Portale Europeo per i Giovani
Informazioni e opportunità per i giovani in Europa.

KeKi presenteert ... de Kinderrechtendatabank!

Op 6 juni 2013 werden de onderzoeks- en publicatiedatabank van het Kenniscentrum Kinderrechten officieel voorgesteld.

Daarnaast werden twee eerste gebruikstoepassingen ervan – een overzicht van zwaartepunten in kinderrechtenonderzoek en de mogelijkheden en beperkingen van de databank voor het bouwen van bruggen tussen beleid, praktijk en onderzoek –  gepresenteerd aan het publiek.

 

Met de Kinderrechtendatabank wil KeKi bijdragen tot een betere ontsluiting van informatie rond kinderrechten. De databank bestaat uit drie deeldatabanken, waarvan de eerste, de instrumentendatabank, reeds eind 2011 voorgesteld werd. Deze databank omvat de belangrijkste juridische instrumenten en beleidsdocumenten met een expliciete focus op kinderrechten op Vlaams, federaal, regionaal en internationaal niveau. Het tweede luik, de Vlaamse onderzoeksdatabank, bevat lopend en recent afgerond onderzoek over kinderrechten uitgevoerd aan Vlaamse wetenschappelijke instellingen. Ten slotte is er de publicatiedatabank, die wetenschappelijke output van onderzoek over kinderrechten op nationaal en internationaal niveau ontsluit. Voorlopig bevat de databank 900 fiches, die in de komende maanden nog zullen worden aangevuld.

 

De databank is bedoeld voor alle actoren uit praktijk, beleid en onderzoek die werken rond of informatie zoeken over kinderrechten. De databank kan zowel in het Nederlands als in het Engels geraadpleegd worden via www.kekidatabank.be. Meer informatie over de selectiecriteria en de screeningsprocedure is te vinden op de website van KeKi, http://www.keki.be.

 

Naast de kinderrechtendatabank werden op 6 juni eveneens de resultaten gepresenteerd van een eerste, door KeKi zelf uitgevoerde, analyse op de Vlaamse onderzoeksdatabank, die resulteerde in het rapport ‘Zwaartepunten in het huidig Vlaams kinderrechtenonderzoek’. Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van de thema’s die in het huidig Vlaams kinderrechtenonderzoek een centrale plaats innemen en kan besteld worden via info@keki.be. Tenslotte werden de mogelijkheden en beperkingen van de databank gekaderd binnen KeKi’s eigen rol als expertisecentrum in kinderrechten enerzijds, en als ‘brugfiguur’ tussen Vlaamse onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijk-actoren anderzijds. De eindversie van deze nota wordt eind 2013 verwacht.

Pubblicato: lun, 17/06/2013 - 15:12


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Hai bisogno di aiuto o consulenza da parte di un esperto?

Chiedilo a noi!