Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Φίλοι της Γής Κύπρου

Φίλοι της Γής Κύπρου
Φίλοι της Γής Κύπρου
Οι Φίλοι της Γης Κύπρου είναι μία μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική, περιβαλλοντική οργάνωση με έδρα τη Λεμεσό.

 

Οι Φίλοι της Γης Κύπρου είναι μία μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική, περιβαλλοντική οργάνωση με έδρα τη Λεμεσό. Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1980 και από τότε αγωνίζεται για μία σειρά από τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή περιβαλλοντικά θέματα.

 

Στόχος της είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της προώθησης περιβαλλοντικά βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων πολιτικών. Οι Φίλοι της Γης Κύπρου είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Φίλων της Γης.

 

Είναι επίσης μέλος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου καθώς και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος. Επίσης, πρόσφατα δημιουργήθηκε και η Νεολαία των Φίλων της Γης Κύπρου, μία ομάδα από νέους ανθρώπους που ανησυχούν για το μέλλον του πλανήτη μας και αγωνίζονται ενεργά για την προστασία του.

 

Σήμερα, η οργάνωση αριθμεί συνολικά περίπου 300 μέλη σε ολόκληρη την Κύπρο.

 

 

ΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΜΑΣ


 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ:

 •  Κλιματική Δικαιοσύνη & Ενέργεια
 •  Δάση & Βιοποικιλότητα
 •  Διατροφική Κυριαρχία
 •  Αγροκαύσιμα (Βιοκαύσιμα)
 •  Νερό
 •  Οικονομική Δικαιοσύνη


ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ:

 • Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Επιχειρηματική Λογοδοσία
 • Βιομηχανίες Εξόρυξης
 • Διαχείριση Απορριμμάτων
 • Φυσικοί Πόροι & Κατανάλωση
 • Οικολογικό Χρέος & Περιβαλλοντικά Δικαιώματα

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Φίλους της Γής Κύπρου τηλεφωνικά στο +357 25 347042 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Δημοσιεύθηκε: Παρ, 03/01/2014 - 15:03


Tweet Button: 

Σχετικοί σύνδεσμοι


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!