Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Strukturētā Dialoga V cikla konsultācijas - Tavas idejas iekļaujošai un vienotai Eiropai

Beidzas:13/08/2016

Iesaki savas idejas kā visā Eiropas Savienībā un it īpaši Latvijā sekmēt visu jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, personības izaugsmi un dažādību.

Sorry this consultation is now closed
Pieejamās valodas: lv

ievads

Strukturētais dialogs ir Eiropas Savienības partnerības instruments, kas jauniešiem (Latvijā 13-25 gadi), jaunatnes politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī, kā arī ļauj meklēt risinājumus definētajiem izaicinājumiem.

V cikla tēma ir :"Kā veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā?", ar devīzi – gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai.

Izsaki savu viedokli un sniedz ieteikumus ko vajadētu darīt pašvaldībām, valstu valdībām un Eiropas Savienībai, lai uzlabotu jauniešu dzīvi spiežot uz sadaļu PIEDALIES un atbildot uz tur esošajiem jautājumiem!

 

 

pamatinformācija

Kopumā Strukturētā Dialoga V ciklā noorganizēti 28 pasākumi, kuri pulcējuši vairāk kā 1280 dalībniekus no visas Latvijas.

Strukturētā dialoga V cikla tēma ir “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā”, un konsultācijās vairākkārt tika runāts par to, kādai būtu jābūt iekļaujošai sabiedrībai, ko indivīda, sabiedrības un valsts līmenī var darīt, lai sabiedrība kļūtu ar vien iekļaujošāka, un ko jauniešiem nozīmē būt pieņemtiem, kas varētu tiem palīdzēt un attīstīt spējas būt pašpārliecinātākam un iekļauties kādā no sabiedrības grupām.

Reģionālajās konferencēs, kuras notika Ventspilī (Kurzemes reģions), Iecavā (Zemgales reģions), Viesītē (Sēlijas reģions), Rēzeknē (Latgales reģions), Rīgā (Rīgas reģions) un Smiltenē (Vidzemes reģions) tika apspriesti katra reģionā notikušo konsultāciju kopsavilkums, tika strādāts ar vietējās konsultācijās izteiktajiem izaicinājumiem un risinājumiem, veidojot tālākas rekomendācijas Strukturētā Dialoga V cikla nacionālajai konferencei.

Strukturētā Dialoga V cikla aktivitātes Latvijā, kurās aicināts piedalīties ikviens interesents:

Strukturētā Dialoga V cikla nacionālā konference Jelgavā, 22. un 23. septembrī;

Strukturētā Dialoga V cikla atskata konsultācijas, 2016.gada rudenī;

Strukturētā Dialoga V cikla noslēguma konference Jauniešu galvaspilsētā 2017, 2017.gada pavasarī;

Strukturētā Dialoga vētnieku - jauniešu programma 2016.-2017.gads,  ir iespēja iesaistīties Brīvprātīgo iniciatīvās, vairāk informācija paula.abolina.abola@ljp.lv.

Strukturētā dialoga cikls 18 mēnešu garumā Eiropā:

  1. Diskusijas nacionālā mērogā (tēmas un jautājumu noteikšana)
  2. Diskusijas Eiropas līmenī Eiropas Savienības Jaunatnes konferencē Nīderlandē (tēmas un jautājumu noteikšana)
  3. Konsultācijas par aktualitātēm jaunatnes politikā vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī, un nacionālā ziņojuma sagatavošana
  4. Rekomendāciju izstrāde Eiropas līmenī Eiropas Savienības Jaunatnes konferencē Slovākijā
  5. Konsultācijas par Eiropas rekomendāciju īstenošanas realitāti nacionālā līmenī, un nacionālā ziņojuma sagatavošana
  6. Priekšlikumu izstrāde rekomendāciju ieviešanai Eiropas un nacionālā līmenī Eiropas Savienības Jaunatnes konferencē Maltā
  7. Rekomendāciju ieviešana
  8. Strukturētā Dialoga nacionālās darba grupas darbs - Latvijas veiksmes stāsts starpnozaru sadarbības veicināšanā

Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija. Vairāk: www.ljp.lv

thank you!

Thank you very much for all of your contributions to this question. This consultation is now closed, but you can see all of the contributions for this question below. You can also view all of the contributions by visiting the pages for the other questions. Please also visit the "Feedback" section to find out what is being done with all of your ideas and suggestions.

visi jautājumi

1
Attēls

skatīt

Kā pieņemt citādo?

Kas Tev palīdzētu satuvināties un veidot uzticēšanos cilvēkiem ar atšķirīgu kultūru, sociālo, ekonomisko, reliģisko un etnisko piederību, vecumu, dzimumu ?

2
Attēls

skatīt

Kā neapzīmogot jauniešus?

Ko vajadzētu darīt, lai nepieļautu dažādu jauniešu grupu stigmatizāciju/apzīmogošanu un sniegtu tiem vienādas iespējas sabiedrībā?

3
Attēls

skatīt

Kā veicināt piederību?

Kas veicina Tavu piederības izjūtu vietējai kopienai, sabiedrībai, Eiropai?

4
Attēls

skatīt

Kā tikt galā ar izaicinājumiem?

Kādas kompetences Tev varētu palīdzēt saskaroties ar sarežģītām situācijām?

5
Attēls

skatīt

Kā vislabāk sevi realizēt?

Kādi faktori var veicināt vai kavēt jaunieša pašizziņas procesu? Kas Tev būtu nepieciešams, lai pilnībā realizētu savu potenciālu un palīdzētu citiem realizēt savējo?

6
Attēls

skatīt

Kā pielāgoties mainīgajai pasaulei?

Kādas pārmaiņas sabiedrībā Tevi satrauc? Kāds atbalsts Tev ir nepieciešams, lai varētu pielāgoties šīm pārmaiņām? Kas tev varētu likt justies drošāk?

view the ideas and opinions

Thank you very much for all of your contributions to this question. This consultation is now closed, but you can see all of the contributions for this question below. You can also view all of the contributions by visiting the pages for the other questions. Please also visit the "Feedback" section to find out what is being done with all of your ideas and suggestions.

1 Kā pieņemt citādo?

Kas Tev palīdzētu satuvināties un veidot uzticēšanos cilvēkiem ar atšķirīgu kultūru, sociālo, ekonomisko, reliģisko un etnisko piederību, vecumu, dzimumu ?

2 Kā neapzīmogot jauniešus?

Ko vajadzētu darīt, lai nepieļautu dažādu jauniešu grupu stigmatizāciju/apzīmogošanu un sniegtu tiem vienādas iespējas sabiedrībā?

3 Kā veicināt piederību?

Kas veicina Tavu piederības izjūtu vietējai kopienai, sabiedrībai, Eiropai?

4 Kā tikt galā ar izaicinājumiem?

Kādas kompetences Tev varētu palīdzēt saskaroties ar sarežģītām situācijām?

5 Kā vislabāk sevi realizēt?

Kādi faktori var veicināt vai kavēt jaunieša pašizziņas procesu? Kas Tev būtu nepieciešams, lai pilnībā realizētu savu potenciālu un palīdzētu citiem realizēt savējo?

6 Kā pielāgoties mainīgajai pasaulei?

Kādas pārmaiņas sabiedrībā Tevi satrauc? Kāds atbalsts Tev ir nepieciešams, lai varētu pielāgoties šīm pārmaiņām? Kas tev varētu likt justies drošāk?

atsauksmes

Ja redzi kā iespējams uzlabot konsultāciju procesu, raksti mums uz e-pastu ljp@ljp.lv

Kontaktinformācija

Lai iegūtu vairāk informāciju, sazinieties:

Latvijas Jaunatnes padomes

Strukturētā Dialoga projekta vadītāja

Paula Āboliņa-Ābola

Telefons: +371 29453376

E-pasts: paula.abolina.abola@ljp.lv