Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Lien spreekt Verenigde Naties (VN) toe over mensen- en kinderrechten

Vrijdag 3 oktober vertrok Lien Wyckmans (22) naar New York. Samen met de Franstalige jongerenvertegenwoordiger Joey Dellatte verdedigt ze de stem van Belgische jongeren op de derde commissie van de Algemene Vergadering van de VN.

Als Vlaamse jongerenvertegenwoordiger wil  Lien overheden en de VN ervan overtuigen om kinderen en jongeren beter en meer te informeren over hun rechten en waar ze hulp kunnen zoeken. “We staan er niet bij stil dat we elke dag gebruik maken van onze rechten. Door straks namens Belgische  kinderen en jongeren het woord te nemen in New York, gebruik ik bijvoorbeeld mijn recht tot participatie. Jongeren moeten zich meer bewust worden van de rechten die voor hen belangrijk zijn. Het is nu een ideaal moment om hier werk van te maken nu het VN-Kinderrechtenverdrag dit jaar 25 kaarsjes uitblaast en de onderhandelingen voor de nieuwe ontwikkelingsagenda (Post 2015) op korte termijn van start gaan,” aldus Lien.

Net voor haar vertrek naar New York zal Lien donderdagavond haar oor nog te luister leggen bij een 30-tal jongeren op ‘Rights Night’, een thema-avond van de werkgroep VN van de Vlaamse Jeugdraad over kinderrechten. “Samen met andere jongeren zullen we in dialoog gaan over rechten waar we wakker van liggen: ons recht op privacy bij het online delen van gegevens, discriminatie bij het solliciteren en het recht van kinderen om gehoord te worden bij echtscheidingen,” besluit Lien.

Publicerad: Tis, 07/10/2014 - 14:30


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!