Nakousni, řeš, jednej: aktuální otázky pro mladé lidi v EU

Til:03/09/2016

Co potřebují mladí lidé od 13 do 30 let v dnešní Evropě pro svůj rozvoj a pocit, že někam patří? Zapojte se do diskuze svými názory a zkušenostmi, výstupy dostane EU jako podklady pro další jednání.

Sorry this consultation is now closed
Tilgjengelige språk: cs

introduksjon

Jen nerad/a si necháváš proklouznout svoje možnosti mezi prsty? Není Ti jedno, jestli a jak se mění věci kolem?

 

Každý člověk od 13 do 30 let má od 20. dubna do 31. srpna 2016 možnost zapojit se do série osobních i online diskuzí (jako je tato), dotazníků, do esejistické soutěže. To všechno je součástí evropské části strukturovaného dialogu s mládeží - tedy dialogu, kde jedním účastníkem je mladý člověk či skupina mladých lidí (případně pracovníci s mládeží) a druhou stranou jsou lidé s rozhodovací pravomocí (úředníci, politici, odborníci na různá témata). Aktuálním tématem, které si zvolily 3 předsednické země EU (Holandsko, Slovensko, Malta) jako svou prioritu pro politiku mládeže, je: "Umožnit všem mladým lidem zapojit se do rozmanité, propojené a inkluzivní Evropy - připraveni pro život, připraveni pro společnost." Tohoto tématu se týkají také všechny otázky v této diskuzní platformě. Jejich podobu jsme pro české potřeby mírně upravili, základem však jsou otázky vzešlé z mnoha workshopů a setkání na Evropské konferenci mládeže, která se konala v dubnu 2016 v Amsterdamu. Té se za každou členskou zemi EU (tedy i za ČR) aktivně zúčastnili tři zástupci mladých lidí, dále úředníci z ministerstev zodpovědných za mládež a zástupci mezinárodních organizací mládeže.

 

Strukturovaný dialog (dále: SD) má také svou celostátní podobu (jež je buď zaměřená na vlastní téma, nebo je - jako v tomto případě - součástí evropského procesu). Výstupy (tedy odpovědi z dotazníků, obsah diskuzí, workshopů a esejí zaslaných do esejistické soutěže) dostane české ministerstvo školství a další instituce, kterých se tyto výstupy budou dotýkat. To s nimi bude pracovat stejně jako v minulosti - budou podkladem pro nová opatření v zákonech, dotačních titulech ad. Další úrovní SD je lokální a regionální, kdy například zastupitelné nebo městští úředníci jednají přímo s mladými lidmi na debatách a tím obě strany získávají představu o tom, co lze v jejich okolí zlepšit.

 

Více informací o strukturovaném dialogu s mládeží, jeho dosavadních výsledcích a jak probíhá aktuálně (včetně pozvánek na akce) najdete na www.strukturovanydialog.cz, na https://www.facebook.com/strukturovanydialog/ a na Instagramu (@strdialcz) pod hashtagy #strukturovanydialog a #strdial.

 

Jak používat diskuzní platformu

Odpovídejte na otázky, které vás zajímají (nemusíte na všechny). Reagujte na to, co napsali jiní (všechny odpovědi jsou vidět). Komentáři nebo hlasováním. Vše se počítá. A hlavně: dělejte to s vědomím, že na základě vašich podnětů mohou vzniknout nové věci, z kterých budou mít prospěch vy a další mladí lidé v ČR a EU. Řekněte, co chcete změnit. EU se ptá a zároveň naslouchá.

bakgrunn

Online diskuzní platforma je místo, kde najdeš nejenom prázdné formuláře. Ale taky odpovědi ostatních. Živou diskuzi. Hlasování. Širší a vícedenní debaty. Zapoj se!

 

Více informací najdeš na www.strukturovanydialog.cz

delta

Tusen takk for bidragene dine til dette spørsmålet. De blir nå analysert og gjort om til forslag du kan vurdere fra datoen som vises over – kom tilbake da og vurder alle ideene! I mellomtiden kan du se alle bidragene som er lagt inn for dette spørsmålet.

alle spørsmål

1

vis

Jaké změny ve společnosti Tě znepokojují a jak se s nimi vyrovnáváš?

Co by Ti pomohlo se s nimi lépe vyrovnat a co bys poradil/a ostatním?

2

vis

Co Ti brání v seznamování se s lidmi z různých...

... kulturních, sociálních, ekonomických, náboženských prostředí, než je to, odkud pocházíš Ty? Za jakých okolností je tato odlišnost pro Tebe přínosem a kdy si myslíš, že jím není?

3

vis

Setkáváš se s nespravedlivým nálepkování mladých lidí?

Jak bys tomu zamezil/a?

4

vis

Co Ti dává pocit příslušnosti k místní komunitě, společnosti a Evropě?

Vysvětlení: Komunitou je jakékoli společenství - sousedské, ale i podle zájmů (činnost v zájmové organizaci, např. rybáři, turisti, skauti, sběratelé, fotbalisti aj.).

5

vis

Co bys na sobě chtěl/a zlepšit, abys lépe zvládal/a to, co Ti život přináší a přinese?

Vysvětlení: můžou to být schopnosti, hodnoty, znalosti, chování a další (např. schopnost říct svůj názor či naslouchat, znalost cizího jazyka nebo informatiky, znalost norem společenského chování aj.).

6

vis

Uvědomuješ si všechny své pozitivní schopnosti, vlastnosti a dovednosti?

Víš, co všechno dokážeš a jak? Využíváš naplno svůj potenciál? Pokud ne, co by Ti k tomu pomohlo? A co by k uvědomění si vlastního potenciálu pomohlo ostatním?

si din mening

Tusen takk for bidragene dine til dette spørsmålet. De blir nå analysert og gjort om til forslag du kan vurdere fra datoen som vises over – kom tilbake da og vurder alle ideene! I mellomtiden kan du se alle bidragene som er lagt inn for dette spørsmålet.

1 Jaké změny ve společnosti Tě znepokojují a jak se s nimi vyrovnáváš?

Co by Ti pomohlo se s nimi lépe vyrovnat a co bys poradil/a ostatním?

2 Co Ti brání v seznamování se s lidmi z různých...

... kulturních, sociálních, ekonomických, náboženských prostředí, než je to, odkud pocházíš Ty? Za jakých okolností je tato odlišnost pro Tebe přínosem a kdy si myslíš, že jím není?

3 Setkáváš se s nespravedlivým nálepkování mladých lidí?

Jak bys tomu zamezil/a?

4 Co Ti dává pocit příslušnosti k místní komunitě, společnosti a Evropě?

Vysvětlení: Komunitou je jakékoli společenství - sousedské, ale i podle zájmů (činnost v zájmové organizaci, např. rybáři, turisti, skauti, sběratelé, fotbalisti aj.).

5 Co bys na sobě chtěl/a zlepšit, abys lépe zvládal/a to, co Ti život přináší a přinese?

Vysvětlení: můžou to být schopnosti, hodnoty, znalosti, chování a další (např. schopnost říct svůj názor či naslouchat, znalost cizího jazyka nebo informatiky, znalost norem společenského chování aj.).

6 Uvědomuješ si všechny své pozitivní schopnosti, vlastnosti a dovednosti?

Víš, co všechno dokážeš a jak? Využíváš naplno svůj potenciál? Pokud ne, co by Ti k tomu pomohlo? A co by k uvědomění si vlastního potenciálu pomohlo ostatním?

tilbakemelding

Zamysli se nad tím, co chceš změnit - a změň to

Tato diskuzní platforma je jedním z nástrojů jak se politici a úředníci od mladých lidí dozvědí jejich potřeby, obavy i očekávání. Zaznamenané odpovědi a reakce na ně podrobně zpracuje tým lidí z České rady dětí a mládeže, který koordinuje Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží (jejími členy jsou dva odbory MŠMT, Česká rada dětí a mládeže, Dům zahraniční spolupráce, Národní parlament dětí a mládeže - a spolupracují s ní desítky partnerů z neziskovek i veřejné správy). Výsledkem bude jeden dokument s argumenty mladých lidí a doporučeními, co se má změnit v jednotlivých politikách, aby se situace zlepšila. Tento dokument (tzv. Národní zprávu) dostanou do rukou úředníci ministerstva školství i Evropská unie - Evropské fórum mládeže (organizace zastřešující organizace pracující s mládeží v EU) jej zpracuje (spolu s dalšími Národními zprávami z ostatních zemí EU) jako podklady pro jednání Evropské konference mládeže (bude v říjnu na Slovensku) a úplnou tečkou v procesu budou ustanovení a doporučení přijatá Radou ministrů EU, kteří jimi doporučí členským státům, co mají upravit pro své mladé občany. A tím se dostaneme opět na začátek - mladí řeknou/napíšou svůj "feedback" k hlavnímu tématu politikům (zprostředkovaně) a ti na něj prakticky reagují (zákony, dotace, jiné novinky).

 

Jaké změny přinesl strukturovaný dialog dosud a co se děje nyní? To najdeš na www.strukturovanydialog.cz.

Kontakt

Národní pracovní skupina pro Strukturovaný dialog s mládeží

 

Web: www.strukturovanydialog.cz

Facebook: https://www.facebook.com/strukturovanydialog/

Instagram a Twitter: @strdialcz

Hashtagy: #strdial #strukturovanydialog

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Lenka Juřenová

Tajemnice

lenka.jurenova@crdm.cz

+420 724 090 078

 

Mgr. Jan Husák

Koordinátor

jan.husak@crdm.cz