Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Välkommen till Europeiska ungdomsportalen! Är du ung och vill veta hur EU och ditt land kan hjälpa dig? Här får du en massa bra information och tips på olika saker du kan göra. Läs om Europeiska solidaritetskåren – det kanske är rätt äventyr för dig!