Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Statuut van een vrijwilliger in België

In België wordt het statuut van een vrijwilliger bepaald door de Wet op Vrijwilligerswerk. In deze wet worden jouw rechten en plichten omschreven. De Wet op Vrijwilligerswerk is breed en is van toepassing op vrijwilligerswerk in heel België.

 

In België wordt het statuut van een vrijwilliger bepaald door de Wet op Vrijwilligerswerk. In augustus 2006 trad deze wet in werking. Het wettelijk kader voor vrijwilligerswerk werd uitgezet door het Federale Parlement en uitgevoerd door de Federale Regering, bestuursorganen, etc. De Wet op Vrijwilligerswerk is breed en is van toepassing op vrijwilligerswerk in heel België.

 

Gemeenschappen

De Gemeenschappen kunnen  hun eigen regels over vrijwilligerswerk. Deze decreten moeten natuurlijk passen binnen het door de federale overheid vastgestelde kader, maar ze mogen specifieke voorschriften betreffende specifieke aspecten van vrijwilligerswerk, zoals financiering en verzekeringen vastleggen

Een specifiek decreet werd uitgevaardigd door de Vlaamse regering over de bescherming van vrijwilligers in de welzijnssector. Het decreet stelt dat organisaties vrijwilligers moeten verzekeren tegen ongevallen en zorgen voor wettelijke aansprakelijkheid. Daarom is het specifieke besluit gaat verder dan de federale wet.

 

Definitie

De Wet op Vrijwilligerswerk omschrijft vrijwilligerswerk als volgt:

 

- Vrijwilligerswerk is onbetaald. Vrijwilligers verrichten vrijwilligerswerk zonder enige betaling. Hoewel vrijwilligerswerk onbetaald is, kunnen vrijwilligers een beperkte bedrag krijgen, om hun kosten te vergoeden;

- Vrijwilligerswerk mag niet onder dwang gebeuren. Een vrijwilliger verbindt hem / haarzelf, zonder enige verplichting, hij of zij niet kan worden gedwongen om een activiteit uit te voeren. Hoewel mensen niet kunnen worden gedwongen om vrijwilligerswerk te doen, ontstaat op het moment dat ze in een of andere vorm van vrijwilligerswerk doen, een soort van (juridische) relatie (met wederzijdse rechten en plichten);

- Vrijwilligerswerk wordt verricht voor anderen of voor de samenleving. Vrijwilligerswerk betekent dat je van nut bent voor anderen die geen familie of kennissen zijn, in een organisatie of voor de samenleving in het algemeen;

- Er moet altijd een onderscheid zijn tussen vrijwilligerswerk en professionele activiteiten. Een vrijwilliger kan bij een werkgever niet eenzelfde activiteit zowel als werknemer en als vrijwilliger uitvoeren. Een persoon kan vrijwilligerswerk binnen zijn eigen organisatie, mits een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de activiteit hij presteert als betaalde medewerkers, en de activiteit hij presteert als vrijwilliger

 

In 2011, publiceerde de Europese Commissie een onderzoek naar vrijwilligerswerk. U kunt de belangrijkste bevindingen in de samenvatting (in het Engels) lezen. Je vindt ook meer informatie over vrijwilligerswerk op www.vrijwilligerswerk.be .

Gepubliceerd: Di, 07/05/2013 - 14:17


Tweet Button: 

Gerelateerde links


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!