Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Zo denken Vlaamse jongeren over werk, onderwijs en vrije tijd

De Jongerenambassadeurs van de Vlaamse Jeugdraad deden een bevraging bij ongeveer 750 jongeren in Vlaanderen over het thema sociale inclusie.

De bevraging gebeurde binnen het kader van de gestructureerde dialoog, een initiatief van Europa om de stem van kinderen en jongeren dichter te betrekken bij de uitwerking van het Europees jeugdbeleid. De Jongerenambassadeurs kozen er voor om het thema sociale inclusie toe te spitsen op 3 domeinen: werk, onderwijs en vrije tijd. Aan jongeren werd gevraagd welke drempels zij ervaren binnen deze drie domeinen.

 

Zo denken jongeren over werk

Binnen het domein werk valt op de dienstverlening van VDAB veel te weinig gekend is bij jongeren. Binnen de groep jongeren die VDAB wel goed kennen geeft 7 op 10 aan dat de VDAB hen niet aan een job helpt. Voorts vinden ze discriminatie op de werkvloer een echt probleem. Veel jongeren kregen er zelf al mee te maken of kennen mensen die gediscrimineerd werden op basis van origine, afkomst, kledij, seksuele geaardheid… De bevraagde jongeren zijn voorstander van maatregelen om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan.

“We willen samen met de VDAB, een sterke partner waar we al geruime tijd mee samenwerken, constructief naar oplossingen zoeken. Zo geven jongeren in de bevraging aan dat ze vooral nood hebben aan een persoonlijke aanpak en correcte en duidelijke informatie over de dienstverlening van de VDAB en de arbeidsmarkt. VDAB heeft al een didactisch pakket waarmee ze naar scholen trekken om hun dienstverlening toe te lichten. Dergelijke initiatieven kunnen we vanuit de Vlaamse Jeugdraad alleen maar toejuichen en versterken,” zegt Lander Piccart van de Vlaamse Jeugdraad.

 

 

Zo denken jongeren over onderwijs

Binnen het domein onderwijs valt op dat driekwart van de jongeren meer praktijkstages wil in alle studierichtingen. Jongeren doen geen concrete suggesties over de structuur of hervorming van het onderwijs, maar vragen kwalitatief onderwijs dat hun vaardigheden bijbrengt en ruimte geeft om hun eigen talenten te ontwikkelen. Jongeren zijn het er wel over eens dat de onderwijshervormingen die nu op tafel liggen geen oplossing zijn voor de problemen binnen het onderwijs.

 

 

Zo denken jongeren over vrije tijd

In het domein vrije tijd zijn de resultaten minder uitgesproken. Jongeren stellen wel bepaalde oplossingen voor om de publieke ruimte aangenamer te maken voor jongeren. Zo willen ze mee beslissen over hun leefomgeving of willen ze zelf buurtactiviteiten organiseren.

Gepubliceerd: Di, 07/01/2014 - 13:58


Tweet Button: 

Gerelateerde links


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!