Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

F.A.C.T.S.

F.A.C.T.S. 2012 (English subs)

Every year, F.A.C.T.S. gives comic, anime and sci-fi fans the opportunity to go crazy. SeaMedia will guide you through the event, with the help from cosplayer Sarah Van Bell

(c) SeaMe.TV

Δημοσιεύθηκε: Πε, 16/05/2013 - 17:10


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!