διοργανώνει τη Δευτέρα 30 Απριλίου στις 9:00π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, την 3η Εθνική Σύνοδο Νέων με θέμα: «Challenge your future: Δεξιότητες, Τάσεις, Ευκαιρίες».

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, μας προσκαλεί στην 3η Εθνική Σύνοδο Νέων με θέμα: «Challenge your future: Δεξιότητες, Τάσεις, Ευκαιρίες». Η Σύνοδος θα ασχοληθεί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι, σε σχέση με τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας, αφού η απασχόληση συνεχίζει να αποτελεί το κύριο θέμα προβληματισμού τους. Το θέμα θα αναπτύξει Σύμβουλος-Εμπειρογνώμονας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD).

Οι νέοι που θα συμμετέχουν, θα κληθούν να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις, αλλά και να διαμορφώσουν προτάσεις προς την Πολιτεία, στις ακόλουθες θεματικές:

  • Γνώσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε (βασικά μαθήματα του εκπαιδευτικού συστήματος και σύγχρονες θεματικές που πρέπει να συμπεριλάβει)
  • Δεξιότητες – Πώς χρησιμοποιούμε αυτά που γνωρίζουμε (αναπτύσσοντας κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επικοινωνία, συνεργασία),
  • Χαρακτήρας – Πώς συμπεριφερόμαστε ως μέλη τοπικής αλλά και παγκόσμιας κοινωνίας (ήθος, ηγεσία, προσφορά),
  • Μάθηση (Meta-Learning) – Πώς αξιοποιούμε ό,τι μαθαίνουμε και πώς καλλιεργούμε την πεποίθηση ότι μέσα από σκληρή δουλειά μπορούμε να αναπτύξουμε τις ικανότητες/δεξιότητές μας.

Ταυτόχρονα, θα λάβει χώρα σεμινάριο που θα απευθύνεται σε Φορείς Χάραξης Πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της παιδείας με θέμα: “FourDimensional Education: Knowledge, Skills, Character, MetaLearning”.

Οι εργασίες της Συνόδου θα ολοκληρωθούν στις 18:00 με Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, στην οποία θα συμμετέχουν προσωπικότητες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων που επηρεάζουν τους νέους. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι οι εισηγήσεις στις οποίες θα καταλήξουν, θα ληφθούν υπόψη κατά τον επανασχεδιασμό των Πολιτικών Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Ανάπτυξης.

 

Ποιοι/ες θα πρέπει να παρευρεθούν

- Νέοι και νέες από 14 – 35 ετών, μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες, εθελοντές, μέλη οργανωμένων συνόλων νεολαίας κα, οι οποίοι/ες θέλουν να πετύχουν θετική αλλαγή στον τόπο μας! Νέοι και νέες που θέλουν να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις που τους αφορούν! Νέοι και νέες που θέλουν ν’ ακουστούν οι δικές τους σκέψεις, απόψεις, προσδοκίες αλλά και ανησυχίες για το αύριο και θέλουν να συν-διαμορφώσουν το μέλλον τους!

- Τεχνοκράτες και αξιωματούχοι αυτής της πολιτείας που αποφασίζουν για θέματα που αφορούν στους νέους και είναι πρόθυμοι ν’ ακούσουν τις επιθυμίες αλλά και τις εισηγήσεις των ιδίων των νέων!

- Ενδιαφερόμενα μέρη της Παιδείας όπως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού, γονείς, εκπαιδευτικοί, καθηγητές και προσωπικό Πανεπιστημίων / Κολλεγίων, ερευνητές και άλλοι που θέλουν να μάθουν για τις μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες και πώς μπορούν να τις καλλιεργήσουν, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επαρκή προετοιμασία των νέων μας που θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00 – 09:30 Εγγραφές

09:30 – 09:45 Έναρξη Εργασιών

κ. Μενέλαος A. Μενελάου, Εκτελεστικός Διευθυντής Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

09:45 – 10:00 Χαιρετισμοί

κ. Κώστας Χαμπιαούρης, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

κ. Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας

10:00 – 10:45 Κεντρικές Ομιλίες:

  • ReThink  ReSkill  ReWork” κ. Παναγιώτης Σεντώνας, Πρόεδρος Δ.Σ. Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
  • “What education today’s students will need to thrive and shape their world?” Ms Michaela Horvathova, Education & Skills for Digital Age Expert

10:45 – 11:00 Διάλειμμα για καφέ

11:00 – 13:00 Ομάδες Εργαστηρίων Παραγωγής Πολιτικής

13:00 – 14:00 Ελαφρύ Γεύμα

14:00 – 16:00 Συνέχεια Ομάδων Εργαστηρίων Παραγωγής Πολιτικής

16:00 – 16:15 Διάλειμμα

16:15 – 16:30 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Εργαστηρίων

16:30 – 17:45 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

17:45 – 18:00 Λήξη Εργασιών

Η Σύνοδος τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και εντάσσεται στη βασική αρχή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, για συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα θέματα που τους αφορούν.

 Για εγγραφές στη Σύνοδο αλλά και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο http://onek.org.cy/synodos, στο τηλέφωνο 25871471, ή στο youthconf@onek.org.cy.

 

Additional event information

25871471

Booking:

Booking always necessary - see details

Event website:

http://onek.org.cy/synodos

Event email address:

youthconf@onek.org.cy

Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!