Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Дейностите на Мария Склодовска-Кюри: Иновационни мрежи за обучение (ИМО)

Marie Curie Actions
Наемането с изследователска кариера не винаги е лесно. И все пак днешните млади изследователи са жизненоважни за бъдещето на Европа. Дейностите на Мария Склодовска-Кюри целят да направят научна кариера по-привлекателна за младите хора. Разбери как!

 

Първоначалните мрежи за обучение (ИМО), част от дейностите на Мария Склодовска-Кюри, предлагат на млади научни работници (МНР), възможността да подобрят научноизследователските си умения, да се присъединят към утвърдени изследователски екипи и да подобрят своите перспективи за кариера.

 

Какво ще намерят младите изследователи? Европейските мрежи за обучение (ЕМО):

Това включва поне двама ресърчари, но от три мрежи. Така че, най-малко трима участници от различни страни (за предпочитане до 10 ) трябва заедно да предложат съгласувана програма за ЕМО. Участниците могат да бъдат държавни или частни университети, изследователски организации, но също и частни фирми, неправителствени организации и международни организации. Всеки бенефициент трябва да назначи и да бъде домакин на най-малко един МНР и участието на организации от различни сектори, е от съществено значение.

 

Европейската промишлена докторати ( ЕПД ):

В случай на ЕПД, са необходими само двама участника от различни страни: един изседовател (докторант) от държавния сектор (университети) и един участник от частния сектор. Въпреки това, едно от условията е, че изследователят, от частния сектор, ще трябва да бъде записан в докторската програма на докторанта. Изследователят също ще похарчи най-малко 50% от неговото/нейното време, в рамките на частния сектор.

 

Съвместни програми за докторантури (СПД) :

Най-малко трима бенефициенти, от различни страни, трябва заедно  да създадат съвместна докторска програма. Те ще се присъединят към докторската степен и ще споделят събраното от изследователя.

  


 

Какво означава покриване на финансирането?

Всички дейности на Мария Склодовска - Кюри имат подход отдолу-нагоре, включително всички области на научните изследвания и развитие на технологийте. Кандидатите трябва да направят необходимо, обосноваване на интердисциплинарни и нововъзникващи (над – дисциплинарни) полета в тяхното предложение. Одобрените изследователи ще бъдат наети за период между 3 и 36 месеца.

 

Кой може да кандидатства?

Участващите организации трябва до 9 април 17:00 ( брюкселско време ), да представят своите предложения чрез портала за участници. Моля, имайте предвид, че индивидуални изследователи, не са допустими за да представят предложение за тази покана.

Дейностите на Мария Склодовска - Кюри са част от Horizon 2020 г., най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС някога с налични почти 80 милиарда евро на финансиране за над 7 години (2014-2020).