European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Wat leren jongeren tijdens een Youth in Action-project?

Omgaan met jongeren van een andere culturele achtergrond. Samenwerken in een team. Communiceren met iemand die een andere taal spreekt.

Het zijn slechts enkele van de vaardigheden die jongeren met stip aanhalen in het rapport dat Howest schreef, in het kader van RAY (Research based analysis of Youth in Action).

Het RAY netwerk bestaat uit nationale agentschappen voor het Youth in Action programma - waaronder JINT - en onderzoekspartners uit 16 landen. RAY doet jaarlijks een online bevraging naar deelnemers en begeleiders van Youth in Action projecten. Hierbij worden leereffecten van het programma in kaart gebracht en beschreven.

Het Vlaamse onderzoeksrapport dat nu op tafel ligt, baseert zich op projecten die in de loop van 2010/2011 bij JINT ingediend en goedgekeurd werden. In totaal namen 187 deelnemers en projectbegeleiders deel aan de bevraging. Uit de analyses blijkt dat het spreken van een andere taal, sociale vaardigheden en interculturele competenties de belangrijkste domeinen zijn waarbij vooruitgang wordt geboekt.

De helft van de bevraagden haalt ook competenties in functie van actief burgerschap, ondernemerschap en zin voor initiatief aan als belangrijke verworvenheden via hun project.

Lees het volledige rapport in de infotheek op de website van JINT. Meer info krijg je van Kurt Uyttersprot.

Published: Wed, 08/01/2014 - 14:55


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!