Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Отворено образование

Photo of students learning in IT room
© fotolia.com - goodluz
Комисията стартира „Отваряне на образованието“ с цел насърчаване на иновациите и цифровите умения в училищата и университетите.

„Отваряне на образованието“ е съвместна инициатива, ръководена от Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, и Нели Крус, заместник-председател на Комисията, отговарящa за Програмата в областта на цифровите технологии. Тя е насочена към три основни области:

 

  • Създаване на възможности за иновации от страна на организациите, преподавателите и учащите се.
  • Засилено използване на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), като се гарантира, че учебните материали, изготвени с публично финансиране, са достъпни за всички.
  • Подобряване на материалната база и свързаността на училищата от гледна точка на ИКТ.

 

Заместник-председателят Крус споделя: „Моята мечта е цифровизацията на всяка класна стая до 2020 г. Образованието трябва да бъде свързано с реалния живот. То не може да бъде паралелна вселена. Младите хора искат да използват цифровите технологии във всички области на живота. Те се нуждаят от цифрови умения, за да си намерят работа. Всички наши училища и университети, а не само някои от тях, трябва да отразяват тази реалност”.

 

 

Какво се има предвид под „отваряне на образованието"?

Отваряне на образованието означава довеждане на цифровата революция в образованието. Цифровите технологии позволяват на хората да се учат навсякъде, по всяко време, на всяко устройство и с помощта на всеки.

 

Какви конкретни действия са предвидени?

В съобщението на Комисията се съдържат 24 действия, чрез които значително ще се повиши използването на цифрови технологии в образованието и ще се подобрят цифровите умения.

 

Как ще се финансират и прилагат тези 24 действия?

Действията ще се финансират със средства от ЕС по програма „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“, новата програма за научни изследвания и иновации, както и от европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Възползвай се инициативата: посети  „Open Education Europa“ и намери онлайн курс, подходящ за теб

Уебсайтът „Open Education Europa“ e централно място за достъп до образователни ресурси със свободен достъп в Европа, където ще намериш материали на твоя език, които учителите и учениците могат да използват и споделят безплатно. В секцията „MOOC’s ” (масови отворени онлайн курсове) можеш да откриеш отворени онлайн курсове върху теми, които те интересуват.