Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Πέντε λεπτά με τον Παναγιώτη Σεντώνα, πρόεδρο Οργανισμού Νεολαίας

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης!!!

1.Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσφέρει ευκαιρίες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε νέους 18-30 ετών, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, για περίοδο 2 με 12 μηνών. Οι συμμετέχοντες στο ΕΣΑ θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με ένα ευρύ φάσμα θεματικών, όπως είναι η πρόληψη φυσικών καταστροφών, η στήριξη και η ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική ένταξη.

 

2. Ποια είναι η βασική αποστολή του Σώματος Αλληλεγγύης;

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Juncker, «Δεν είναι απλώς μια αρχή, η αλληλεγγύη είναι ένας τρόπος σκέψης που ανήκει στην ίδια την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αποστολή του Σώματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους νέους να συμβάλουν ουσιαστικά στην κοινωνική συνοχή της Ευρώπης και παράλληλα, να αποκτήσουν πολύτιμες δεξιότητες. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η συμμετοχή 100.000 νέων στο ΕΣΑ μέχρι 2020 με προϋπολογισμό 341,5 εκατ. ευρώ.

 

3. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Νέοι ηλικίας 18 με 30 ετών, υπήκοοι ενός από τα κράτη της Ευρώπης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Οι νέοι που ενδιαφέρονται θα πρέπει να εγγραφούν στο ΕΣΑ δηλώνοντας ότι συμφωνούν με την αποστολή και τις αρχές του ΕΣΑ, οι οποίες αφορούν στην αμοιβαία κατανόηση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ανεκτικότητα, την αλληλεγγύη.

 

4. Τι έχουν να κερδίσουν οι νέοι από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα;

Προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες στους νέους που επιθυμούν να συμβάλουν στην κοινωνική βελτίωση, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να εξελιχθούν. Η συμμετοχή στο ΕΣΑ αποτελεί μια άριστη ευκαιρία για κοινωνική προσφορά, απόκτηση εμπειριών και δεξιοτήτων και ενδυνάμωση σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

 

5. Πώς μπορούν οι νέοι που ενδιαφέρονται να αναζητήσουν περισσότερη πληροφόρηση;

Όσοι νέοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα ή ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ΕΣΑ, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό Νεολαίας, που είναι η Εθνική Υπηρεσία αρμόδια για το Πρόγραμμα στην Κύπρο.

 

Πηγή: Φιλελεύθερος

Δημοσιεύθηκε: Δευ, 31/07/2017 - 09:24


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!