Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Учебни посещения в Комитета на регионите

Committee of the Regions, Welcome to Trainees Candidates Video

Всяка година Комитетът на регионите предоставя ограничен брой краткосрочни посещения с учебна цел за младите висшисти в рамките на и извън Европа, като предлага възможност за придобиване на трудов стаж в рамките на своите области.

 

          Неплатени краткосрочни посещения с учебна цел, 1 до 4 месеца, ще се предлагат на лица, чиито професионална, академична или изследователска дейност показват, че те ще се запознаят с практическата работа и/или политиките на Комитета. Характерът на задачите, които трябва да бъдат изпълнени от стажантите, зависи до голяма степен от областта, в която те се развиват, някои области са по-политически, други са по-административни.


 


Кандидатите трябва:

• да бъдат граждани на държава-членка или на държава, която е официален кандидат за присъединяване;

• да притежават, минимум, бакалавърската степен;

• имат познания на поне един от работните езици (английски и френски);

• да може да покаже причините, свързани с неговите професионални, академични или изследователски дейности, поради които се нуждае от задълбочаване на своите познания в Комитета на регионите.

 

Заявленията трябва да бъдат изпратени по пощата на Стажантската служба. Моля, имайте предвид, че няма определен срок за неплатения период на обучение.

Публикувана на: пет, 11/04/2014 - 12:01


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!