Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία στην Θεσσαλονίκη

EU Youth Conference
Από 9 μέχρι τις 12 Μαρτίου 2014 θα λάβουν χώρο η Συνδιάσκεψη Νεολαίας της ΕΕ και η συνάντηση των Γενικών Διευθυντών για θέματα Νεολαίας οι οποίες συναντήσεις θα συγκεντρώσουν περίπου 250 συμμετέχοντες που θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της πολιτικής για τη νεολαία που επικεντρώνονται στην κοινωνική ένταξη των νέων.

 

Περί τίνος πρόκειται;

 

Η διάσκεψη της ΕΕ για τη νεολαία και η συνάντηση των Γενικών Διευθυντών για θέματα Νεολαίας εκτελείται σε κάθε προεδρία της ΕΕ.  Περιλαμβάνει αντιπροσωπείες από 28 κράτη μέλη, εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, εκπροσώπους  της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ, αρμόδιους για θέματα νεολαίας , εκπρόσωπους των διεθνών οργανισμών νεολαίας, τις υποψήφιες χώρες και τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Συνδιάσκεψη Νεολαίας της ΕΕ στη Θεσσαλονίκη είναι το τελικό μέρος του κύκλου διαρθρωμένου διαλόγου με το τρίο των χωρών της Προεδρίας της ΕΕ από την Ιρλανδία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα. Το γενικό θέμα για τον κύκλο αυτό είναι «κοινωνική ένταξη» και κάθε διαβούλευση έξι μηνών βασίστηκε στα αποτελέσματα της προηγούμενης.

 

Κατα την διάρκεια της διάσκεψης

 

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι εκπρόσωποι των νέων θα συζητήσουν τα αποτελέσματα και τη διαδικασία του διαρθρωμένου διαλόγου με τους νέους σχετικά με την κοινωνική ένταξη, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα των νέων και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Τα αποτελέσματα της Διάσκεψης της  Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαίοα

 

Τα συμπεράσματα της Διάσκεψης της Νεολαίας της ΕΕ θα συμβάλουν στο περιεχόμενο του ψηφίσματος του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τον διαρθρωμένο διάλογο για την κοινωνική ένταξη και θα εμπλουτίσουν  τα συμπεράσματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα των νέων.

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

 

Η Συνδιάσκεψη Νεολαίας της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2014.

 

Θα σας κρατάμε ενήμερους όταν νέες πληροφορίες είναι διαθέσιμες.