Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Любов през целия живот

Life Long Love

Видеото цели да популяризира проекта на 35 участници от Румъния, Босна и Херцеговина, Косово, Италия, Германия и Турция, които се събраха в Албания за младежки обмен – тренинг, в началото на 2013-та, с цел да дискутират образованието съврзано със сексуално здраве.

Албанската организация "Youth 4 Society" партнира със 7 различни организации от други държави, с цел популяризиране на информация засягаща сексуалното здраве и образованието на тази тема. Проектът дава примери за Балканските държави с цел подкрепа в борбата за равнопоставеност между половете, подобряване на сексуалното здраве и превенция на болестите предавани по полов път.

Публикувана на: пет, 10/01/2014 - 15:25


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!