Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Платени стажове в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)

EESC
Apply for a traineeship at the EESC
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) предлага платени стажове за висшисти и студенти в рамките на и извън Европа. Може да кандидатствате до 31 март 2014 12:00 ч.( CET )!

 

ЕИСК е консултативен орган, който дава на организациите на гражданското общество в Европа възможност да изразят своите възгледи на европейско равнище, включително работодатели, синдикати, асоциации на земеделски производители, потребители.

Дългосрочни стажове предлагани от ЕИСК са с минала продължителност пет месеца и се провеждат два пъти годишно : от 16 февруари до 15 юли (пролетен период на обучение) и от 16 септември до 15 февруари (есенен период на обучение).

 

За да кандидатствате, трябва да:

• сте висшист, който има най-малко три години на обучение;

• имате задълбочени познания по един от езиците на ЕС и задоволителни познания по друг от езиците на ЕС;
 кандидати от страни, които не са държави-членки се изисква да имат само задълбочени познания по друг от езиците на ЕС.

• сте придобили познания по една от области на ЕИСК на дейност в хода на обучението си или по някакъв друг начин.

 

Крайни срокове за кандидатстване:

• 30 септември в 12 часа на обяд CET (Пролетенстаж февруари - юли);

• 31 март 12 ч. CET (Есенен стаж септември - февруари).

 

Моля, имайте предвид , че заявленията се подават с помощта на онлайн формуляра за кандидатстване.

 

Успех с вашата кандидатура!