Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Bottom's Up - Belgian Beer Show

Bottom's Up - Belgian Beer Show | Ep.1

Love beer? Like sweet blondes? Join Kenneth and Klaas in their beer adventure and discover the wonderful world of Belgian Beers.

Bottom's Up is a SeaMedia Howest production made with students from its Journalism department.

Episode 2:

Bottom's Up - Belgian Beer Show | Ep.2

 

Episode 3:

Bottom's Up - Belgian Beer Show | Ep.3

 

Episode 4:

Bottom's Up -- Belgian Beer Show | Ep.4

 

Episode5:

Bottom's Up -- Belgian Beer Show | Ep.5

Δημοσιεύθηκε: Πε, 16/05/2013 - 15:32


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!