Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

O nás

Európsky portál pre mládež – informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe!

 

Európsky portál pre mládež poskytuje mladým ľuďom, ktorí žijú, študujú či pracujú v Európe, informácie na európskej a národnej úrovni. Tieto informácie, ktoré sa týkajú ôsmych hlavných oblastí, pokrývajú 34 krajín a sú k dispozícii v 28 jazykoch.

 

Štruktúra webovej lokality

 

Informácie na tejto webovej lokalite sú usporiadané podľa tém ako vzdelávanie a odborná príprava, tvorivosť a kultúra, zdravie a dobré životné podmienky atď. Ikonky pre témy je možné nájsť na ľavej strane domovskej stránky a v paneli s ikonkami v hornej časti každej stránky.

 

Každá téma má niekoľko podtém, ktoré sa zobrazia po kliknutí na ikonku pre danú tému.

 

Informácie sa uvádzajú na európskej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých krajín. Kliknutím na ikonku „Vyberte si krajinu“ môžete meniť informácie podľa krajín alebo si zvoliť informácie na európskej úrovni. Nie všetky informácie sú dostupné pre všetky krajiny.

 

Na pravej strane väčšiny stránok nájdete krátky zoznam aktualít a podujatí týkajúcich sa krajiny, ktorú si prehliadate. Podrobné informácie získate po kliknutí na príslušnú aktualitu alebo podujatie. Ak kliknete na „Všetky podujatia“ alebo „Všetky aktuality“, zobrazí sa celý zoznam podujatí a aktualít.

 

Jazyky

 

Jazyk si môžete zvoliť pomocou ikonky v pravom hornom rohu každej stránky. Navigácia na webovej lokalite a informácie na európskej úrovni sú dostupné až v 28 jazykoch. Informácie pre jednotlivé krajiny sú uvedené v úradnom jazyku danej krajiny (resp. jazykoch) a prípadne aj v angličtine.

 

Ak zmeníte jazyk a daná položka nie je dostupná v jazyku, ktorý ste si zvolili, položka sa zobrazí buď v angličtine, alebo v pôvodnom jazyku, v ktorom bola napísaná.

 

Symbol zemegule, ktorý sa nachádza vedľa každej položky, zobrazuje jazyky, v ktorých je daná položka dostupná. Ak kliknete na kód jazyka, položka sa zobrazí v príslušnej jazykovej verzii. Týmto sa tiež zmení jazyk navigácie webovej lokality.

 

Aktualizácia obsahu

 

Za obsah tejto webovej lokality zodpovedá Európska komisia a sieť Eurodesk. Podrobnosti nájdete v „Právnom upozornení“ v spodnej časti tejto stránky.

 

Spýtajte sa nás

 

Mladí ľudia môžu získať odpovede na svoje otázky prostredníctvom siete Eurodesk.

 

Otázky a spätná väzba

 

Ak potrebujete ďalšie informácie o Európskom portáli pre mládež alebo ak máte pripomienky alebo návrhy ako ho zlepšiť, neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom odkazu „Kontakt“ v dolnej časti každej stránky.

 

Ďakujeme za spoluprácu!

 

Európsky portál pre mládež je medziinštitucionálna iniciatíva Európskej únie.

 

European Commission
DG Education and Culture
Unit C.1 Youth policy
Rue Joseph II, 70
1000 - Bruxelles