Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Hebben mannen en vrouwen echt gelijke rechten?

© shutterstock.com - Aaron Amat
Zelfs in de 21e eeuw worden mannen en vrouwen nog steeds niet gelijk behandeld. Vooral op de werkvloer zijn er verschillen. In de EU verdienen vrouwen in hun hele leven gemiddeld 17% minder dan mannen.

 

In de afgelopen decennia zijn er grote stappen vooruit gezet op het gebied van gendergelijkheid: meer vrouwen hebben een baan en vrouwen kunnen makkelijker opleidingen volgen. De Europese Commissie heeft daaraan haar steentje bijgedragen met haar strategie voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

 

Close the gender pay gap

 

 

Equal Pay Day

De eerste Europese dag voor gelijke beloning vond plaats in maart 2011. Het doel was mensen te wijzen op de loonverschillen tussen mannen en vrouwen. De dag voor gelijke beloning vindt jaarlijks op 5 maart in diverse EU-landen plaats.

"De Europese dag voor gelijke beloning herinnert ons aan het werk dat ons nog te doen staat om de kloof tussen man en vrouwen te dichten”, aldus Viviane Reding (vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris van justitie). Zij beloofde met de regeringen van de EU-landen, bedrijven en vakbonden hieraan te werken "zodat er op een dag geen dag voor gelijke beloning meer nodig is omdat de inkomensverschillen verdwenen zijn."
 

Bereken de loonverschillen tussen mannen en vrouwen op jouw werk.

 

Hulp zoeken

Heb je ooit het gevoel gehad dat je een baan niet gekregen hebt omdat je niet het gewenste geslacht had? Of heb je meegemaakt dat er iemand oneerlijk behandeld werd vanwege zijn of haar geslacht? Neem dan contact op met de overheidsinstantie voor gendergelijkheid in jouw land en ontdek hoe de EU-wetgeving kan helpen.

Als je van plan bent een bedrijf te beginnen, kan de website van het initiatief Equality Pays Off je helpen te ontdekken welke vaardigheden van vrouwen op de arbeidsmarkt jij kunt gebruiken. Je vindt er ook tips om toptalent aan te trekken, te houden en te ontwikkelen. Daarnaast is er informatie te vinden over het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.