Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Съвместни препоръки от младежка конференция на ЕС в Солун

EU Greek Presidency logo
В резултат на съвместни работни сесии, млади хора, младежки представители и политици от 28-те държави членки създадоха списък от 21 препоръки по отношение на социалното включване и младежкото предприемачество, базирани върху седем основни теми.

 

Основните теми, върху които се базират препоръките:

 

  1. Качествено образование - гарантиране на равни възможности за образование и обучение за всички;
  2. Качествен преход - да се улесни преходът на младите хора от образование/обучение към заетост;
  3. Качествени работни места - да се осигурят възможности за  качествена заетост на младите хора;
  4. Диалог и учене между поколенията - да се повиши солидарността между поколенията;
  5. Активно включване - да се създадат условия за пълното включване на младите хора в обществото;
  6. Младежко предприемачество - да се насърчи предприемачеството сред младите хора;
  7. Социално предприемачество - да се насърчи предприемачеството с положително социално въздействие.   

 

Тези препоръки ще послужат при изготвянето на други документи, свързани с политиките, по-специално:

 

  •     Заключенията на Съвета относно популяризиране на младежкото предприемачество и насърчаването на социалното включване на младите хора;
  •     Резолюция на Съвета относно прегледа на процеса на Структурния диалог, включително социалното включване на младите хора.

 

Младежката  конференция на ЕС, организирана от Гръцкото председателство в периода 10-12 март 2014, в Солун, е третата конференция в рамките на тройното председателство (Ирландия, Литва и Гърция), с акцент върху темата за младежкото предприемачество за насърчаване на социалното включване на младите хора.

Публикувана на: пон, 17/03/2014 - 14:41


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!